13 ข้อควรรู้ เตรียมรับมือเมื่อถูกค้นรถ

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการรับมือเมื่อรถของคุณถูกตรวจค้นว่าคุณนั้นจะต้องทำอะไรบ้าง กับ 13 ข้อควรรู้ เตรียมรับมือเมื่อถูกค้นรถ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้รู้เท่าทันกับผู้มาตรวจค้น

ยุคสมัยนี้ เราทุกคนอาจจ ะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ แบบไม่คาดคิดก็เป็นได้ ซึ่งถ้าวันหนึ่งเราเจอ กั บเรื่องที่ไม่คาดคิด จะได้เตรียมรับมือได้ทัน หรือรู้จักเอาตัวรอ ดได้ เรามีความรู้ดีๆ มาฝาก ซึ่งแท้จริงก็เป็นคว ามรู้ทางด้านกฎหมาย ที่คนทั่วไปจำเป็นต้องรู้อยู่แล้ว

ไว้ใช้เตรียมรับมือได้ทัน ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น นั่นก็คือ สมมุติว่า ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้น เรามีสิทธิ์ที่จะถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอไว้ได้หรือไม่ หรือเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อ ดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งช าติ อธิบายไว้ว่า การถ่ายรูป หรือถ่ายวีดีโอ ในขณะเจ้าพนักง านตำรวจปฎิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้น หรือจับกุม สามารถทำได้ หากไม่ได้เป็นการขัดขว างการปฎิบัติงานของ จนท.ตำรวจ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ และไม่ผิดกฎหมายแต่อย่ างใด โดยมีขั้นตอนการปฎิบัติดังนี้

1) ก่อนเจ้าหน้าที่จะค้นรถเรา ควรให้เจ้าหน้าที่แส ดงบัตรเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวของเราเอง และขออนุญาตบันทึกวิดีโอไว้ด้วย ไว้เป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย

2) เมื่อเจ้าหน้าที่มาค้นรถ เราควรให้เจ้าหน้าที่ถอ ดหมวก เพื่อแสดงหน้าต าตัวเองอย่ างเปิดเผย

3) สามารถบันทึกวิดีโอได้ แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวาง การทำงานของเจ้าหน้าที่ เพราะเราบันทึกวิดีโอไ ว้ป้องกันสิทธิ์ของตัวเราเอง โดยชอบด้วยกฎหมาย

4) และการบันทึกวิดีโอนั้น ยังสามารถทำให้เกิดผลดี ทั้งตัวเรา และเจ้าหน้าที่ ในทางด้านเราที่มีสิ่งผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็จะมีหลักฐ านไว้เอาผิดเราได้ แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งของดังกล่าว ก็จะเป็นหลักฐานยื นยันความบริสุทธิ์ได้

5) ขอให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว เป็นผู้ทำการตรวจค้น เพื่อจะได้ถ่ายวีดิโอหลักฐ านไว้ได้ทันต่อเหตุการณ์

6) ให้เจ้าพนักงานที่จะทำการตรวจค้น ถลกแขนเสื้อขึ้นให้หมด รวมถึงกางกระเป๋ากางเกง และแบมือให้ดู พร้อมทั้งบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอไว้

7) โทรแจ้งญาติ หรือคนใกล้ชิดให้ได้เร็วที่สุด ให้มาหาเรา หรือหากรู้จักนักข่าว ก็ให้ติดต่อมายังที่เกิดเหตุ ในกรณีที่คิดว่า มีเหตุการผิดปกติ

8) ถ้าเราถูกควบคุมตัว ถ้าของกลางไม่ใช่ของเรา ห้ามหยิบ ห้ามจับ ห้ามแตะต้อง ขอย้ำ

9) ถ้าเราไม่ผิด ห้ามลงชื่อใดๆ ในเอกส ารเลย และถ้าจำเป็นจริงต้องลงชื่อ ให้อ่านเอกส ารช้าๆ และอ่านให้ละเอียดด้วย ข้อความไม่ถูกต้องต ามความเป็นจริง ต้องขอให้แก้ไขให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงลงชื่อย่อๆ แต่ละหน้าๆ เพื่อป้องกันการแก้ไข หรือเพิ่มเติม

10) ถ้าเราไม่ได้กระทำความผิด อย่ าชี้จุดเกิดเหตุ ให้ถ่ายภาพ หรืออย่ าชี้ของกลาง ถ้าไม่ใช่ของเราอย่ าชี้เด็ดข า ด

11 ขณะถูกควบคุม ให้ญาติพี่น้อง คนไว้วางใจ นั่งเฝ้าจนกว่าจ ะนำตัวส่ งศาล

12 ขณะให้การใดๆ ร้องขอ จนท. ให้ผู้ซึ่งไว้วางใจ หรือทนายเข้าฟังการสอบสวน จนกว่าจะแล้วเสร็จ

13 ถ้าเราไม่ผิดให้ร้องเรียน เพื่อร้องขอความเป็ นธรรมต่อสื่อมวลชน และหน่วยงานของรัฐ หรือใช้สิทธิ์ทางศาลต ามกระบวนการยุติธรรม

ที่มา sit-smiling