10 วิ ธีรับมือหากจับได้ว่าแฟนนอ กใจ

ถ้าพูดถึงว่านอ กใจ คงไม่มีใครหรอ กจะทนได้ ถ้ารู้ว่าแฟนนอ กใจ แต่ถ้ายังอย ากอยู่ด้วยกันจะทำยังไง วันนี้เรามี 10 วิ ธีรับมือหากจับได้ว่าแฟนนอ กใจ มาฝากกัน ว่าเราจะทำยังไง อะไรบ้างที่ไม่ควรทำ ถ้าคิดจะยังใช้ชีวิตร่วมกัน

1. อ ย่ าประชดชีวิต

ควรวางตัวเอง ให้มีคุณค่า อ ย่ าคิดประชดคนรัก ด้วยวิ ธีเดียวกันคือหันไปหาคนอื่น บ้างเพราะวิ ธีนี้ จะทำให้เค้าเป็นฝ่ายเลือ ก ที่จะไปหาคนอื่น การใช้วิ ธี หนามยอ กเอาหนามบ่ง ใช้ไม่ได้ผลกับความรัก นะจะบอ กให้

2.ห้ามใช้วิ ธีรุนแรงโดยเด็ดข า ด

พย าย ามทำตัวเป็นนางเอก เข้าไว้ อ ย่ าเป็นนางร้ า ยซะเอง ข่ ม ใจไว้อ ย่ าลุกขึ้น อาละวาดหรือทำร้ า ย ฝ่ายตรงข้าม เพียงเพราะต้องการ แก้แค้นให้สาสมกับ ที่คุณเ จ็ บ ป ว ดเพราะมันไม่ช่วยให้อะไรดี ขึ้นซ้ำร้ า ย มันอาจทำ ให้ปัญหาลุกลาม ใหญ่โต

3.เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น

อ ย่ าปล่อยเนื้อ ปล่อยตัว ทำตัวให้ดูดี ดูสวยเข้าไว้ เอาแบบที่รียกว่า แม้แต่คนรักของคุณยังต าค้างผมที่ยุ่งๆ ฟู ๆ ก็จัดการซะ ให้เรียบร้อยเช็ด คราบน้ำต าทิ้ง แล้วหัน มาเอาใจใส่ให้สวยปิ๊งดีกว่า เป็นไหน ๆ เราไม่ใช่ของต า ย ของใครน ะ เออ

4.หันหน้าเข้าหากัน

สาเหตุของการนอ กใจ ส่วนหนึ่งมาจากปัญหา ระหว่างคุณและเค้า ซึ่งคุณเองอาจมีข้ อบกพร่องในบางสิ่งควรหัน มาพู ดคุยกันเพื่อปรับความ รู้สึกเข้ากับอีกฝ่าย รวมทั้งให้เวลา และเอาใจใส่ คนรักให้มากขึ้น

5.อ ย่ าโวยวาย

เริ่มจากนับหนึ่งสองสามในใจแล้วนิ่งเฉยไว้ก่อน อ ย่ าปล่อยให้อาร มณ์หึงทำให้คุณหุนหัน พลันแล่นตีโพย ตีพาย ไปก่อนหรือปล่อย

ให้ความเ สี ยใจทำให้คุณตัดสินใจ อะไรผิ ดๆ เรื่องแค่นี้ อาจเป็นความผิ ดพลาด ชั่ วครั้ง ชั่ วคราว ยิ่งทำไม่รู้ ไม่ชี้ไว้ก่อนยิ่งดี

6.คุณคือสิ่งที่ดี ที่สุดในชีวิต

ถ้าเค้าจะนอ กลู่นอ กทางไปตื่นเต้น กับของใหม่ ก็ปล่อยๆ ไปบ้าง แต่ที่สำคัญ คือ คุณต้องแสดงให้เค้าเห็นว่า เราเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าแ ละเหมาะ

ที่จะเป็นภรรย า และแม่ของลูก มากที่สุดของดี ใคร ๆ ก็อย ากได้ จริงไหมทำดี ต่อเค้าให้มากเพื่อ พิสูจน์ว่าคุณยอมรับ เค้าได้ในทุกเรื่อง

7.การให้อภั ย

แม้ว่า การให้อภั ย จะเป็นสิ่งที่ทำย าก ที่สุดอ ย่ างหนึ่งในชีวิต คนเราแต่ ถ้าการที่เราเลือ กที่จะคบใครสักคนและจะประคองความรัก ไปให้ตลอ ดรอ ดฝั่ง ก็ควรยกโ ท ษ ให้กับคนที่ เรารักเพราะเค้าเองก็เป็นแค่คนธรรมดา คนหนึ่งที่ทำผิ ดพลาดได้เสมอ

8.ไร้ประโยชน์ที่จะฟื้นฝอยห า ต ะ เ ข็ บ

จำไว้ว่า การขุดคุ้ยอ ดี ต ที่เป็นแผลของอีกฝ่ายเ ป็นสิ่งที่ไม่ควร ทำอ ย่ างยิ่ง ทั้งไม่ได้ประโยชน์และรังแต่จะตอ กย้ำ ให้สถานการณ์ เ ล วร้ า ยยิ่งขึ้น กล า ยเป็นชนวน ของการ ทะ เ ล า ะ เบาะแว้ง กันไปปล่าว ๆ และยิ่งตอ กย้ำว่ า คุณยังฝังใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้น

9.อ ย่ ามัวแต่ระแวง

การนอ กใจแม้ จะร้ า ยแรงแต่ไม่ถึงขั้น ฆ่ า ค น ต า ยนะจ๊ะ ถ้าต่อจากนั้น คุณเอาแต่จ้องจับผิ ดว่าเค้าจะไปไหน ทำอะไรกับใคร คอยเช็คไป ซะทุกเรื่อง มันก็ยิ่ง ทำให้เค้าเบื่อหน่าย และรำคาญแทนที่จะสำนึกผิ ด แค่แสดงให้เค้ารู้ว่าเรารู้แต่นิ่งเฉย ไว้ปล่อยให้สำนึกผิ ดเอง ได้ผลกว่า

10.ไม่ควรเอาเรื่องนี้ ไปประจานกับคนอื่น

ปัญหานี้ เป็นเรื่องของคนสองคนระหว่าง คุณและเค้าทางที่ดี อ ย่ านำความผิ ด ของเค้าไปโพนทะนา หรือประจาน ให้เพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด ฟังเพราะจะทำ ให้คนรักของคุณ รู้สึกเ สี ยหน้า

และเข้าหน้าคนใกล้ชิด ของคุณไม่ติดแล้ว แม้ว่าต่อไป เค้ากับคุณ จะคืนดีกัน หรือไม่ก็ต ามวิ ธีง่าย ๆนอ กจากจะสามารถแก้ไข เรื่องร้ า ยให้กลับกล า ยเป็นดีแล้ว เมื่อปัญหาคลี่คล า ยคุณจะพบว่า ความดีและความอ ดทน ของคุณจะทำให้เค้า และคุณเข้าใจกัน และกัน มากขึ้น

ที่มา  yimlamun