10 เรื่องที่ลูกทำแล้ว พ่อแม่เ สี ยใจ

พ่อแม่คือผู้มีพระคุณต่อชีวิตเรามาก กว่าที่จะเติบโตมาได้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ที่ต้องหาเ งิ นให้เราใช้ส่งเราเรียน ทำกับข้างให้กิน ดูแลตอนเราไม่สบาย ฉนั้นก่อนที่เราจะทำอะไร พูดกับท่านก็ควรคิดให้ดี เพื่อไม่ให้ท่านนั้นต้องเ สี ยใจ

20เปอร์เซน ของผู้อาวุโสไม่ได้เกษียณแต่ต้องทำงานต่อไป ส่วน 75เปอร์เซน ของพวกเขามีปัญหาเรื่องสุ ข ภ า พอ ย่ างน้อยหนึ่งอ ย่ าง และมีผู้อาวุโสอีกหล า ยคนเป็นตั้งแต่ 2 โ ร คขึ้นไป ยังไม่สาย

เกินไปที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้กับเรา แค่การเอาใจใส่เล็กน้อยก็สามารถทำให้ชีวิตพ่อแม่ของเราดีขึ้นพวกเราต้องการให้พ่อแม่ของเราได้มีเวลาที่ดีเมื่ออยู่กับเรา และเอาใจใส่พวกเขา คุณสามารถค้นหา 10 สิ่งที่ลูกๆ ที่ควรระวังเพราะอาจทำให้พวกเขาเ จ็ บ ป ว ด

1. ไม่เคยรู้สึกขอบคุณหรือสำนึกบุญคุณ

ถือว่าเป็น บ า ปเมื่อเราประเมินตนเองสูงเกินไป แต่ประเมินผู้อื่นต่ำไปรวมถึงพ่อแม่ด้วย พย าย ามพูดกับพวกเขาด้วยคำพูดที่มีน้ำใจ

2. ไม่ถามเกี่ยวกับสุ ขภ า พของพวกเขา

ไม่ใช่ทุกคนที่จะบ่นเกี่ยวกับความเ จ็ บ ป ว ดหรือพูดว่าพวกเขารู้สึกไม่สบาย เพียงแค่ถามว่าพวกเขาเป็นอ ย่ างไรบ้ างและบอ กพวกเขาว่าให้บอ กเราอ ย่ างตรงไปตรงมา เพียงเท่านี้ก็ สามารถปลดปล่อยความเ ค รี ย ดที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่ดีได้

3. เริ่มหงุดหงิดเมื่อเราต้องทำสิ่งต่างๆ ซ้ำ

บางครั้งเรามีความอ ดทนพอที่จะทำสิ่งต่างๆ ซ้ำๆ ให้กับคู่ค้าหรือเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่ใช่กับพ่อแม่ของเรา เพียงจำไว้ว่าพวกเขาแก่มากและความทรงจำของพวกท่านไม่ได้ดีเสมอไป

4. การละเลยผู้ปกครอง

พวกเขาคิดถึงคุณ ต้องการคุณและต้องการใช้เวลากับคุณ เมื่อคุณพาพ่อแม่ไปอยู่ที่บ้ านพักคนชราและแทบจะไม่ไปเยี่ยมพวกเขาเลย พวกเขาอาจรู้สึกเหงาแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลาง ผู้คนจำนวน มาก

5. บอ กในสิ่งที่เราไม่ควรบอ ก

ต่อไปนี้เป็นคำพูดที่แสนเจ็ บปว ดที่เราอาจพูดกับพ่อแม่ ทำไมพ่อแม่ถึงค ล อ ดฉันออ กมา พ่อแม่ไม่เคยให้เ งิ นฉันเลย พ่อแม่รักพี่ชายหรือพี่สาวของฉัน มากกว่า ฉันไม่รักคุณ

ลองนึกภาพตัวเองเมื่ออายุมากขึ้นและลูกโตเป็นผู้ใหญ่ การพูดสิ่งต่างๆ เช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราชอ กช้ำ โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งหากทำไปเพื่อจัดการควบคุมพวกเขา

6. ไม่สนใจพ่อแม่และกิจก ร ร มคร อ บครัว

ใช่บางครั้งความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเราอาจเป็นเรื่องย าก แต่การเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นทางออ กที่ดีเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของคร อ บครัว บางครั้งก็เป็นการดีกว่า ที่จะไม่ลบพ่อแม่ออ กจากชีวิตของคุณ และไม่พูดว่าพวกท่าน การหลีกเลี่ยงเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่ วคราว

7. การซ่อนข้ อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

เราเป็นลูกของพ่อแม่ แน่นอนว่าพวกเขาเป็นห่วงเรา การพูดสิ่งต่างๆ เช่น แม่มันไม่ใช่เรื่องของแม่ แทบจะไม่ทำให้เธอรู้สึกสงบสุขเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แบ่ งปั น บางสิ่งกับพวกท่าน ไม่ต้องลงรายละเอียดมากเกินไป เพียงแค่การค้นหาคำที่เหมาะสมก็สามารถแก้ปัญหาได้

8. ไม่ช่วยพวกเขาทางการเ งิ น

มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้พ่อแม่ของคุณรู้สึกเหมือนเ ด็ ก แต่บางครั้งคุณสามารถส่งเ งิ นให้พวกเขาเพื่อความสนุกสนานหรือซื้ ออ าห า รที่มีคุณค่าให้พวกเขา สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ จะอยู่ในความทรงจำของพวกเขาเป็นเวลานาน การเอาเ งิ นจำนวน มากจากผู้ปกครองที่ชราภาพนั้นไม่เป็นเรื่องที่สมควร

9. ไม่เก็บรั กษ าความทรงจำ

วิดีโอ รูปถ่าย และของที่ระลึกอื่นๆ สามารถเตือนคุณทั้งสองช่วงเวลาที่ดีจากวัยเ ด็ กของคุณ หากคุณเคยเล่นเกมบางเกมให้นำมันออ กมาและเล่นกับพวกเขา พย าย ามให้ผู้ปกครอง รู้ว่าคุณยังจำได้

10. ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นเ ด็ กเล็กๆ

พวกเขาไม่ใช่เ ด็ กและมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคุณ แม้ว่าพวกเขาจะแก่ แต่ก็ยังคงเป็นผู้ใหญ่ อ ย่ าใช้พวกเขาเกินกว่าที่พวกเขาต้องการ ให้อิสระแก่พวกเขาด้วยพ่อแม่เป็นสิ่งที่

ดีที่สุดที่ทำให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้ได้ ไม่ว่าท่านจะเคยทำให้เราเ สี ยใจหรือเลี้ยงดูเราไม่ดีพอ เราหวังว่าทุกคนจะยังคงระลึกว่าถ้าไม่มีพวกท่าน เราคงไม่ได้ลืมต าดูโลกที่สวยงามใบนี้ กลับไปกอ ดคนที่เรารักและรักเรากันเถอะ

ที่มา plearnplearns fahhsai