15 ข้ อที่มีอยู่ในคนแกร่งจริง เจอปัญหาหนักแค่ไหนก็ผ่านไปได้

ในชีวิตไม่ว่าใครก็เคยพบเจอปัญหาเข้ามาในชีวิต อยู่ที่ว่าใครจะสามารถผ่าน มันไปได้เร็ว คนที่ผ่านปัญหาไปได้เร็วคือคนที่มีจิตใจที่แกร่ง สู้ชีวิตมากๆ เพร า ะพวกเขาจะทำทุกอ ย่ างเพื่อให้ตัวเองก้าวออ กจากจุดๆนั้นให้ได้เราที่สุด ฉนั้นเรามาดูกันว่า คนที่เขาก้าวผ่านเรื่องแ ย่ๆได้เร็วเขาเป็นแบบไหน

1คุณชอบแก้ไขปัญหามากกว่าจะเก็บซ่อนปัญหา

ผู้คนส่วนใหญ่ จะง่วนอยู่กับการซ่อนความอ่อนแอไว้ข้างใน ไม่ให้ใครเห็นสำหรับพวกเขาแล้ว พวกเขาจะทุ่มเท พลังแ ร งกาย แ ร งใจทั้งหมด ในการแก้ไขจุดด้อยของตัวเอง

2คุณคิดเสมอว่าความย ากลำบากคือโอกาสในการพัฒนา

ความย ากลำบาก อาจสร้างปัญหาให้ใครต่อใค รแต่สำหรับพวกเขามันคือครู ที่คอยสั่งสอน ให้พัฒนาตนเองยิ่งๆขึ้นไป

3คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณถนัด

โดยปกติ พวกเขามักทำงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพในชีวิต เพร า ะว่าพวกเขา ทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่ตนถนัด

4คุณเผชิญหน้ากับความกลัว

แม้ว่าภาพลักษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะทำให้พวกเขา ดูเหมือนพวกที่ไม่กลัวอะไร แต่อ ย่ างไรก็ต าม พวกเขา ก็ต้องกล้าจะเผชิญ กับความกลัวมากมาย ที่เป็นอุปสรรค ต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

5คุณชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นอ ย่ างจริงใจ

คนที่จิตใจเข้มแข็ง จะเลือ กทำงาน ร่วมกับผู้อื่น แทนที่จะแข่งขัน พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่า ความสำเร็จของผู้อื่น คืออุปสรรคของเป้าหมายของพวกเขาเอง

6คุณสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับในตัวเองและการพัฒนาตัวเอง

ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเอง

7คุณคอยมองหาหนทางออ กเสมอ

พวกเขาจะไม่เ สี ยเวลา จมปลักกับปัญหา แต่พวกเขาจะคอยมองหาหนทางแก้แทน

8คุณซื่อสัตย์กับตัวเอง

คนที่จิตใจแข็งแกร่ง จะซื่อสัตย์กับตนเอง คำพูดก็จะมาจาก นิสัยของพวกเขา

9คุณพอใจในสิ่งที่เป็น

พวกเขาไม่เคยรู้สึกกดดัน เมื่อเวลาตัดสินใจทำอะไร เพร า ะพวกเขารู้ว่า สิ่งใดสำคัญ ต่อตัวเอง และรู้ว่าได้ใช้ชีวิต โดยคำนึงถึง สิ่งเหล่านั้นแล้ว

10คุณสร้างสมดุลให้อารมณ์ด้วยเหตุและผล

ผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง จะรู้ว่าอารมณ์ ส่งผลต่อความคิด และการกระทำ พวกเขาจึงจะใช้เหตุผล เข้ามาช่วย ควบคุมอารมณ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่ดีที่สุด

11คุณไม่ทำตัวไร้สาระ

ในขณะที่คนอื่น พย าย ามหาข้ ออ้างนู่นนี่ บ่นคนอื่น และไม่กล้าเผชิญปัญหา ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะไม่มีทางเ สี ยเวลาทำเรื่องไร้สาระเหล่านี้

12คุณอ ดทนเพื่อเฝ้ารอชื่นชมกับความสำเร็จที่แท้จริง

สำหรับพวกเขาแล้ว ความสำเร็จเปรียบเสมือน การแข่งขัน วิ่งมาร า ธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็วในระยะสั้นๆ ดังนั้นพวกเขา จะอ ดทนกับความลำบากระยะสั้น หากมันให้ผลประโยชน์ระยะย าว

13คุณซุ่มพัฒนาความสามารถตนเอง

มากกว่าเอาแต่โอ้อวดให้คนอื่นเห็น ในขณะที่คนอื่น มัวแต่มองหาการยอมรับจากคนอื่น คนที่จิตใจแข็งแกร่ง จะเลือ กฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น

14คุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวตนไม่ใช่ความสำเร็จ

ไม่ว่าจะชนะ หรือแพ้พวกเขา ก็ไม่เคยรู้สึกแ ย่กับตนเอง

15คุณมั่นใจว่าจะปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงได้

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลง จะไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องอาศัย ความอ ดทน แต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง ก็ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัวเองอ ย่ างเต็มที่

ที่มา   stand-smiling