32 ข้อเตรียมตั้งรับให้ดี กำลังเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนั้นไปตลอ ดกาล กับบทความ 32 ข้อเตรียมตั้งรับให้ดี กำลังเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้าง และคุณจะต้องรับมือ กับสิ่งเหล่านี้อย่ างไรบ้าง

1 บอนด์จะเป็นชนวน การเกิด c r i s i s ใหญ่ในรอบนี้ โดยมีนัยยะ

2 เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างห นี้จนเกินรับไหว อย่ างน้อยๆเรา ก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ มีกินในครอบครัว

ไม่เหมือนในหล า ยๆ ประเทศ

3 อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หล า ยคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้วเริ่มออ กอาก ารชัดเจน

โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเงินกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เงิน เกิน มากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า

เช่น คนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลยก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่าน ได้เงินเกินจำนวน

หล า ยล้ านและมีห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มากคิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่ อ น แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

4 ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่ารายได้ที่มี จงอย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะ ด อ ก เบี้ย คือพ ลั งทวีอย่ าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อ ดนะ

5 แล้วห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ ด อ ก เบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียงหลักสต างค์ บาท สองบาท ห า ยนะ ของคนเป็นห นี้เชียว เช่นบ้ านเคยผ่ อนต้นหมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่น ในยอ ดผ่ อนสามหมื่น มันกล า ยเป็น ด อ ก เบี้ย แทบทั้งหมดเลย

6 การที่เงิน ยังไหลเข้าในตลาด บ้ านเราที่เรทต่ำกว่าโลกอย่ าเพิ่งดีใจไป เพราะเขาต้องการ ถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างแค่นั้นแหละ

7 คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้ อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมากเพราะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวน มากในตอนนี้

8 ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เพราะจะมีคนที่ออ กจาก sector นี้หล า ยคนเชียวล่ะ

9 อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือ กโดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

10 B l o c k Chain เป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

11 หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

12 คนทำธุรกิจ อย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

13 ห นี้เสี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

14 อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

15 ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เพราะเงินในระบบ ห า ยไปมาก

16 โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

17 สกุลเงิน ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง

จากการพิ มพ์เงินตลอ ดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

18 เริ่มมีการเร่ง การใช้พ ลั งงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

19 ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหล า ยๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

20 จะมีการ R o l l over B o n d s อย่ างต่ำ ประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่าน มั้ยแล้วอาจจะมีการลด r a t i n g ในหล า ยบริษัท ที่ไม่ผ่านด้วย

21 ทุกอย่ าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนักอย่ าไปโล ภ อย่ าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยห า ยจากสิ่งเหล่านี้นั้น มากมาย

22 การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ผ่าน มา ออ กบอนด์กัน บานตะไท มี 2 อย่ างคืออย่ างแรก ข า ดสภาพคล่อง ซึ่งเร ทติ้งจะตกอีกไม่ช้า จากผลประกอบ การจึงต้องรีบออ กบอนด์ในเร ท

ที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s อีกอย่ างคือ บริษัทที่ทราบว่า ด อ ก เบี้ย จะเป็นขาขึ้นแล้ว จึง lock อัตรา ด อ ก เบี้ยระยะย าวไว้ ก็เพราะถ้าด อ ก เบี้ย ลอยตัว ต่อให้เป็น บลจ. ต้นทุ นก็จะสูงขึ้น มาก

23 การที่ห นี้เสี ย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียว กระเทื อนไปทั้งตลาด หากเป็นแบบนี้หล า ย ๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

24 ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเงิน มีปัญหาให้เรียนรู้ จากหล า ยๆ ประเท ศที่ค่าเงินลดแล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงิน ใดก็ได้

25 AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง อย่ างไม่น่าเชื่อ

26 แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ ห นี้ พร้อมกันทุกอย่ าง ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

27 เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ยว ที่ห า ยไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออ กมาลงทุ นห า ยไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจได้

28 หากรอบนี้คนเก่งชอต แบ งค์ใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่าห นี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้ และผิดนัดชำร ะ บาน

29 L e v e r a g e ทางการเงิน แต่ใช้ไม่เป็นก็แ ย่แล้วนี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของ ด อ ก เบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอ ก

30 อีกไม่เกินสิบปี หล า ยๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยน รถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น E V carแต่จะเทิร์น ไปสู่รถยนต์พ ลั งงาน ไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจี น จะเร่ง วางระบบใหม่

ฟังดูมันก็ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถ ที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่า รถยนต์ ดีเซลจะถูกโละไปจะทำให้หล า ยๆ อุตสาหกร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์เต๊นรถ ช่างต ามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่นพ ลั งงานน้ำมั น มีโอกาสจะกระท บมากเลยล่ะ

31 วันนี้นักลงทุ นรายใหญ่ ของโลกหล า ยๆคนและบริษัทเข้าไปถือ เหมืองทองอย่ างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดล่ะ

32 ต้องให้ระวั งการถือ B o n d s ต่างๆ เพราะพวกเราถูกสอน ให้เชื่อใน credit r a t i n gแล้วให้ยื มเงิน และเอาสิ ทธิ์เจ้าห นี้มาเฉยๆในบริษัทที่ล้ มหล า ยบริษัท ตอนออ กหุ้ นกู้

เรทติ้งก็ยังดี แล้วทำไมถึงล้ม ทั้งต่างประเ ทศและในบ้ านเรา ให้รักษ าเนื้ อรักษ าตั วระวังเงินต้นที่มีให้ดี บางทีหุ้ นกับบอนด์ หุ้ นยังปลอ ดภั ยกว่านะ

ที่มา ป ร า ช ญ า บู ร พ า ช ล ทิ ศ น์, yimlamun