10 ต้นไม้ ปลูกในบ้าน เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ไม่ข า ดสาย

วันนี้เราจะพาคุรไปดูต้นไม้ที่นำมาปลูกไว้ในบ้าน ช่วยเสริมเรื่องการเงิน การงาน กับบทความ 10 ต้นไม้ ปลูกในบ้าน เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ไม่ข า ดสาย ไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้าง

หากใครอยู่นแล้วรู้สึกว่านร้อนแต่นมีพื้นที่พอสำหรับการปลูกต้นไม้แนะนำว่าให้หาต้นไม้มาปลูกเลยโดยไม่ต้องคิดมากเพราะนอ กจากการปลูกต้นไม้จะช่วยให้นดูร่มรื่นแล้ว ต้นไม้ยังช่วยทำให้นเย็นเมื่อเราอยู่อาศัยก็จะไม่รู้สึกร้อน

นอ กจากนี้ยังทำให้นดูาวยงามมีชีวิตชีวา สวยงามขึ้น มาด้วย และการเลือ กต้นไม่ที่จะนำมาปลูกก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน มีความเชื่อในเรื่องของการปลูกต้นไม้ในน ว่าควรเลือ กไม้ที่มีความเหมาะสม ปลูกต้นไม้ชนิดนั้นๆแล้วเชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคและบารมีให้กับคนในนในด้านต่างๆและในวันนี้เราก็ได้มีต้นไม้ที่ควรปลูกในนเพื่อเสริมโชคในด้านต่างๆมาฝากกัน

1 ต้น มะม่วง

คนนิยมปลูกต้น มะม่วงเพราะนอ กจากเป็นต้นไม้ขนาดกลางที่นอ กจากจะให้ร่มเงาแล้วยังสามารถเก็บผลมะม่วงมารับประทานได้ถือว่าได้ประโยชน์สองต่อเลยทีเดียวและนอ กจากนี้แล้วยังเชื่อว่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัยในนร่ำร ว ยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่น มารังแก รังควานได้กด้วย

2 ต้น มะขาม

แนะนำให้ปลูกต้น มะขามไว้ทางทิศตะวันตก เชื่อกันว่าการปลูกต้น มะขามจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเกรงขามน่ายำเกรง และทำให้ผู้คนชื่นชอบ นอ กจากนี้ยังช่วยป้องกันคดีความ การทะเลาเบาะแว้ง และวิญญาณภูตผีปีศาจ

3 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูนเป็นต้นไม้ประจำช าติ มีลักษณะเด่นที่ดอ กสีเหลืองทองสวยอร่าม เชื่อกันว่าหากปลูกแล้วจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ใบของราชพฤกษ์ก็มักถูกนำไปใช้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ คนจึงเชื่อว่า ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียว

4 ต้นไผ่

มีความเชื่อว่า กอไผ่จะทำให้คนในครอบครัวเกิดความปรองดอง สามัคคี ไม่แตกแตก รักใคร่กัน และไผ่ยังเป็นต้นไม้ ที่อ่อนต ามลม จะทำให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าปลูกไผ่สีสุกจะช่วยให้สมาชิกในนประสบความสำเร็จ ร่ำร ว ย เงินทอง และมีความสุขกันถ้วนหน้า และทำให้ผู้อยู่อาศัย เป็นคนมุ่ง มั่น ตั้งใจจริง มีสติปัญญา เอื้ออารี และกตัญญูรู้คุณ

5 ต้นกล้วย

การปลูกกล้วยในนเป็นที่นิยมเพราะสามารถนำส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย ทั้งหัวปลี ลำต้น ผล ใบ มาทำประโยชน์ได้มากมาย ทั้งยังมีความเชื่อว่าจะช่วยให้การทำงานราบรื่น คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้า ปากนั่นเอง

6 ต้น มะยม

เชื่อกันว่าการปลูกต้น มะยมจะทำให้คนนิยมชมชอบ รักใคร่ มีชื่อเสียง ไม่มีคนคิดร้ า ยหรือเป็นศัตรูนั่นเอง

7 ต้นกระดังงา

มีความเชื่อว่าการปลูกต้นกระดังงา จะทำให้คนในนมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือต า มีเงินทอง มีลาภยศ

8 ต้นกวนอิม

ทั้งต้นกวนอิมเงินกวนอิมทอง เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แลนิยมใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้มาประกอบในพิธีบูช าเทพเจ้า โดยเชื่อกันว่าเมื่อปลูกกวนอิมในนจะส่ งผลในคนในนให้มีฐานะดี มีความร่ำร ว ยยิ่งขึ้น

9 ต้นโกศล

จากชื่อของต้น โกศล นั้นไปพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อกันว่าคือ การสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกศล และเนื่องจากใบมีสีสันสวยงาม และความหมายดี จึงเป็นที่นิยมกันอย่ างมาก

10 ต้นขนุน

การปลูกต้นขนุนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือ

สำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม่สำหรับปลูกในนแต่ยังไม่รู้จะปลูกต้นอะไรดีลองนำต้นไม้ที่เรานำมาฝากในครั้งนี้ไปเป็นตัวเลือ กในการตัดสินใจ เพราะนอ กจากจะให้ความสวยงาม ความร่มรื่นแล้ว ยังเป็นต้นไม้ที่มีความหมายดีๆที่จะช่วยเสริมโชคให้คนในนได้กด้วย

ที่มา Postsod