3 สิ่งที่ควรใช้รถทุกวัน ควรรู้ เมื่อคันเร่งรถค้าง

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปเรียนรู้วิธีเอาตัวรอ ดอย่ างไร เมื่อคันเร่งรถคุณค้างบ่อย กับบทความ 3 สิ่งที่ควรใช้รถทุกวัน ควรรู้ เมื่อคันเร่งรถค้าง ไปดูกันว่าจะต้องเอาตัวรอ ดอย่ างไรบ้าง เมื่อคันเร่งรถคุณค้างบ่อยๆ

การขับรถนั้นเป็นสิ่งที่หล า ยคนต้องทำอยู่ในทุกวัน เมื่อเราต้องเดินทางตลอ ดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน หรือ การขับรถไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ความป ล อ ด ภั ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้รถใช้ถนน

และหนึ่งในสาเหตุของอุ บั ติ เ ห ตุ ที่เกิดจากความประ ม า ท ข า ดสติและ น่าก ลั วที่สุด ก็คือ ปัญหาคันเร่งค้างตอนขับรถ ปัญหาคันเร่งค้างเคยเป็น ข่ า ว อุ บั ติ เ ห ตุ ที่ น่า ก ลั วอ ย่ า งที่เราเคยเห็นกัน มาบ้างแล้ว

วันนี้เราจึงนำเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุม ส ติ และควบคุมรถของเราเมื่อเกิดอาการคันเร่งค้างขึ้น ควรทำอ ย่ า งไรจึงจะป ล อ ด ภั ย ในทันทีที่รู้ตัวว่า คันเร่งรถค้าง ให้เรารีบใส่เกียร์ว่างหรือเกียร์ N ทันที เพราะจะทำช่วยให้ลดความเร็วของรถลงได้

แล้วให้เราค่อยๆชะลอรถด้วยการเหยียบเบรกเบาๆ ห้ามเหยียบเบรกเร็วหรือแรง เพราะถ้ารถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงอาจทำให้รถ พ ลิ ก คว่ำได้ เมื่อชะลอความเร็วรถลงได้แล้ว ค่อยๆ ประคองรถเข้าข้างทาง ดับเครื่องแล้วติดต่อช่างซ่อมรถหรือศูนย์เพื่อนำรถไปตรวจเช็คอาการผิดปกติต่อไป

ไม่ค ว ร ฝื น ขั บต่อเพราะอาจทำให้เกิดอั น ต ร า ย ขึ้นได้ สิ่งต้องห้าม เมื่อเกิดอาการคันเร่งค้าง คือ ห้ามดับเครื่องรถทันที เพราะเมื่อรถกำลังวิ่งด้วยความเร็วนั้นการดับเครื่องจะทำให้พวงมาลัยล็ อค

และไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้ จงจำไว้ว่า อ ย่ าตกใจจน ดั บเครื่องเพื่อหวังให้รถหยุดโดยเด็ดข า ด เพราะการดับเครื่องจะทำให้ อั น ต ร า ยมากยิ่งขึ้น หากเกิดเหตุคันเร่งค้าง ห้ามดึงเบรกมือโดยเด็ดขา

เพราะจะทำให้รถเสียหลักและอาจ หมุ น จ น พ ลิ กคว่ำหรือไปช น กับรถคันอื่นได้ ดังนั้นหากเรารู้สึกว่ารถมีอาการผิดปกติและคาดว่าเป็นเพราะคันเร่งค้าง เราควรตั้งสติให้ดีและจำเอาไว้ 3 คำหลักๆ คือ

1 เข้าเกียร์ว่าง

2 แตะเบรก

3 อ ย่ าดับเครื่อง

สาเหตุหลักที่ทำให้รถมีอาการคันเร่งค้าง

1 เบรกเสีย อาจเกิดเพราะระบบเบรกมีปัญหา เบรกจมหรือเบรกแตก ทำให้การห้ามล้อใช้งานไม่ได้ รถเบรกไม่อยู่

2 คันเร่งจม อ า ก า ร นี้อาจเกิดขึ้น เมื่อเบรกรถแข็งจนไม่สามารถเหยียบได้ โดยเราไม่สามารถเหยียบเบรก และคันเร่งพร้อมๆกันได้

3 ตกใจจนเหยียบคันเร่งแทนเบรก

4 การใส่รองเท้าส้นสูงขับรถ รองเท้าส้นสูงจะทำให้การขับรถทำได้ย า กขึ้นและในจังหวะ ฉุ ก เ ฉิ นมักจะทำให้ไม่สามารถถอนคันเร่งได้ทัน เพราะส้นรองเ ท้ าดันเอาไว้

5 มีขวดน้ำหรือข้าวของต่างๆขวางอยู่ในขณะที่ขับรถ ทำให้ไม่สามารถถอนคันเร่ง หรือ เ ห ยี ย บ เ บ ร ก ได้ทัน

สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้เราต้องใส่ใจ และระมัดระวังในการขับรถให้มากเอาไว้ เพราะอุ บั ติ เ ห ตุ ร้ ายแรงอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆ และเมื่อเราประม า ทข า ดสติก็อาจทำให้เกิดอั น ต ร า ย และความสูญเสียต ามมาได้

ที่มา krustory