12 เหตุผลที่บ่งบอ กว่า เราจะต้องปรับตัวกัน ไม่ให้อ ดกินอ ดใช้

ในยุคนี้เราจะเห็นว่า เศรษฐกิจบ้านเรานั้นไม่ค่อยจะดีนัก เริ่มทำมาหากินย ากลำบากขึ้น แต่ยังมีหล า ยคนที่ยังไม่ตระหนักถึงสถาณการณ์เช่นนี้ ไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง ดังนั้นวันนี้เรามีบทความที่เป็นข้ อมูล ที่อย ากจะให้ได้ลองคิดต ามกันดู กับ 12 เหตุผลที่บ่งบอ กว่า เราจะต้องปรับตัวกัน ไม่ให้อ ดกินอ ดใช้

1 หล า ยๆ บริษัททยอยปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงาน ตอ กบัตรเลิ กงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่ า วอีกที ก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานเลย

2 ในส่วนอสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้ อเพื่อเก็ งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากหล า ยสาเหตุที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เงินเกิน มากๆ คนที่ลงทุนต ามกระแส มีคนเป็นแบบนี้จำนวน มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่า

3 เริ่มเห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยวห า ย ไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป ที่กระเป๋าหนักมีรายจ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากัน

4 หลังสองสามปีมานี้เห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี

5 แล้วก็หนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็นหนี้สินที่ ด อ กเบี้ ยต่ำสุด ถ้า ด อ กเบี้ ย นโยบายขึ้น เพียงหลักสต างค์ บาทสองบาท จะเกิ ดความลำบ ากต่อคนเป็นหนี้ทันทีเช่นบ้านเคยผ่อนต้น หมื่น ด อ กเบี้ ย สองหมื่นในยอ ดผ่อนสามหมื่น จะกล า ยเป็นด อ กเบี้ ยแทบทั้งหมดในทันที

6 ส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวจี น ที่เคยเข้ามาแทนที่นักท่องเที่ยวยุโรป ช่วงนี้ก็เริ่มห า ย ไปมากด้วยเช่นกันไม่ใช่เพราะบ้านเรา ไม่น่าเที่ยว แต่เพราะ ในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมาก อ ย่ างโ ร คที่ทราบกันทั้งคนที่เที่ยวและออ กมาลงทุน ห า ย ไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่า ที่เราจะควบคุมได้แล้วหละ

7 การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก อ ย่ าดีใจ เพราะ เขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอ ย่ างเท่านั้น

8 ปัจจุบันโลกแห่งหุ้น พื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

9 สำหรับใครทำงานแบงค์ ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเนื่องจากระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่า

10 ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักรคนโดนหุ่นยนต์ แ ย่ งทำงานกันหมดแล้ว

11 คน มักฟุ้ งเฟ้อ มากกว่ารายได้ที่มี ซื้ อของเกินความจำเป็นใช้จ่ายเงินและกู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อ ย่ าสร้างหนี้เพิ่มเพราะ ด อ กเบี้ ย ทวีคูน อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิ ดวิ ก ฤ ติ จะเอาตัวไม่รอ ด

12 หลักการสำคัญที่ใช้ได้ทุกสมัยกับ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเราได้ถ้าเราไม่สร้างหนี้มากเกินไปอ ย่ างน้อยประเทศเรา ก็มีดินดี มีแม่น้ำ ลำธ าร อุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสามารถปลูกผักปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกิน มีใช้ ต ารอยพ่อ ร.9

สำหรับข้ อมู ลที่นำมาในวันนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนตื่นตระหนก กันเพียงแต่ต้องการให้ทุกคนอ่ า นและลองหยุดคิดดูสักพัก ลองมองถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ต ามหลักความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลางและเป็นธรรมปร าศจาก อคติว่าในยุคปัจจุบันนี้ เราจะต้องปรับตัวกันอ ย่ างไร และจะต้องใช้ชีวิตอ ย่ างไร ให้ไม่อ ดกินอ ดใช้ อยู่อ ย่ างพอเพียง

ที่มา  sabaisabuy