4 นิสัยการใช้เงิน ฝึกทำให้ชิน มีน้อยก็ยังเหลือเก็บ

ตอนเริ่มต้นชีวิตการทำงานใหม่ๆ เคยใฝ่ฝันอย ากมีเงินเก็บไว้ใช้ในบั้นปล า ยชีวิตหรือไม่ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป เงินในบัญชีเงินฝากของคุณกลับร่อยหรอลงไปทุกที อ ย่ าว่าแต่เงินเก็บเลย เงินจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังแทบไม่พอใช้

ปัญหาหลักของมนุษย์เงินเดือนที่พบกัน มากก็คือ การไม่มีเงินเหลือเก็บ ซึ่งหล า ยคนอาจจะคิดว่าตัวเองเงินเดือนน้อย รายจ่ายมาก แต่ถ้าลองมองย้อนกลับ นั่นอาจจะมาจากการใช้เงิน

คนร ว ยคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตนั้นนิสัยของพวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปเเน่นอน คนที่ทั้งร ว ยและมีความสุขไปด้วยมันก็มี เพราะม นุ ษ ย์มีความหลากหล า ยแต่นิสัยหลัก ๆ ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้นั้นก็มีอยู่ 4 อย่ างนี้ มีเงินใช้ มีเก็บ อย ากให้คุณได้อ่ า นและลองนำไปปรับใช้กันดู โดยเฉพาะนิสัยเกี่ยวกับการเงิน แต่ละข้ อมีอะไรบ้างมาอ่ า นกันได้ด้านล่างนี้เลย

1 จำกัดการใช้เงินเอาไว้

เป็นการวางเเผนทางการเงินอย่ างหนึ่ง ซึ่งคุณกำหนดไว้เลยว่าในแต่ละวันคุณจะใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่ ในเดือนหนึ่งจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ โดยการเเบ่งเงินเอาไว้ใช้ไปเลย ส่วนเงินที่เหลือก็เอาไปออมไว้หรือเเบ่งไปลงทุน จะทำให้เราไม่ใช้เงินหมดไปกับของฟุ่มเฟือยมากนัก

นิสัยการใช้เงินการเก็บเงิน มีผลมาก ๆ หากคุณอย ากจะร่ำร ว ยมีชีวิตที่ดีอนาคตเเก่ตัวมาไม่ลำบ า กลูกหลานคุณเองจะต้องรู้จักออม รู้จักวางเเผนการเกษียณของตัวเองแล้วลงมือเก็บเงิน ลงทุน และเตรียมความพร้อมให้ดี หากเราบริหารเงินตัวเองดีก็จะไม่ต้องเป็นห นี้และไม่เดือ ดร้อนใคร

2 เเบ่งเงินไว้ออม 10เปอร์เซน

เวลามีรายรับเข้ามาหลังจากหักห นี้และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้เรียบร้อย จากนั้นเราก็หักเเบ่งออ กมาเลย 10เปอร์เซน มาเป็นเงินออม ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เราจะมีเงินเก็บเพื่ออนาคต จะได้ไม่ลำบ า กลูกหลาน

3 คิดเยอะ ๆ คิดให้ดีก่อนจะซื้ ออะไร

ก่อนจะตัดสินใจซื้ ออะไรก็ต ามทั้งสิ้นค้าและบริการ เราจะต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วน มาก ๆ โดยเฉพาะของที่เราเห็นว่ามันถูกแล้วอย ากซื้ อ ของที่รู้สึกเท่ อย ากได้ต ามคนอื่น บางทีเราซื้ อมาก็แทบไม่ได้ใช้เลยก็มี มันไม่คุ้มกันหรอ ก ฉะนั้นแล้วก่อนจะซื้ ออะไรพิจารณาสักนิดว่าเราได้ใช้ประโยชน์จริง ๆ ไหม เราอย ากได้มันจริง ๆ หรือเปล่า หากจ่ายไปต ามใจฉัน มีหวังของฟุ่มเฟือยทำเงินคุณหมดเเน่นอน

4 อ ย่ าหมุนเงินสร้างห นี้เพิ่ม

จากที่เราเป็นห นี้อยู่แล้วเวลาจะจ่ายห นี้เชื่อเลยว่าหล า ยคนก็เลือ กที่จะเป็นห นี้จากที่อื่นเพื่อเอาเงินนั้น มาหมุนเพื่อใช้ห นี้ตรงนี้ แต่ก็ยังเป็นห นี้จากแหล่งใหม่อยู่ดี ซึ่งหากคุณยังติดนิสัยสร้างห นี้หมุนแบบนี้ ห นี้มันก็ไม่หมดไปจากชีวิตคุณเเน่นอน ฉะนั้นจะต้องหาแนวทางใหม่ในการใช้ห นี้ เช่น ไกล่เกลี่ยให้เป็น หาช่องทางเพิ่มรายได้ ล ดค่าใช้จ่ายบางอย่ าง เรียกว่าทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การเป็นห นี้เพิ่มจะดีที่สุด

ที่มา  sabuyjaijung