20 นิสัยอย่ าหาทำ ถ้าอนาคตอย ากร่ำร ว ย เป็นเ ศ ร ษ ฐี

วันนี้เราจะพาคุณไดูว่านิสัยอะไรบ้างในตัวของคุณที่ยิ่งทำแล้ว จะทำให้คุณเป็นคนที่จนที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้ กับบทความ 20 นิสัยอย่ าหาทำ ถ้าอนาคตอย ากร่ำร ว ย เป็นเ ศ ร ษ ฐี ไปลองสำรวจตัวเองว่ามีกี่ข้อ และจะต้องปรับปรุงตัวเองอย่ างไรบ้าง

1 คิดแค่พรุ่งนี้ค่อยหาใหม่

‘มีเงินเท่าไหร่ ก็ใช้ไปก่อนแล้วค่อยหาใหม่ก็ได้’ ใครเคยมีความคิดแบบนี้บ้ าง ซึ่งถ้ามีความคิดแบบนี้บ่อยๆ ถึง ขั้นวิ ก ฤ ติ ได้เลยทีเดียวเพราะเงินถ้าใช้ไม่เกิดประโยชน์ คุณก็เหนื่อยหาเงินแบบนี้ไปทุกวันแหละ ถ้าเช่นนั้น ก็หางานทำเงินให้เยอะๆ มีเงินสำรองไว้ใช้ในย ามจำเป็น ดีกว่าเอาเงินที่เหลืออยู่ไปใช้จนหมด

2 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ใครที่หาเงิน มาได้ เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายอย่ างฟุ่มเฟือย ซื้ อของที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันใช้เงินสร้างความสุข ให้ตัวเองทั้งซื้ อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รถยนต์คันใหม่ หรือท่องเที่ยวแบบเพลิดเพลินใจ โปรดร ะวั งเพราะ คุณจะจนลงๆ กระทั่ง ต้องอ ดมื้อกินมื้อแทบทุกเดือนแน่นอน

3 ต้องมีต้องใช้

เห็นคนอื่น มีรถยนต์คันใหม่ โทรศัพท์รุ่นใหม่ ก็อย ากมีให้เหมือนคนอื่นบ้ างแต่เมื่อสำรวจเงินสดที่มีอยู่ในมือ มันไม่เอื้ออำนวยเท่าไร จึงทำให้ใครหล า ยคนต่างไปกู้ห นี้ยืมสินเพื่อมาซื้ อของหรูๆ ต ามคนอื่น แต่รู้ไหมว่ามัน สิ้นเปลืองไปโดยไม่ใช่เหตุเพราะกว่าที่คุณจะหาเงินได้แต่ละบาทช่างย ากลำบาก แล้วจะต้องหาเงินเพื่อมา ใช้ห นี้อีกต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมหล า ยเท่าตัว บางทีด อ กเบี้ยจากเงินที่ยืมมาอาจสูงกว่าเงินต้นเสียอีก ดังนั้น ต้องรู้จักพอมี พอใช้ไม่ให้เดือ ดร้อนตัวเองจนเกินไปด้วย

4 ขี้เกียจ

คนที่ติดขี้เกียจ ชอบนอนดึกตื่นสายไม่ชอบทำตัวเองให้ลำบาก เชื่อได้เลยว่าไปทำงานกับใคร ก็ไม่มีคนอย าก ร่วมงานด้วย แล้วชีวิตนี้ก็ไม่มีทางร ว ยแน่นอนมีแต่จนลงๆ ไปเรื่อยๆ ดังนั้น สลัดความขี้เกียจนั้นทิ้งไปแล้วหัน มาขยัน สร้างอนาคตตัวเองจะดีกว่าเพราะถ้าวันหนึ่งคุณไม่เหลือใครแล้ว อยู่ตัวคนเดียวจะได้ไม่ลำบากภายหลัง

5 ใช้เงินอนาคต

เงินในปัจจุบัน ก็แทบจะไม่มีใช้แต่ดันไปใช้เงินในอนาคตเสียอีก ตัวอย่ างเช่น รูดบัตรเครดิตเป็นว่าเล่นอย าก กินอะไร อย ากซื้ ออะไรก็ใช้บั ตรเครดิ ต ซื้ อหมดทุกอย่ าง แต่คุณรู้ไหมว่า ยังไงคุณก็ต้องคืนเงินส่วนที่ รู ด บัตรทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้น จะซื้ อ จะกินอะไรต้องใช้เงินปัจจุบัน มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น หามาได้ก็ต้องรู้จัก เก็บ เวลาอย ากได้อะไรก็ค่อยซื้ อ ไม่เช่นนั้นชีวิตนี้ไม่มีทางร ว ยแน่นอน

6 หนีปัญหา

คนที่ชอบหนีปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ ถูกต้องเสมอไป เพราะเมื่อเจอปัญหาควรหันหน้าเข้าแก้ไขดีกว่า ฉะนั้น กลุ่มคนที่ ชอบหนีปัญหามีหล า ยรูปแบบที่ทำแล้วจนก็คือสร้างห นี้ แล้วหนีธุรกิจล้ มละล ายแล้วหนีปล่อยให้เขายึดไปโก ง

เงินบริษัทแล้วห นี้ ไม่รับผิดชอบลูกค้า เป็นต้นซึ่งไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไร หรือจะหนักแค่ไหนก็ต้องต่อสู้กับมัน ไม่เช่นนั้นคุณจะกล า ยเป็นคนที่น่ารั ง เกีย จ ในสังคม ไปทำงานที่ไหน ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ย ากแล้วล่ะ

7 ชอบกู้ เงิน

กู้เงิน มาลงทุนนะ เป็นเรื่องที่ดีแต่ลงทุนแล้วเจ๊งเรื่อยๆ ก็ควรหยุดแล้วหันไปเอาดีทางอื่นจะดีกว่าเพราะไม่เช่นนั้น คุณจะกล า ยเป็นสร้างห นี้กับห นี้อย่ างเดียวล่ะซิ

8 มองระยะสั้น

จะลงทุนธุรกิจ อะไรก็แล้วแต่ ควรมองการไกลเข้าไว้ แล้วเตรียมแผนทำธุรกิจให้เติบโตระยะย าว เพราะหาก คุณมองระยะสั้นโอ กาสที่จะร ว ยในช าตินนี้คงเป็นเรื่องที่ย ากแล้วล่ะ เนื่องจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันไม่เคยหยุด รอใคร ก็เปรียบอย่ างโลกที่คุณอยู่ มันหมุนไปตลอ ดเวลาเพื่อเปลี่ยนจากกลางวัน เป็นกลางคืนต่อเนื่องนั่นเอง

9 โทษทุกอย่ าง ยกเว้นตัวเอง

การเป็นหัวหน้า คนจะผิดหรือถูกต้องน้อมรับความผิดนั้น มาปรับปรุง อย่ าโทษทุกอย่ างที่ขัดหูขัดต า ยกเว้น ตัวคุณเองเนื่องจากคุณเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ดูแล ลูกน้องให้ทำงานแบบเดินข้างหน้า ถ้างานส่ งถือมือลูกค้าไม่ทัน ก็ต้องพิจารณาจากปัจจัยรอบด้านว่าทำไมวิธีการบริหารงานแบบนี้ถึงไม่สำเร็จ

10 ไม่เปลี่ยนตัวเอง

ไม่มีใครดีไ ปหมดทุกอย่ าง ต้องมีสักอย่ างภายในตัวเองแหละที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนั้น มาเริ่มหา จุดด้อยของตัวเองกันดีกว่าเพื่อพัฒนาให้ดีต่อเนื่อง เช่น คุณเป็นคนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์ แต่แบ่งเวลาไม่เป็น ก็ให้เริ่มทำต ารางชีวิตประจำวันเพื่อ กำหนดชีวิตของตัวเอง จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เผื่อจะมีเงินไหลเข้า กระเป๋าตัวเองบ้ าง

11 ใช้ชีวิตหรูหรา

ชีวิตที่ติดหรูเกิน ฐานะความมั่นคงของตัวเอง หามาได้ก็ใช้หมดเท่านั้นไม่เหลือเก็บสักบาท คนๆ นั้นไม่มีทาง ร่ำร ว ยแน่นอน กลับมีแต่จนลงเรื่อยๆ แบบไม่มีสิ้นสุด

12 กิน มากกว่าเงินที่หาได้

บางคนได้ค่าแรง ขั้นต่ำวันละ 300 บาท และยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลอีกหล า ยชีวิตจึงจำเป็นต้องใช้เงิน มากกว่า ปกติ ดังนั้น หากคุณต้องใช้เงิน มากกว่าเงินที่หามาได้เพราะความจำเป็นจริงๆ วิธีช่วยคุณได้ก็คือ ต้องสร้ างราย ได้เพิ่ม เพื่อทดแทนเงินส่วนที่จำเป็นก็เพื่อให้คุณมีเงินเก็บ ไว้สร้างเนื้อสร้างตัวเองในอนาคตไงล่ะ

13 ใช้ส ม อ งคนอื่น

คนที่ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวิเคร าะห์ ด้วยส ม อ ง ของตัวเอง หวังพึ่งพาแต่ส ม อ งคนอื่น เชื่อได้เลยว่าชีวิตนี้ ไม่มีความเจริญแน่นอน เพราะคนที่จะร่ำร ว ยได้ต้องใช้ส ม อ ง และความพย าย ามด้วยสองมือสองเท้าของ ตัวเอง แม้จะย ากลำบากแต่ก็เป็นความภูมิใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะ

14 กินแรงคนอื่น

ปัจจุบันมีอยู่จริง กับคนที่ชอบกินแรงคนอื่น ใช้แรงงานเพื่อน หวังให้ตัวเองสบาย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้แฝงตัวอยู่ หลากหล า ยพื้นที่แต่ถ้าหนึ่งในนั้นเป็นคุณ ก็ควรปรับปรุงตัวเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของตัวเองเถอะ เพราะว่าอนาคต เป็นของตัวคุณเองไม่ใช่ของคนอื่นไม่มีใครอย ากมาเสียเวลาสร้างอนาคตให้คนอื่นโดยที่อนาคตของตัวเองยังไม่ดีหรอ ก

15 ทำตัวเป็นคนร ว ย

จนก็ต้อง รู้จักเจียมตัวไม่ใช่จนแล้วยังทำตัวเป็นคนร ว ย เพื่อให้คนอื่นรัก นับหน้าถือต า แต่จะดีกว่าไหมถ้ามีคน มารัก นับหน้าถือต าด้วยความเก่ง ความฉลาด ความขยัน และความพย าย ามของคุณเอง เพราะมันดูน่าภูมิใจมากกว่าเยอะ

16 กลัวการเริ่มใหม่

ทุกคนมีสิทธิ์ เริ่มต้นใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพื่อความมั่นคงที่ดีกว่าเดิม ดังนั้น อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่แล้วจ ม อยู่ กับที่ที่มีแต่ความจนครอบงำอยู่ เพราะโอ กาสที่จะหาทางร ว ยนั้นมีอีกเยอะลองเสี่ ย ง ลองทำ ไม่นานก็รู้ผลลัพท์แน่นอน

17 เล่น ห ว ย เป็นกิจวัตร

กลุ่มคนคอห ว ย มีเยอะจริงๆ แ ท ง ทุกงวด ผิดทุกงวด ไม่รู้จักเข็ดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ำหวังร ว ย ทางลัดด้วยโช ค ล า ภ แต่คุณรู้ไหมเงินที่คุณเสียค่า ห ว ย ไปไม่ทุกงวด งวดละ100-200 บาท ถ้าสามารถสะสม เป็นเงินเก็บได้ เชื่อได้เลยว่าทุกวันนี้คุณมีเงินก้อนเป็นหนักหมื่น หลักแสนแล้วล่ะ อาจจะมากกว่าคนที่ ถูกรางวัลที่ 1 เสียอีก

18 เชื่อ ด ว ง

คนที่หวังพึ่งด ว ง เพียงด้านเดียวก็ไม่ต่างอะไร กับคนที่งมงาย หรือคนที่ติ ด การ พ นั น แม้แต่น้อยเพราะ คนจะร ว ยได้ต้องร ว ยที่ความสามารถความขยัน และความพย าย ามของตัวเองมากกว่า

19 ทำเป็นอยู่อย่ างเดียว

น่าเบื่อไหมถ้าคุณเข้าร้านอ าห าร ต ามสั่งแต่กลับสั่งได้แต่เมนูเดิมๆ อย่ างนี้คุณยังอย ากจะเข้าร้านอาห ารนั้น ทุกวันหรือเปล่า ดังนั้น อย่ าทำเป็นอยู่แค่อย่ างเดียว ต้องมีการพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ทำอะไรได้ หล า ยๆ อย่ าง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและลูกค้า แล้วรายได้และความร่ำร ว ยก็จะมาหาคุณเอง

20 ดูถู ก คนอื่น

คิดจะดูถู ก คนอื่นนะได้แต่ต้องดูถูกให้พ้นตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าเขาจนแต่ตัวเองก็จนเหมือนกัน แต่กลับไปดูถู กเขา ต่างๆ นานา เพราะเมื่อไหร่ที่คนๆ นั้นร ว ยกว่าคุณวันนี้คุณจะไม่มีที่หมุดหน้าหนีแน่นอน ฉะนั้น ก่อนดูถูกคนอื่นทำ ตัวเองให้ร่ำร ว ยก่อนดีที่สุด

ที่มา wansukth