3 วิ ธีคิดใช้เ งิ นยังไงให้มีเหลือเก็บ ในยุคที่ชอบใช้ชีวิตติดหรู

แม้ว่าเราจะเลือ กเกิดไม่ได้ แต่เราก็เลือ กที่จะเป็น เลือ กที่จะทำได้ หล า ย คน มักโ ท ษชะต าชีวิตว่าทำไมให้ฉันเกิดมาจน ทำไมฉันไม่เกิดมาพร้อมทุกสิ่งอ ย่ างเหมือนคนที่เขามี ทำไมจะต้องให้ฉัน มาทำงานทุกวัน บางครั้งการเกิดมาจนก็ไม่ใช่ว่าเราจะร ว ยไม่ได้ หล า ย คนเปลี่ยนชีวิตจากคนจน มาเป็นคนร ว ย เพราะเขารู้จักใช้เ งิ นให้เป็น รู้จักใช้ รู้จักเก็บ

กับพนักงานบางคน เพราะอะไร คนที่มีเงิ นเดือนเท่ากัน เขาถึงมีเงิ นใช้อ ย่ างไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไง นั่นอาจเพราะ เขามีการจัดการ กับเงิ นของเขาดีนั้นเอง เรามาดูกันว่า เป็นแบบไหนกันบ้าง

1.ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ย คนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัย ชอบซื้ อของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไป ควรเปลี่ยนพฤติก รรมของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ นอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ

ฉะนั้นการที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพ นั้นจะส่งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอ ย่ างคุ้มค่า และไม่ต้องเ สี ยเ งินซื้ อบ่อยๆไง ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิด มันย่อมคุ้มค่ากว่า

2.ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเงิ นที่เชื่อว่า หล า ย คนรู้จักเป็นอ ย่ างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ คือเริ่มทำบัญชี ร า ยรับร า ยจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้น ก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อนๆนั้นใส่ร า ยการต่างๆ ที่ได้ใช้ในบัญชี ร า ยรับร า ยจ่ายของเราไง

จะได้รู้ว่าอันไหน ที่เราจ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เงิ นที่เป็นร า ยได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่าย ในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เพราะเหล่านี้ จะส่งผลดีให้เรานั้น รู้จักประมาณตน

3.งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ที่ซื้ อมาเพียงเพราะชอบ ที่ซื้ อมาแล้ว ก็ไม่ได้ใช้แล้ว เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ แต่ต้องมีวินัย ในตัวเองเสมอ มีเหตุ มีผล คิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆอาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน ถ้าทำได้

ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงิ นเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะเหล่านี้ถือว่า เป็นร า ยจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้ คุณมีเงิ นเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละ สิ่งดีๆก็เกิดขึ้น

ที่มา postjung    yakrookaset