10 นิสัยสาวแกร่ง สู้ชีวิต น้อยคนที่จะมี

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะของสาวแกร่ง สู้ชีวิตเพื่อตัวเองและคนในครอบครัว กับ 10 นิสัยสาวแกร่ง สู้ชีวิต น้อยคนที่จะมี ไปดูกันว่าคุณเองมีนิสัยเหล่านี้กี่ข้อ

1 เธอจะรู้จัก ให้อภั ยเสมอ

อภั ยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจ แกร่งจริงๆ เท่านั้น ถึงจะทำได้

2 มีความ กตัญญู รู้คุณ

เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทน คนที่มีพระคุณ กับเธอเสมอๆ

3 เธอไม่รู้สึกแพ้ กับ อะไรทั้งนั้น

ถึงบ้างครั้งจะดู ด้ อ ย กว่าใครๆ เขา และเธอไม่คิด ดู ถู ก ใคร หรือ ดู ถู ก ตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าก็ต าม

4 เธอรู้จัก ตัวเอง

พวกเธอจะไม่ต าม ก ร ะ แ ส ใดๆ เพราะว่าเธอรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตนั้น แท้จริง คืออะไร

5 เธอไม่ ยึ ด ติ ด อดีต และเธอ จะเรียนรู้จากอดีต

เธอไม่ เ พ้ อ ฝั น แต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต เธอจะมีสติ กับปัจจุบันเสมอ และเธอจะทำทุกอย่ างให้ดีที่สุด

6 เธอมี ความมั่นใจ จาก ข้างใน

เธอจะไม่ ก้ า ว ร้ า วกับใครๆ และเธอจะพูดอย่ าง นอบน้อม ด้วยความมั่นใจที่มี

7 เธอรู้ว่า เธอชนะใจ ตัวเอง

อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุข เช่นกัน เธอจะเป็นคนกำหนดเองว่า ชีวิตจะมีความสุขอย่ างไรได้บ้าง

8 ไม่ โลกสวย

แต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ร้ ายหรอ กนะ เธอจะมองโลก ต ามความเป็นจริง มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง

9 เธอมีความสวย ในแบบของเธอ

เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวย เพราะเธอมีความสุข กับความสวยของเธอต่างหาก

10 เธอคิด พึ่งพาตัวเอง

เพราะเธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือ ตัวเองไง เธอจะค ว บ คุ ม ชีวิตด้วยมือของตัวเอง

ที่มา : doungrasi