4 วิ ธี เก็บผักสวนครัวในตู้เย็น ให้สด กรอบ อยู่ได้นานหล า ยเดือน

เมื่อสถานการณ์ทุกวันนี้ทำให้หล า ยๆ ครอบครัวไม่มีรายรับเข้ามา ทำให้หัน มาปลูกผักสวนครัวทานเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน และอาจจะมีบางครอบครัวที่ไปจ่ายตลาดครั้งหนึ่งซื้ อของกลับมาเป็นจำนวน มาก และอาจจะทำให้ทานข้าวของ ผักต่างๆที่ซื้ อมาไม่ทัน อาจจะเสียดายเงินที่จ่ายไป วันนี้เราก็มีวิธีดีๆ มาแนะนำเกี่ยวกับการเก็บผักสดในตู้เย็นให้สด กรอบ ใหม่ น่ารับทานตลอ ดเวลา กับบทความ 4 วิ ธี เก็บผักสวนครัวในตู้เย็น ให้สด กรอบ อยู่ได้นานหล า ยเดือน ไปดูกันว่าจะต้องเก็บผักอย่ างไร ให้ผักยังสด เก็บไว้ได้นานหล า ยเดือน

1 เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยใช้ขวดน้ำพลาสติกขนาดต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ล้างให้ล้างสะอาด ผึ่งให้แห้งแล้วตัดแบ่งครึ่งตรงกลางของขวดน้ำ

2 นำผักชี ต้นหอม หรือจะเป็นพืชผักสวนครัวชนิดอื่น ที่ต้องการเก็บในตู้เย็นให้อยู่นานๆ เช่น ตะไคร้ กระช าย เป็นต้น โดยล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง เพราะถ้าหากผักอมน้ำ จะทำให้ผักใบช้ำ ไม่น่าทาน

3 ให้นำผักที่ล้างสะอาดแล้วใส่ขวดพลาสติกที่หั่นครึ่งไว้ โดยวางในรูปแบบของแนวตั้ง แล้วให้ใช้ส่วนของขวดพลาสติกที่เป็นฝาขวดด้านบนประกบปิดให้สนิท โดยใช้เทปใสพันอีกรอบตรงบริเวณรอยต่อ

4 จากนั้นนำไปแช่ในตู้เย็นต ามปกติ ทั้งนี้ถึงแม้จะเป็นพืชผัก แต่ควรวางเก็บไว้ในแนวตั้งจะดีกว่า เพราะจะทำให้ผักไม่ถูกเบียดแออัดจากการกดทับของขวดพลาสติก และสามารถคงความสดอยู่นานได้เป็นสัปดาห์อีกด้วย

ข้อ ดีของการเก็บรั ก ษ าพืชผักสวนครัวนี้จะทำให้ผักของเรานั้น สดใหม่นานทาน และยังคงความกรอบได้เหมือนเพิ่งซื้ อมาจากตลาดใหม่ๆ ที่สำคัญยังสามารถปรับแต่งไว้สำหรับเก็บผลไม้หรือของสดชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย

ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ หากการออ กไปจับจ่ายซื้ อของกิน ของใช้นอ กบ้านย า ก การตุนเสบียงไว้ และเก็บ รั ก ษ าให้ถูกวิธีก็จะเป็นเหมือนวิธีช่วยให้การใช้ชีวิตในบ้านของคุณง่ายขึ้นได้อีกหล า ยเท่าตัวด้วย ลองดูแล้วจะรู้ว่ามันได้ผลดีจริงอย่ า งแน่นอน

ที่มา krustory