4 คำสอนฝากถึงลูกสาว อันเป็นที่รักของแม่

วันนี้เราจะพาคุณไปดูคำสอนที่แม่ค่อยสอนลูกสาวอยู่เสมอเกี่ยวกับการใช้ชีวิต กับบทความ 4 คำสอนฝากถึงลูกสาว อันเป็นที่รักของแม่ ไปดูกันว่าแม่ที่รักลูกมากจะสอนลูกอย่างไรบ้าง

ลูกเอ๋ย..เจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายร าค าไม่ได้บอ กระดับสังคม ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมช าติและเป็นธรรมดา รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง

1 จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง 100 % ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

2 จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ ผิดก็ขอโทษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญ และร าค าแพงกว่าทุกสิ่งใดที่ลูกจะหาซื้ อได้ ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง

ไม่มีฉากถ่ายทำ อย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง อย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก

3 งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน ( ของ ) บ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบาซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจ อย่ าหูเบา หลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยๆหล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ ความคิดเห็นของคน มีทั้งร าค าถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูก และเลือ กซื้ อมันให้ดี เวลามีค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนินทา อิ จ ฉ า ใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย

4 คู่ชีวิต เลือ กให้ดี มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน

ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง ไม่มีความรักจากช ายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใดซื้ อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรัก อย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ ก และปกป้องตัวเองให้ดี

และสุดท้าย.. จงจำไว้ว่า..แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป นี่คือความจริง ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาลเวลา จะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใด ลูกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการเสมอ

ที่มา fahhsai