3 วิ ธีเอาชนะคนชอบนินท า ว่าร้ า ยเราแ บ บคนฉลาด มีสติเขาทำกัน

เราทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่ถูกคนอื่นนินท ากันทั้งนั้นแหละ อ ย่ าลืมนะว่าคนที่ไม่ถูกนินท านั้นไม่มีในโลกนี้หรอ กนะ เพราะฉะนั้นหากเราถูกใครนินท า ก็อ ย่ าได้ไปสนใจเลย เพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตเปล่าๆ

อ ย่ าลืมนะว่าเราไม่สามารถไปบังคับหรือฝืนใจใครได้ เพื่อที่จะให้เขาไม่พูดในสิ่งที่เราไม่ชอบ เพราะเรื่องแ บ บนี้ มันห้ามกันไม่ได้หรอ กนะ บางทีนั้นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ก็คือปากของคน เพราะเราไม่สามารถห้ามคนอื่นไม่ให้พูด หรือนินท าเราได้ เราทำได้เพียงปลงและปล่อยมันไป ไม่ต้องเก็บเรื่องเหล่านั้น มาคิดให้ป ว ดหัว

เชื่อว่าในชีวิตคนเรา ทุกคนต้องพบเจอ กับคนที่ขี้อิ จ ฉ า จ้องจะเอาชนะ ไปซะหมดทุกเรื่อง การที่คุณล ดตัวไป โต้ตอบคนแ บ บนั้น มันไม่ได้มีผล

ดีอะไร กับคุณเลย เพราะไม่ว่าคุณ จะใช้เหตุผลอะไรมาอธิบาย คนประเภทนี้ เขาก็จะไม่เปิดใจรับฟัง

เพราะเขาไม่ได้ต้องการ ข้ อมูลที่ถูกต้อง แต่เขาแค่ต้องการเอาชนะคุณ ไม่ได้ต้องการสืบหาข้ อเท็จจริง เขาเพียงแค่อย ากเห็นคุณ แย่ลง

หรือแค่กดให้คุณต่ำกว่าเขา ผมมีหลักคิดที่เป็นกฎธรรมชาติ แ บ บเข้าใจง่าย ที่จะช่วยให้คุณเอาชนะ คนขี้อิ จ ฉ านินท าว่าร้ า ยได้ครับ

3.ข้ อสำคัญคือ คุณอ ย่ าถูกคนแ บ บนี้ ลากไปลงน ร กในใจกับเขาด้วย คุณต้องอยู่บน สวรรค์ในอ กของคุณ โดยไม่ยอมลงไปทุ ก ข์ กับพวกเขาด้วยแม้แต่นิดเดียว ถ้าคุณล ดความสุข และสงบใจ

ของตัวเองลง มีความทุ ก ข์เพิ่มขึ้นเพราะคนเหล่านี้ แปลว่าเขาชนะ ซึ่งพวกเราในนี้ยอมไม่ได้ หมายความว่า เรามีหน้าที่แค่ดูแล จิตและใจของเรา ให้มีความสุขไม่รุ่มร้อน ไม่เ ค รี ย ด ไม่กังวล

อ ย่ าล ดความสุขตัวเอง ด้วยการคิดแก้แค้นคนอื่น ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจคุณทั้งสิ้น

เหมือน มี เกราะกำบัง น้ำล า ยย าพิ ษของคนอื่น คนที่อิ จ ฉ า เ ก ลี ย ดชังคุณ จะยิ่งหัวเ สี ย

เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้ คือเห็นคุณมีความสุข มีคำกล่าวที่ว่า การแก้แค้นที่ดีที่สุด คือคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มี

ความสุขขึ้น คนขี้อิ จ ฉ า จะยิ่งทนไม่ได้ ยิ่งมีความทุ ก ข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น เหมือนตกนรกทั้งเป็น แต่หากเขาได้เห็นการที่คุณมีความทุ ก ข์ร้อนใจ เหมือนพวกเขาจะยิ่งทำให้เขาสะใจ

2.อ ย่ าลืมว่า คนที่อิ จ ฉ า คิดร้า ย เ ก ลี ย ดชังคนอื่น ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้ว ใจที่ร้อนรุ่ม เ ค รี ย ดกังวลนั่นแหละ คือนรกที่คอยกัดกินในใจเขา ดั่งคำที่ว่าสวรรค์อยู่ในอ กนรกอยู่ในใจ การอิ จ ฉ าเ ก ลี ย ดชังคนอื่น

จึงเป็นการทำโ ท ษคนๆนั้นอยู่แล้ว ดังนั้นอ ย่ าไปคิดแก้แค้นเขา ให้กฎแห่งกรร ม จัดการดีที่สุด เพราะถ้าคุณตอบโต้เขากลับ มันจะเป็นกร รมของคุณด้วย

3.ลงมือทำบางสิ่งเพื่อปกป้องตัวคุณเอง การไม่ยอมให้น้ำล า ยคนอื่น มาเป็น ย าพิ ษในใจ คุณไม่ได้หมายความว่า คุณยอมเป็น พรมเช็ดเท้า ให้คนอื่นจงไตร่ตรองให้ดี ในการที่คุณจะได้ ทั้งสองอ ย่ างคือ

1.มีเกราะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ และทุ ก ข์ไปกับคนคิดร้ า ยด้วย

2.มีมาตรการป้องกันตัวของเราเอง เพราะเราต้องเป็น

คนฉลาดมีไหวพริบในโลกนี้ด้วย ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100เปอร์เซน เพราะความสุขอยู่ในใจของคุณเอง อ ย่ าล ดตัวไปตอบโต้คนชั่ ว ด้วยวิ ธีการแ บ บเดียวกัน พวกเขาจะเก่งกว่าคุณ ในวิ ธีการต่ำๆแ บ บนั้น

ที่มา  stand-smiling  meeyim