23 ข้อคิด ของผู้มีบุญจะได้อ่ า นเป็น ม ง ค ลแก่ชีวิต

วันนี้เราก็มีข้อคิดของการใช้ชีวิตของผู้มีบุญ มาแนะนำให้ผู้มีบุญได้นำไปใช้ไปปฏิบัติต ามกับบทความ 23 ข้อคิด ของผู้มีบุญจะได้อ่ า นเป็น ม ง ค ลแก่ชีวิต ไปดูกันว่าข้อคิดดีๆ เหล่านี้จะนำพาชีวิตของคุรไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่ างไร กัน

สำหรับในวันนี้ผมได้เลื่อนไปเจอบทความนึง ข้อคิดบุญ ผมเลื่อนไปเลื่อน มาหล า ยรอบกำลังคิดอยู่ว่าจะอ่า นดีหรือเปล่า แต่ก็เพื่อชีวิตของตัวเราเอง เพื่ออนาคตที่ดีของเรา ผมคิดว่าผมควรจะอ่า นบทความนี้ และแน่นอนผมเสียสละเวลาตัวเองสักนาทีมีการอ่า น พอผมอ่ านจบผมก็ได้รู้เลยว่า ผมควรที่จะแบ่งปันบทความนี้ให้กับผู้อื่นได้อ่า น บ้าง เพราะผมเชื่อว่าใครที่อ่ านบทความนี้

เขาจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองไปในทิศทางที่ดีได้อย่ างแน่นอน มันเป็นประโยชน์กับใครหล า ยคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิต ผมเป็นเจ้าของเพจ ได้คิดก็คิดได้ ก็เลยอย ากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆ ใครที่กำลังผิดหวัง ใครที่กำลังท้อแท้ ถ้าเพื่อนๆจะนำบทความนี้ไปแบ่งให้กับผู้อื่นผมก็ยินดี ผมขออนุโมทนาบุญด้วย

1 ถ้าหากในชีวิตนี้คุณสร้างคุณงาม ความดี ไม่ว่าคุณจะมีเงินมีทอง มากมายเท่าไร หรือจะเป็นคนจนที่ไม่มีเงินทอง จะหน้าต าดี หรือไม่หน้าต าดี เมื่อคุณจากโลกไปแล้ว ความดีของคุณก็จะหลงเหลือให้คนอื่นได้ชื่นชม

2 ในแต่ละช่วงของปี จงทำชีวิตให้ดีขึ้นทุกปี เพราะในแต่ละวันนั้น ชีวิตของเรากำลังสั้นลงในทุกวัน

3 การที่เราอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่เป็นการหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่มันคือ การหยุดความทุ ก ข์ ไปกับเรื่องที่มันไม่สำคัญ

4 หากคุณมีอารมณ์โมโห อารมณ์ติดลบ สิ่งเหล่านั้นมันจะทำร้ า ยเราก่อนที่จะทำร้ า ยคนอื่นเสมอ ถ้าหากคุณมีอารมณ์ ที่ดี อารมณ์ที่บวก ทุกอย่ างจะให้พรที่ประเสริฐกับเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเช่นเดียวกัน

5 ถ้าคุณวิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจคุณก็จะต่ำลงทุกวัน ลองวิจัยตัวเองทุกวัน จิตใจคุณจะสูงขึ้นทุกวัน

6 ถ้าชีวิตของคุณไม่มีคน มาทำให้คุณโ ก ร ธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตใจของคุณนั้นอยู่ที่ตรงไหน ถ้าคุณไม่มีใคร มาทำให้คุณทุ ก ข์ใจ คุณก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นยังต้องพัฒนาอะไรต่อไป

7 ไม่ว่าในภายนอ กเรา เป็นอยู่กับคน มากแค่ไหน แต่ภายในนั้นเราก็ยังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงหาวิธีที่จะรักตัวเอง ให้เจอ เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะอยู่กับตัวเราเองได้สม่ำเสมอ เท่าตัวของเราเอง

8 สำหรับการฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจจะไม่ได้ทำให้เราพ้นทุ ก ข์ไปตลอ ดกาล แต่มันจะทำให้เรานั้นทุ ก ข์น้อยลง

9 สำหรับการแก้ก ร ร มที่ดีที่สุด นั่นคือ การแก้ไขความคิดแก้ไขคำพูด และการแก้ไขการกระทำของตัวเองเท่านั้น ไม่ต้องไปมองคนอื่น

10 การทำความดีเล็กๆน้อยๆไปนานๆ สุดท้ายอาจจะ สร้างปาฏิหาริย์ ให้กับชีวิตของคุณได้

11 หากเราไปเร็วมากได้แค่ไหน ถึงเร็วได้มากแค่ไหน ปล่อยได้เร็วมากแค่ไหน เราก็จะสุขเร็วมากเท่านั้น

12 จงจำไว้เสมอว่า ความทุ ก ข์ และความเจ็ บ ป ว ด ทั้งหล า ย ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อเป็นการมอบคำ ส า ป ให้กับตัวเรา แต่มันเข้ามาในชีวิต เพื่อมอบคำสอนให้กับตัวเรานั้นเอง

13 สำหรับก้าวแรกในการใช้ชีวิต อย่ าง ผู้ตื่น คือ การหยุดวุ่นวายใจ ในเรื่องของคนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ ของตัวเอง

14 ความทุ ก ข์ทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นได้คิดกับคุณ แต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณคิดกับคนอื่น

15 ต้องขอขอบคุณ คนที่ทำไม่ดี กับชีวิตของเรา ที่ได้เป็นตัวอย่ างที่ดีว่าอะไรไม่ควรทำ

16 ไม่ว่าคุณจะเกิดความทุ ก ข์มาก สักเพียงใด ทางออ กไม่ได้อยู่ไกลไปกว่าใจของเราเลย

17 ถ้าเราเ ก ลี ย ดเขาตัวเราเองจะทุ ก ข์ ถ้าเราเมตต าเขา ตัวเราเองจะสุขใจ

18 คนเรานั้นฝึกเดินจนเก่งได้ฉันใด ก็ย่อมฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้เป็นสุขได้มาก ฉันนั้น…

19 การจากไปเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต แต่การได้อยู่ใช้ชีวิตอย่ างมีคุณค่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์

20 ในทุกวันโปรดสังเกตตัวเองให้ดี มาสิ่งที่จะทำให้เราทุ ก ข์ ที่สุดในแต่ละวันนั้น มัน คือ พฤติก ร ร มของตัวเราเอง หรือว่ามันคือพฤติก ร ร มของผู้อื่น

21 อย่ าได้ถือโทษโ ก ร ธใครที่ไม่คู่ควร อย่ าได้ ต ร ว น ตนไว้กับอดีต อย่ าให้ใครมาขีดเขียนชีวิตของเรา อย่ าเอาคำของคนอื่น มากรีดใจของเรา

22 หากคุณคิดว่าตัวเองนั้นมีค่า เพราะว่ามีเงิน ลองวันไหนคุณไม่มีเงินดูสิ คุณก็จะหมดค่าไปในทันที

23 ถ้าหากคุณคิดว่าตัวเอง มีค่า เพราะว่าหน้าต าดี รางวัลไหนคนแก่ลงไป คุณค่าของคุณก็จะหมดไปอย่ างแน่นอน

หากเพื่อนๆอ่า น จบแล้ว อย ากจะขอให้เพื่อนๆ นั้นได้แบ่งบุญเหล่านี้ให้กับผู้อื่น เพื่อเป็นประโยชน์ เป็นความสุข เพื่อเป็นพลังในการใช้ชีวิตต่อไป ขออนุโมทนาบุญ

ที่มา khoddeeja