3 กฎเหล็กแก้จน สร้างความมั่งคั่งร่ำร ว ยให้กับคุณ

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีแก้จนในยุคสมัยนี้ กับบทความ 3 กฎเหล็กแก้จน สร้างความมั่งคั่งร่ำร ว ยให้กับคุณ ไปดูกันว่ามีวิธีอะไรที่จะช่วยให้คุณแก้จนได้้บ้าง

การวางเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต การข า ดเป้าหมายจะทำให้เราไม่มีทิศทางในการดำเนินชีวิต และทำให้เราตกขอบ เป้าหมายก็เหมือนลูกครที่ชี้ทิศทางให้ไปถึงปล า ยทางที่ตนเองวางไว้

แต่เหนือสิ่งอื่นใด เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ อย ากจะร ว ย ความร ว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงร ว ยความสุขแม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านหรือพันล้าน แต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงิน ทำอย่ างไรจึงจะร ว ยทั้งเงินและความสุข เรามี 3 ข้อแก้จน มาฝากกัน ดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จน

1 หารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอ ดให้เป็นรายได้เสริม เช่น หากคุณชื่นชอบการทำขน ม ให้ลองทำขน มในวันหยุดสุดสัปดาห์ จากนั้นนำไปข า ยในที่ทำงานหรือต ามร้านค้าเพื่อสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับคุณ

บางคนใช้ความสามารถในการทำขน มข า ย จนวันหนึ่งต้องลาออ กจากงานเพราะมีออเดอร์เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ สร้างฐานะจากการทำขน มก็มีมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอ ดให้เกิดรายได้หรือไม่

2 ประหยัด

แน่นอนว่ากฎเหล็กสิ่งแรกของการที่จะแก้จนและทำให้คุณร ว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประหยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ างคนอ ดอย าก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้านั้นลดร า ค า

หรือเลือ กซื้ อสินค้าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทน เท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน ลองสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร า ค าถึงต่างกัน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกัน

จะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้า ที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีร า ค าที่สูงขึ้น ผู้บริโภคหรือพวกเราจะต้องสังเกตุดูว่าสินค้าบางตัวถ้าเลือ กซื้ อจากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกัน ก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้นกฎเหล็กแก้จนด้วยการประหยัด

3 ออม

แน่นอนว่านอ กจากการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น สิ่งต่อมาก็คือ การออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้นออ กผลที่มากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผล

การออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆกันทุกเดือน เช่นหัก 10-20% จากรายได้ต่อเดือน จากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอ ดให้เกิดดอ กออ กผล โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุนรวม

หรือ การนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น เพราะมีความเสี่ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่าย

เพราะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้นที่มีศักยภาพที่ดีและมีความเสี่ยงที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน ลงทุน มากผลตอบแทนก็จะสูง แต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้นในเวลานั้นๆด้วยเช่นกัน

ผู้ลงทุนจึงควรเลือ กช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้ อ กองทุนรวม โดยหลักการเลือ กซื้ อก็คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้ อหุ้นในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตลาด

กฎเหล็กแก้จน 3 ข้อที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลัก แต่การที่คุณจะแก้จนได้ ไม่ได้เกิดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อนที่จะทำ 3 ข้อนี้ให้ได้ เริ่มต้นจากการมีวินัยและเป้าหมายที่ชัดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร ว ยทางการเงินและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง สุดท้ายขอให้โชคดีค่ะ

ที่มา forlifeth