3 วิ ธี มือใหม่จอ ดรถได้อย่ างมืออาชีพ

วันนี้เราจะพามือใหม่หัดจอ ดรถ ไปเรียนรู้วิธีการจอ ดรถอย่ างมืออาชีพเขาทำกัน กับบทความ 3 วิ ธี มือใหม่จอ ดรถได้อย่ างมืออาชีพ ไปดูกันว่าการจอ ดรถที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้คุณนั้นสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น

สำหรับมือใหม่หัดขับหล า ยคนที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการจอ ดรถยังไงให้เรียบร้อย เข้าซองไม่ล้ำเ ล น ส์ของผู้อื่นเป็นเรื่องย า ก ยิ่งถ้าหากพื้นที่จอ ดรถนั้น มีน้อย ค่อนข้างแคบยิ่งทำให้จอ ดได้ลำบาก ทั้งตอนเข้าจอ ด

และต้องจะออ กตัวจากที่จอ ดรถด้วย แต่ก า รจอ ดรถด้วยเทคนิคง่ายๆ ที่หล า ยคนอาจจะยังไม่ทราบ ซึ่งสามารถทำได้เองง่ายๆ แม้แต่มือใหม่หัดขับก็ต าม โดยเป็นการจอ ดที่ทั้งถูกวิธีและยังช่วยให้การจอ ดรถเป็นเรื่องง่าย แม้แต่ในพื้นที่จำกัดก็ต ามด้วย

1 จอ ดรถให้หันหน้ารถออ ก

การจอ ดรถแบบหันหน้าออ กอาจเสียเวลากว่าก า รหันหัวรถเข้า แต่กลับได้ประโยชน์มากกว่า เพราะจะทำให้การออ กรถนั้นสะดวก รวดเร็วอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความป ล อ ด ภั ยอ ย่ า งป้องกันโจรขโมยหากมีใครเดินผ่ า นไปมา

ก็สามารถมองเห็นได้ชัด ช่วยในเรื่องประหยัดน้ำมัน เพราะก่อนออ กตัว สต าร์ทรถเครื่องยนต์มักจะเย็น การเอาหัวรถเข้าแล้วต้องใส่เกียร์ R เพื่อถอยหลังออ ก จะกินน้ำมัน

มากกว่า อีกทั้งหากเกิดปัญหาเช่น แบตเตอรี่รถหมด รถสต าร์ทไม่ติด ก า รช่วยเหลือจากช่างจะเป็นไปได้ง่ายมากกว่า ก า รหันหัวรถเข้าด้านในด้วย

2 Shif Lock ที่เกียร์

ปุ่ม Shif Lock ที่เกียร์มักจะมีอยู่ให้เห็นที่ตำแหน่งของเกียร์รถเสมอ แต่หล า ยคนอาจจะไม่รู้วิธีการใช้งานของมัน มากนัก เลยมักจะมองผ่ า นไป แต่ปุ่ม Shif Lock

จะมีประโยชน์ในการจอ ดรถก็ต่อเมื่อคุณจอ ดรถซ้อนกับรถคันอื่น จำเป็นต้องเข้าเกียร์ N (เกียร์ว่าง) ไว้ เพื่อหากมีรถคันอื่นจะออ กจะได้เข็นรถให้พ้นทางได้สะดวก

แต่ถ้าหากเมื่อจอ ดรถแล้วเราจะเข้าเกียร์ N ก็จะทำให้ไม่สามารถดึงกุญแจรถออ กได้ ( รถที่ผลิตในปีใหม่ๆ มักจะเป็นแบบนั้น แต่ถ้าหากเป็นรถรุ่นเก่าที่มักจะมีอายุ 15-20 ปีขึ้นไป

ส่วนใหญ่อาจจะดึงกุญแจออ กได้แม้เข้าเกียร์ N ) แก้คือ เมื่อจอ ดรถให้เข้าเกียร์ P แล้วดึงกุญแจรถออ ก และกดปุ่ม Shif Lock ที่อยู่เหนือเกียร์ จะทำให้เปลี่ยนเลื่อนเกียร์จากเกียร์ P มาเป็นเกียร์ N ได้ เท่านี้ก็สามารถจอ ดรถได้ ไม่เป็นปัญหาแล้ว

3 หันล้อหน้าของรถออ ก

การจอ ดรถขึ้นเนินลงเนินที่ถูกต้อง ควรจอ ดรถให้ชิดขอบฟุ ต บ า ทแล้วให้หันล้อหน้าออ กโดยหากเป็นก า รจอ ดรถขึ้นเนินให้หันล้อออ กทางขวา แต่ถ้าหากเป็นก า รจอ ดรถแบบลงเนินให้หันล้อรถออ กทางซ้าย เพราะจะเป็นก า รป้องกันช่วยในกรณีที่ระบบเบรกของรถเกิดปัญหาขึ้น แล้วรถเกิดไหล ล้อหน้าจะไหลไปติดกับฟุตบาททำให้รถไม่ไหลไป เป็นก า รห้ามล้อไปในตัว และไม่เสี่ยงกับก า รไปโดนรถคันอื่นๆ ด้วย

เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้จะทำให้ก า รจอ ดรถเป็นเรื่องไม่น่ากลัวสำหรับมือใหม่หัดขับ แต่อ ย่ า งไรก็ต ามการขับรถ จอ ดรถให้ถูกต้องต ามกฎระเบียบวินัยจราจร มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันด้วย จอ ดรถครั้งหน้าก็สามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้งานได้ ป ระโ ย ช น์แน่นอน

ที่มา krustory