10 นิสัยของผู้หญิงเก่ง สู้มาเยอะ น้อยคนนักที่จะมี

วันนี้เราจะพาคุณไปดูนิสัยของผู้หญิงเก่ง หรือสาวแกร่ง ที่ต่อสู้ชีวิตของเธอมากมาย จนหลอมให้เะอเป็นคนที่เก่ง และยิ้มสู้ได้ทุกสถานการณ์ กับบทความ 10 นิสัยของผู้หญิงเก่ง สู้มาเยอะ น้อยคนนักที่จะมี ไปดูกันว่าสาวเก่งที่ว่านั้น จะมีนิสัยอย่ างไรบ้าง

1 มีความเป็นผู้นำเสมอ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ก็ต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประสบผล ดั่งเป้าหมายได้ ยิ่งมีลูกน้อง เป็นผู้ช าย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำ ให้พวกเขา ยอมรับ ให้ได้ บางทีอาจจะต้องทำงานหนัก กว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ช ายพิสูจน์ตัวเอง แต่หากมีความสามารถจริง มีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบเป็นแน่แท้

2 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี คือบริหารงาน แบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า การจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า อย่ างน้อยหนึ่งวันเสมอ และมีเป้าหมายระยะย าวรายวัน จนถึงรายปี ว่าจะต้องทำอย่ างไร

เพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊คไลน์ โทรศัพท์ เม้ามอยหรือนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานได้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะกลับไปให้เวลา กับครอบครัวหรือทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้

3 พวกเธอพัฒนาความสามารถเสมอ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ทำเอาผู้ช ายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ ที่จะได้มาเนี่ย ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อมเสมอ ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้เลย ไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอย่ างเดียว จึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้

4 เธอมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ มีความสามารถมากมาย และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน คือความมั่นใจ ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ การแสดงออ กทั้งทางกริย า ท่าทางล้วนชัดว่า พวกเธอเข้มแข็งแกร่งมากแค่ไหน

5 ไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอได้ง่ายๆ

คนที่เก่งสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ เพราะเธอ จะพย าย ามทำทุกอย่ าง ให้เท่ากันกับคนอื่น ผู้ช ายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำแบบนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า ที่มีความเป็นลูกผู้ช าย มากกว่าลูกน้องผู้ช าย พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญช า แสดงความรับผิดชอบ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

6 พวกเธอทำงานหนัก

การทำงานหนัก ทำให้พัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านของเธอ ได้ทั้งยังเพิ่มโอ กาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัวผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนักอย่ างไรก็ต าม คำว่าทำงานหนัก ไม่ได้แปลว่า จะต้องทำงาน แบบหามรุ่ง หามค่ำ อ ดหลับอ ดนอน แต่พวกเธอจะทำงาน อย่ างช าญฉลาด รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำ และทำอย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ที่อย ากได้

7 หาเ งินเก่งบริหารเ งินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แล้วไส้แห้งหรอ กนะ ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออ กไป ทั้งนี้ นำเ งินไปลงทุน เพื่อให้งอ กเงย บางคนทำงานประจำ แล้วก็ยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อขา ยของออนไลน์ และพวกของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอ ดกลั้นไว้บ้าง จงนำเงิ นไปลงทุนแทน จะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่ายจะดีกว่า

8 ไม่มัวเสียเวลามองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ช าย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศทุกอย่ างเพียง แต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี ทั้งยังเชื่อว่า หากเราทำตัวให้ดีพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ช าย เพราะนอ กจากจะทำให้ดูแย่ ยังเสียเวลาไป โดยไม่ได้อะไรกลับมา เพราะฉะนั้น ทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักดีๆจะมาเองนะ

9 ครอบครัวสำคัญที่สุด

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่ างมาก ถึงแม้จะพย าย าม ทำงานอย่ างหนัก หรือมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่สูงมากแค่ไหน แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน และครอบครัวอย่ าง ไม่เสียสมดุลเลย ทั้งยังไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยก

10 พวกเธอส่ งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้าไม่อิจฉา

ผู้หญิงที่เก่งจริง เธอจะไม่มัวอิจฉา ผู้หญิงคนอื่นหรอ ก แต่พวกเธอจะส่ งเสริม ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันแบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ แต่พวกที่มัวแต่ทิ่มแ ทงว่าร้า ยคนอื่น เขาคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้า ถ้าไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิแล้วจะเข้าใจ

ที่มา yakrookaset