4 วิ ธีเส้นทางสู่ความร่ำร ว ย มีรายรับอย่ าพึ่งใช้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เส้นทางสู่ความร่ำร ว ย มีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือ กับบทความ 4 วิ ธีเส้นทางสู่ความร่ำร ว ย มีรายรับอย่ าพึ่งใช้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้ชีวิตของคุณสุขสบายตลอ ดไป

1 มีเงินเก็บแล้วต้องเอาไปลงทุนเพื่อก้าวสู่ความร ว ย

มีหนังสือได้มีคำแนะนำเรื่องของการลงทุนในหุ้นเป็น 7 วิธีซื้ อหุ้นสำหรับคนที่ไม่ใช่เซียนหุ้นถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เซียนหุ้นเราก็สามารถจะสร้างกำไรจากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือ กซื้ อด้วยวิธีที่ปลอ ดภั ยที่สุด

-ใช้เงินนอนซื้ อหุ้น

-อย่ าซื้ อหุ้นต ามเสียงเชียร์

-คิดว่านี่คือ การซื้ อบริษัทและควรถือย าวได้

-เลือ กหุ้นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

-เลือ ก ซื้ อ หุ้นในปีที่หุ้นตกสุดๆ

-เลือ กหุ้นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม

-เลือ ก ซื้ อหุ้นจากความมั่นใจในกิจการ

2 คิดให้ถูกต้อง ก่อนวิ่งหาเงิน

มีแค่ไหนถึงเรียกว่าร วย ถ้าพูดถึงคำว่าเงินใครๆก็อย ากมีอย ากได้แต่มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าร ว ยเมื่อจำนวนเงินไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเท่าไหร่ถึงจะร ว ย คำว่า..ร ว ยน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นด้วย เราต้องมาดูว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่

แต่ถ้าเรามีท รั พ ย์สิน ทั้งเงินทอง ที่ดิน รายได้จากการให้เช่าเงินปันผลจากบริษัทหรือรายได้อื่นๆที่ทำให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่าร ว ยได้แล้วการตั้งเป้าหมายเพื่อจะร วยก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเราถ้าใช้มากก็ร ว ยย ากนิดนึง แต่ถ้าใช้น้อยเก็บเยอะก็ร ว ยเร็วบางคนเรียกความร ว ยว่าอิสรภาพทางการเงินคือไม่ต้องทำงานก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ใช้จนจากไปก็ไม่หมด

3 หาเงินได้แล้วต้องมีเงินเก็บบ้าง

จงประหยัดแต่อย่ าขี้เหนียวการประหยัดต่างจากการขี้เหนียวอยู่ประการหนึ่ง คือ คนที่ประหยัดจะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายส่วนคนที่ขี้เหนียวนั้นจะไม่ยอมจ่ายอะไรเลย ถึงแม้จะจำเป็นแค่ไหนยังไงก็ไม่ยอมจ่าย การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่ างเหมาะสม

น่าเป็นทุ ก ข์กว่าการที่มีเงินน้อยเสียอีกคนที่ต้องการจะร ว ยนั้นจึงไม่ควรลดค่าใช้จ่ายจนถึงขั้นขี้เหนียว คือถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องใช้อย่ าเก็บเงินอย่ างเดียวขี้เหนียวจนไม่ยอมเอาเงินที่มีไปรั ก ษ าตัวเองให้ห า ยเ จ็ บป่ ว ยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเรานั้นไม่ใช่เงินอย่ างแน่นอนสุขภาพของเราต้องมาก่อนถ้ามีเงินแล้วสุขภาพไม่ดีเงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

4 แนะนำวิธีใช้ชีวิตเพื่อรั ก ษ าความร ว ย ให้อยู่กับเรานานๆ

ช่วยกันหาทั้งครอบครัวหากเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไร ก็สามารถทำได้อย่ างอิสระไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินใจแต่ถ้าเราแต่งงานและมีครอบครัว การคิดถึงครอบครัวเป็นเรื่องที่เลี่ย งไม่ได้อุปนิสัยของคู่ชีวิตจึงชี้เป็นชี้ ต า ยถึงอนาคตความร่ำร ว ยของครอบครัวได้เลยทีเดียวถ้าหากคุณเลือ กคู่ชีวิตที่มีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะขยันแค่ไหนหาเงินเก่งแค่ไหน

ก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่วแต่ถ้าหากคุณเลือ กคู่ชีวิตที่รู้จักออมช่วยกันเก็บเงินทองที่หากัน มาได้โอกาสที่จะร่ำร ว ยก็มีหากคุณได้มีโอกาสเลือ กลองคิดดูว่าคุณควรเลือ กคู่ครองประเภทไหนเป็นอย่ างไรกันบ้างกับ สู ต ร ลั บ สร้างความร ว ยที่นำเสนอ กันถือเป็นวิธีที่ไม่ ย า กแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับหากเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นตั้งใจทำ ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

ที่มา forlifeth