13 สิ่งที่ควรตรวจเช็คก่อนออ กเดินทางไกล

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรตรวจเช็คก่อนออ กเดินทาง กับบทความ 13 สิ่งที่ควรตรวจเช็คก่อนออ กเดินทางไกล ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ควรใส่ใจก่อนออ กเดินทาง

1 เบอร์โทรศัพท์ ฉุ ก เฉิน

สำคัญมากๆที่หล า ยคนก็อาจจะมองข้ามไป นั่นก็คือในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ ฉุ ก เฉิน จะต้องมีเอาไว้อยู่ในรถเสมอ เมื่อจะต้องเดินทางไปไหน มาไหน เพราะเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้น มีเบอร์เอาไว้เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ ในสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้

2 ตรวจดูย างรถยนต์

สิ่งแรกที่คุณสังเกตลักษณะภายนอ กของตัวรถ ในส่วนของตัวย างรถยนต์ ว่ามีความหนาของดอ กย างหรือไม่ ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรให้ดูว่ามีรอยรั่ว รอยข า ดหรือไม่ ตรวจ ส อ บ ดูลมย างขันน็อตให้แน่นอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรแน่น มากจนเกินไป

3 ที่ปัดน้ำฝน

การใช้งานเฉลี่ยของที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ประมาณ 2 ปี ซึ่งก็แล้วแต่กับสภาพอากาศด้วย ถ้าหากอากาศร้อนรถจอ ดต ากแดดอยู่บ่อยๆ ก็จะทำให้ย างปัดน้ำฝนนั้น มีความเ สื่ อ มสภาพได้เร็วกว่าปกติ เราควรที่จะเช็คด้วยการฉี ด น้ำย า ล้างกระจกเพื่อที่จะดูว่าย างปัดน้ำฝนนั้นยังคงใช้งานได้อยู่ในสภาพเดิมหรือไม่

หากรู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็ให้รีบเปลี่ยนเลยทันที ที่ปัดน้ำฝนนั้น มีความสำคัญมากๆ ในช่วงของหน้าฝน หากใช้การไม่ได้ ก็จะทำให้ขับรถไม่ได้เลย เพราะจะมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า อัน ต ร า ยสำหรับการขับขี่

4 ระบบเบรกรถ

ระบบเบรกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการขับขี่ ควรที่จะตรวจ สอบเบรกว่ายังใช้งานได้ปกติอยู่หรือไม่ หากเ ห ยี ย บเ บ ร คแล้วแล้วรู้สึกว่า ผิ ดปกติหรือไม่ได้ไม่ดีแบบเดิม ก็ควรที่จะเข้าเช็คสภาพรถ เป็นปัญหาที่จะต้องคอยแก้ ไ ข

5 ระบบไฟต่างๆ

ไฟส่องสว่าง เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น มากๆ และยิ่งในช่วงของฝนตก ควรที่จะมีการตรวจเช็คหลอ ดไฟในทุกจุด ทั้งในส่วนของไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟท้าย ไฟตัดหมอ ก ทั้งหน้าและหลัง เพราะจะช่วยทำให้รถคันอื่นๆนั้น มองเห็นรถของคุณได้ เพื่อ ป้ อ งกั น การเกิดอั น ต ร า ยต ามมาในภายหลัง

6 แอร์ในรถ

อากาศที่ร้อน มากๆ การเตรียมความพร้อมในระบบของแอร์ในรถ เป็นสิ่งที่จะต้องดูแลอย่ างมาก ระบบปรับอากาศจะเริ่มมีการอุ ด ตั น เนื่องจากการที่เราไม่ได้ดูแลในส่วนของเครื่องกรองแอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้แอร์ไม่เย็น แอร์มีกลิ่นออ กมานั่นเอง หากเป็นไปได้ ก็ควรที่จะเปลี่ยน เครื่องกรองแอร์ในทุกๆ 100 กิโลเมตร จะทำให้แอร์เย็นและอากาศในรถก็สดชื่น

7 อะไหล่สำรอง แม่แรงต่างๆ

ให้ตรวจเช็คดูสำหรับอะไหล่สำรอง แม่แรงต่างๆ ควรมีเก็บเอาไว้ท้ายรถ เพื่อที่เวลามีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น เราจะได้ใช้ประโยชน์ได้

8 ระดับน้ำ ระบบต่างๆ

ระบบของน้ำห ล่ อเย็น ควรจะมีให้อยู่ถึงระดับสูงสุดในถังพักสำรอง และให้ต ร ว จ ดูว่า น้ำด้านในหม้อนั้น มีเศษมีอะไรตกหล่นไปหรือไม่ ให้ดูในส่วนของท่อ ย า งว่ามีรอยเปื่อย มีรอย ข า ดหรือห ล ว ม หรือไม่ ควรตรวจเช็คให้ดี

9 แบตเตอรี่รถ สายไฟ

เติมน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่ได้ กำหนด ดูแบตเตอรี่ว่ามีร่อง ร อ ยของความเสีย ห า ยหรือไม่ และให้ดูในส่วนของขั้วต่อ ส า ยไฟต่างๆให้อยู่ในสภาพเดิม

10 เข็มขัด นิ ร ภั ย

หล า ยท่านอาจจะมองข้ามในส่วนนี้ไป สำหรับเข็มขัด นิ ร ภั ย นั้นสำคัญมากๆเลย ให้ตรวจดูว่า หัวเข็มขัดล็อคได้เรียบร้อยหรือไม่ สายเข็มขัดมี ร อ ยข า ดหรือไม่

11 แตรรถยนต์

แตรรถก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน ให้เช็คดูด้วยว่า มีเสียงดังชัดเจนดีหรือไม่

12 ระดับน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญหลักอย่ างมากๆ เราจะทำการเช็คโดยให้ดึงก้านเช็คน้ำมันเครื่องในขณะที่ดับเครื่องยนต์ เพื่อเป็นการเช็คระดับของน้ำมันเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่การระบุเอาไว้ และควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในทุกๆ 10000 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และถนอมส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์

13 น้ำมันเบรก

น้ำมันเบรคจะเป็นการช่วย ห ล่ อ ลื่นส่วนต่างๆในระบบเบรก เพราะเนื่องจากจะต้องมีการ สึ ก หรอในส่วนต่างๆของระบบเบรค ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกย าง ลูกสูบภายใน แม่ปั๊มเบรค ลู ก สูบปั้มเบรค สายน้ำมันเบรครั่วหรือไม่เพียงพอ ก็จะเกิดเป็นการ สึ ก หรอต ามมา จนกระทั่งไม่สามารถเบรกได้ หรือประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยลง

ที่มา เ พ จดูแลรถ, Postsod