14 คุณสมบัติของผู้ช าย ที่แม่อย ากให้ลูกสาวได้พบเจอ

เมื่อคนเป็นแม่ก็อย ากที่จะให้ลูกของตัวเองนั้นได้พบเจอกับผู้ช ายดีๆ และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปดุว่าผู้ช ายแบบไหนกันนะที่แม่อย ากให้ลูกสาวตัวเองได้เจอกับคนแบบนี้ กับบทความ 14 นิสัยของผู้ช าย ที่แม่อย ากให้ลูกสาวได้พบเจอ 14 คุณสมบัติของผู้ช าย ที่แม่อย ากให้ลูกสาวได้พบเจอ ไปดูกันว่าผู้ช ายที่มีคุณสมบัติแบบไหนกันนะ ที่แม่ย ายชอบ

1 ลูกควรคบกับผู้ช ายที่มองข้ามหน้าต า

และสิ่งที่ลูกทำไม่ว่าลูกจะเป็นอย่ างไร คนเป็นพ่อก็รักจนหมดหัวใจ และแสดงออ กด้วยคำพูดและการกระทำ แต่ผู้ช ายคนนั้นต้องไม่แสดงออ กด้วยการนอนกับลูกเพียงอย่ างเดียว เขาต้องรักในสิ่งที่ลูกเป็น

2 ลูกควรจะได้เจอผู้ช ายที่ดูแลและเคารพลูก

พ่อมักดูแลลูกสาวเป็นอย่ างดี เพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลลูกเราได้ ต้องเป็นคนที่ให้เกียรติและเคารพเธอ

3 ลูกควรจะได้คบกับผู้ช ายที่มีความเชื่อในตัวหนู

ผู้หญิงทุกคน สมควรที่จะมีแฟนที่ไม่ย่อท้อ คอยช่วยให้ความฝันของลูกเป็นจริง เหมือนพ่อ ที่ยอมทำทุกอย่ างเพื่อให้ฝันของลูกสำเร็จ ผู้ช ายคนนั้นก็ควรทำอย่ างพ่อได้เหมือนกัน

4 ลูกควรได้เจอผู้ช ายที่มั่นใจในสิ่งที่ลูกเป็น

บางครั้ง เวลาที่พ่อได้ฟังลูกเล่าเรื่องนู่นนี่ ลูกมักจะรู้สึกดีขึ้นนั่นเพราะพ่อเชื่อในสิ่งที่เธอเป็น ยกตัวอย่ างชัดๆเช่น เวลาพ่อสอนให้ลูกตัดสินใจเอง ไม่ใช่ฟังจากคนอื่นเอา เช่นเดียวกัน ผู้ช ายคนนั้นก็ต้องทำได้อย่ างพ่อ

5 ลูกควรได้เจอกับผู้ช ายที่ลูกไว้ใจได้

เช่นเดียวกัน ถ้าลูกสาวไม่เชื่อใจพ่อ มันเป็นการย ากที่จะให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจผู้ช ายคนอื่น เพราะฉะนั้นจงคบหากับผู้ช ายที่เขาทำให้ลูกเชื่อใจได้ ไม่โกหกลูก

6 ลูกควรได้เจอกับผู้ช ายที่รักเด็ก

และเล่นกับเด็กได้ทุกคนสามารถรักเด็กได้ แต่น้อยคนนักที่จะเล่นกับเด็กได้ เพราะเขาจะกล า ยเป็นพ่อที่เล่นกับลูกของลูกได้ในอนาคต

7 ลูกควรได้เจอกับผู้ช ายที่ซื่อสัตย์กับลูก

และกล้าพูดตรงๆผู้ช ายที่กล้าบอ กความจริงกับลูก แม้ว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกไม่อย ากได้ยิน ผู้ช ายจริงต้องกล้ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิด

8 ลูกควรได้คบกับผู้ช ายฉลาด

ขยัน และ ทำงานเก่งลูกควรได้เจอผู้ช ายที่ทำงานเก่ง ไม่ใช่คนทำงานเยอะเพียงอย่ างเดียว

9 ลูกควรได้คบกับผู้ช ายที่กล้ายอมรับผิด

ความผิด ไม่ว่าใครบนโลกก็มีได้ แต่ใครบ้างล่ะที่จะกล้ายอมรับมัน ถ้าลูกเจอเขาแล้ว ดูแลเขาให้ดี

10 ลูกควรได้คบกับผู้ช ายที่ดูแลรัก ษ าลูกด้วยทุกอย่ างที่เขามี

พ่อทำได้ทุกอย่ าง เพื่อปกป้องลูกจากภั ยร้ า ยหรืออั น ต ร า ยต่างๆ และทำไมลูกถึงไม่เลือ กผู้ช ายที่ดูแลลูกเหมือนพ่อล่ะ

11 ลูกควรคบกับผู้ช ายที่ฟังลูกพ่อฟังลูกตั้งแต่เด็กจนโต

เพื่อแสดงออ กว่าพ่อมีเวลาให้ลูกแค่ไหน เดี๋ยวนี้โลกมันเร็ว การตั้งใจฟังมันหาได้ย าก แต่ถ้าลูกเจอคนที่เขาพร้อมรับฟังลูกเสมอ จงเลือ กเขา

12 ลูกควรคบกับผู้ช ายที่รู้ว่าตอนไหนควรจริงจังเรื่องสนุกสนาน

ในชีวิตนั้นมีได้ แต่อย่ าลืมสมดุลด้วย ถ้าผู้ช ายที่ลูกคบ เน้นแต่เรื่องสนุกสนาน เรื่องจริงจังในชีวิตหาไม่เจอ ลูกจะไม่รู้เลยว่า อนาคตลูกจะเอาไปฝากไว้ตรงไหน

13 ลูกควรคบกับผู้ช ายที่ดูแลลูกเหมือนแม่ของเขา

ถ้าเขาดูแลแม่เขาได้ดีแค่ไหน ลูกจงมั่นใจว่า ผู้ช ายคนนี้เป็นคนรักครอบครัว

14 ลูกควรคบกับผู้ช ายที่ใจดี อ ดทน สุภาพ และ แข็งแกร่ง

พ่อยอมเล่นตุ๊กต าผู้หญิงกับลูก ให้เล็บไปทา แต่งหน้าทำผม เช่นกัน ผู้ช ายที่เข้ามา หาลูกก็ต้องไม่กลัวที่ ถูกหย ามความเป็นช าย เขาต้องกล้าดูแลลูก และรู้ว่าตอนไหนควรแข็งกร้าว ตอนไหนควรสุภาพ

ที่มา p r o f e s s i o n – j 5 5