10 สิ่งกำลังเริ่มเกิดขึ้น เตือนให้คุณหยุดใช้จ่ายฟุมเฟื่อย แ บ บไม่คิด

เมื่อทุกวันนี้หล า ยๆ สิ่งได้ถูกพัฒนาไปอย่ างก้าวกระโดด จนทำให้บางอาชีพอาจจะห า ยไปได้ในอนาคต และอาจจะส่ งผลกระทบต่อรายรับของหล า ยๆ คน วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการใช้จ่าย กับบทความ 10 สิ่งกำลังเริ่มเกิดขึ้น เตือนให้คุณหยุดใช้จ่ายฟุมเฟื่อย แ บ บไม่คิด ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่กำลังเกิดขึ้น และคุณเตรียมความพร้อมที่จะรับมือมากน้อยแค่ไหนกัน

ยิ่งนับวันโลกของเรา ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปี คนบ่นเรื่องการเงินกัน มาก บางคนใช้จ่ายไม่คำนึงถึงถึง อนาคตข้างหน้าสักนิดเลย ก็จะยิ่งลำบากยิ่งขึ้น ในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้ เพราะในวันข้างหน้า ไม่มีใครรู้เลยว่า มันจะแ ย่แค่ไหน หรือเราต้องปรับตัวยังไง ในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป เราต้องพร้อมรับมือเสมอ

1 คอรั บชั่ น มากขึ้น

อะไรๆ มันก็ห า ย าก ก็แพงขึ้น คนจะยอมทำทุกอ ย่ างเพื่อเงิน ทำให้เกิดการคอรั บชั่ น ต ามมาไงล่ะ

2 เงินจะห า ย ากขึ้น คนไม่จับจ่าย

หากดอ กเบี้ยเงินฝากเท่ากับ คนที่มีเงินฝากทั้งหมด ไม่ได้ด อ กเบี้ ยซึ่งปกติเงินที่งอ กออ กมาจากในระบบด อ กเบี้ย มันมีมากถึงแสน ล้านบาทต่อปี คิดดูสิว่าเงินที่ห า ยไป จะทำให้กำลังซื้ อลดลงเพียงใดล่ะ

3 ความเหลื่ อ ม ล้ำจะมากขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ แทบจะไม่มีกินมีใช้ ถ้าวางแผนการเงินไม่ถูก ลงทุ นไม่เป็น คงต้องทำงานหนักไปทั้งชีวิต

4 เงินเฟ้ อแฝ ง

มีบางคนยังไม่รู้ ว่าเงินเฟ้ อแฝ งก็คือ ค่าครองชีพ การที่ดอ กเบี้ย เงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่า ค่าครองชีพจะไม่เพิ่ม เพราะจากที่ผ่ าน มาในอดีต เราก็ได้เห็นแล้วว่า ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น เงินที่เรามี คุณค่ามันจะน้อยลง และไม่สามารถฝากเงินกินด อ กเบี้ย เหมือนก่อนได้แล้ว

5 เพราะเงินห า ย าก เงินจะเหนือคน มากขึ้น

เพราะคนส่วนใหญ่นั้น จะทำทุกอ ย่ างเพื่อมัน เพื่อให้ได้มัน มา พวกเขาจะทำทุกอย่ าง โดยไม่สนวิธี และไม่แคร์อะไร

6 สินท รั พ ย์ต่างร า ค า จะไม่ลดลง

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าคนมีเงิน ไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด ง่ายๆ เลย คือ เงินจะไห ลออ กจากธน าคารที่ไม่มี ด อ กเบี้ย ไปอยู่ในสินท รั พ ย์ที่ มันให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ลงทุ นในกองทุน ลงทุ นหุ้ น ที่ได้เงินปันผลแทนด อ กเบี้ย

ลงทุ น อสังหาที่ให้ค่าเช่ าและคนที่ถือคร องท รั พ ย์สินพวกนี้ไว้ เขาไม่คิดจะปล่อยข า ยออ กมา มันจึงเป็นเหตุผลให้ร า ค าสินท รั พ ย์ สูงเกินเอื้อม สมัยก่อนทำงานไม่กี่ปี ก็ซื้ อบ้านได้แล้ว แต่มาดูทุกวันนี้ล่ะสิ ผ่อ น 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียว ที่ดินก็ยังไม่ใช่ของเราอีก

7 คนแก่ อาจต้องกลับมาทำงาน

ก็เดิมทีมีเงินเก็บ เป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินด อ กเบี้ยได้เรื่อยๆ และพอเงินฝากนั้น มันไม่มี ด อ กเบี้ยแล้ว ก็ใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุ อาจต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเลี้ยงตัวเองให้ได้ ไม่เป็นภาระคนอื่นเขา

8 เริ่มห่างไกลคำว่า อิสรภาพทางการเงิน มากขึ้น

เช่น การมีร ายได้เข้ามา มากกว่าค่าใช้จ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน เดิมทีการฝากเงินธนาค ารก็ยังพอมี ด อ กเบี้ยบ้างนะ แต่ต่อไปเนี่ย หากเราลงทุ นไม่เป็น ดันไปซื้ อท รั พ ย์สินที่ไม่ได้สร้างร ายได้ แบบนี้ เราอาจต้องทำงานไปตลอ ดชีวิต คำว่าอิสรภาพทางการเงิน คงไม่ได้เข้าใกล้แน่นอน

9 ครอบครัวจะแ ต ก ไม่รักกันเหมือนก่อน

ยุคก่อนๆ พ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ท่านยังส า ม า ร ถทำได้ แต่มายุคนี้พ่อและแม่ทำงาน และทำโอทีต่อจนดึก มันยังแทบไม่เพียงพอใช้จ่าย เวลาที่มีให้ครอบครัวก็น้อยลง ไม่มีเวลาอบรมลูก ปัญหาในสังคม ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

10 หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0 เปอร์เซน อะไรๆ ก็จะแย่ลงไปอีก

เพราะเงิน มันล้ นระบบแต่เงินที่ล้น มันอยู่ในมือคนร ว ยไง ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยที่มีอยู่ ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย และเมื่อ การใช้จ่ายน้อย ของก็ข า ยไม่ได้เ ศ ร ษ ฐ กิ จก็แย่ คนก็ตกงาน เพราะระบบการเงิน มันเป็นอะไรที่ ซับซ้อน มาก เมื่อมันล้ม คือมันก็ล้มไปทั้งระบบ

ที่มา tamnanna