10 วิ ธีซักคราบหมึก ปากกาเปื้อนเสื้อผ้า แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาคุณแม่บ้านหล า ยๆคนที่ยังไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาหมึกปากกาเปื้อนเสื้อผ้าว่าสามารถทำได้อย่ างไร โดยที่คุณนั้นไม่ต้องทิ้งเสื้อผ้าตัวนี้ไปซื้อตัวใหม่ กับบทความ 10 วิ ธีซักคราบหมึก ปากกาเปื้อนเสื้อผ้า แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าการลบคราบหมึกปากกาสามารถทำได้อย่ างไรบ้าง

เสื้อผ้าที่สวมใส่กันอยู่ทุกวันนั้น ต้องเจอ กับคราบเปื้อนต่ า งๆ ไม่เว้นในแต่ละวัน หากเป็นคราบสกปรกธรรมดาที่ซักออ กได้ง่ า ย ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากเป็นคราบฝังแน่นอย่ า งเช่น เสื้อผ้าเปื้อนคราบหมึก ไม่ว่าจะเป็นเปื้อนจากหมึกปากกา หรือห มึ กพิมพ์จากเครื่องปริ้นท์เตอร์ มักจะเป็นคราบส กป ร กที่ฝั่งแน่นและย า กที่จะซักออ กได้ทั้งหมด

ยิ่งถ้าหากเป็นเสื้อผ้าตัวเก่ง ชุดโปรดยิ่งสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าของไม่น้อย มีวิธีแก้ ฉบับแม่บ้าน มือโปรแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้เองในทุกบ้านได้ผลแน่นอน เริ่มต้นให้นำเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบหมึก ให้หาผ้าสะอาดที่มีความหนาค่อนข้างมาก ม า ร อ งไว้ด้านล่างของเสื้อผ้าตรงบริเวณที่เปื้อนคราบหมึกก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้หมึกซึมผ้าลงไปถึงอีกด้าน จากนั้นก็ให้เตรียมหาของใช้แต่ในบ้านแล้วแต่ความสะดวกได้ ดังนี้

1 น้ำส้มสายชูและน้ำย าล้างจาน

หยดน้ำส้มสายชูให้ชุ่มบริเวณที่มีคราบเปื้อน ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วใช้หยดน้ำ ย าล้างจานลงที่คราบอีก 2-3 หยด ทิ้งไว้อีก 5 นาที แล้วค่อยถูออ กเรื่อยๆ แล้วนำไปซักด้วยน้ำเย็นต่อ จะทำให้ๆ คราบหลุดออ ก ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านยังมีประโยชน์อีกหลากหล า ยที่ล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณมากกว่าหนึ่งอ ย่ า ง โดยหากเสื้อผ้าเปื้อนคราบหมึกในครั้งหน้า ก็สามารถทดลองโดยการมองหาสิ่งของต่างๆ เหล่านี้มาใช้งานได้เลย

2 น มสดหรือน มเปรี้ยว

ให้นำผ้าที่เปื้อนหมึกแช่ลงในน มสดหรือน มเปรี้ยว หากเป็นน มสด แ ช่ ทิ้ ง ไว้ 1 ชั่ วโมง แต่ถ้าหากเป็นน มเปรี้ยวให้แช่ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นให้นำมาซักผ้าต ามปกติ เน้นขยี้จุดที่มีหมึกเปื้อนทำบ่อยๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง คราบหมึกฝั่งแน่นจะค่อยๆ จางห า ยไป

3 น้ำย า ล้างเล็บ

ก่อนนำน้ำย าล้างเล็บมาใช้ ควรตรวจสอบดูชนิดของเนื้อผ้าก่อน โดยให้ทดสอบว่าผ้าจะกล า ยเป็นด่างให้ไม่ ถ้าหากใช้ได้ ให้นำสำลีชุบน้ำย าล้างเล็บแล้วนำไปวางบนเสื้อผ้าตรงคราบเปื้อนหมึก ทิ้งไว้ 30 นาทีแล้วค่อยนำฟองน้ำชุบน้ำมาขัดออ กตรงบริเวณที่เปื้อน คราบจะค่อยๆ หลุดออ ก

4 เบคกิ้งโซดา

ใช้เบคกิ้งโซดาผสมน้ำเย็นแล้วนำไปหยดลงเสื้อผ้าบริเวณที่มีคราบเปื้อนหมึก ทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วนำเสื้อไปล้างน้ำเย็นออ ก

5 ย าสีฟั น

ใช้ย าสีฟั น มาทาบางๆ ตรงคราบเปื้อนหมึก โดยจะต้องเป็ นย าสีฟั นสีขาวเท่านั้น ทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วนำไปล้างออ ก ขยี้เน้นจุดคราบเปื้อนจะทำให้ผ้าที่เปื้อนคราบหลุดออ กอ ย่ า งง่ายดาย

6 แอลกอฮอล์

ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ให้ชุ่มแล้วนำไปวางทิ้งไว้บนเสื้อผ้าที่มีคราบเปื้อนทิ้งไว้ 20-30 นาที แล้วค่อยใช้ทิชชู่ซับออ กอีกครั้งแล้วนำเสื้อผ้าไปล้างทำความสะอาด

7 สเปรย์แต่งผม

ใช้สเปรย์ฉีดลงบนคราบเปื้อนหมึกของเสื้อผ้า ทิ้งไว้ 30 นาทีแล้วนำฟองน้ำชุบน้ำเย็น มาเช็ดออ ก ทำเรื่อยๆ จนกว่าคราบจะหมดลง

8 น้ำเย็น สบู่ น้ำย าล้างจาน

ซักผ้าด้วยน้ำเย็นแล้วใช้สบู่ถูบริเวณที่มีคราบเปื้อน แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 ชั่ วโมง จากนั้นให้หยดน้ำย าล้างจานลงไปเน้นที่คราบเปื้อนอีกครั้ง ถูให้คราบหมึกจางแล้วนำไปซักต่อด้วยน้ำเย็น

ที่มา krustory