10 จุดอ่อน ของคนส่วนใหญ่ จะยุคสมัยไหนก็ไม่เปลี่ยน มันจุกจนเถียงไม่ออ ก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูว่าคนส่วนใหญ่ในบ้านเรานั้นมีจุดอ่อน มีข้อเสียอะไรบ้าง ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปกับบทความ 10 จุดอ่อน ของคนส่วนใหญ่ จะยุคสมัยไหนก็ไม่เปลี่ยน มันจุกจนเถียงไม่ออ ก ไปดูกันว่ามีจุดอ่อน และข้อเสียอะไรบ้าง

เรื่องจริงเถียง ไม่ออ ก เมื่อคน ญี่ ปุ่ นกำลัง มองคน ไ ท ย เป็นแบบที่เรามองทัวร์ จี น พฤติก รรมของนักท่องเที่ยว ช าว จี น ที่ถูก คน ไ ท ย วิจารณ์ อ ย่ า งหนักในช่วงหลังอาจไม่ต่างจากสิ่งที่นักท่องเที่ยวช าว ไ ท ย ทำเมื่อไปเยือนญ ี่ ปุ่ น และกำลังถูกคนอื่น

มองในแง่ลบ เช่นกัน จากการ ผ่ า น เวทีในระดับโลกหล า ยต่อหล า ยครั้ง ไ ท ย ถูกวิพากษ์วิจารณ์ อ ย่ า ง หนักหน่วงในกระแส โลกาภิวัตน์ และการก้าวเปลี่ยน อ ย่ า ง รวดเร็ว ด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี และวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ ที่จี้ แ ท ง

ใจดำคน ไ ท ย เสียจริง ๆ สำหรับข้อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะ อิอุจิประธานองค์การส่ งเสริม การค้าต่างประเทศของ ญ ี่ ปุ่ น ประจำประเทศ ไ ท ย นายอิอุจิระบุว่า ไ ท ย อาจไม่เป็นประเทศ ที่น่าสนใจในการลงทุนเหมือนที่ผ่ า น มาในสายต าของนักลงทุน

ญี่ ปุ่ น โดยชี้จุดอ่อนคน ไ ท ย ไว้ ถึง 10 ข้อที่ เราคน ไ ท ย ควรรู้และรับทราบเพราะที่กล่าวมาทุกข้อ แทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่ อ่านแล้วพิจารณา อ ย่ า งปราศจาก อคติเมื่ออ่านจบแล้ว เราไม่ควรไปตอบโต้ หรือ ต่อว่า เขานะเพราะนี่คือ กระจก บานใหญ่ ที่สะท้อนให้เห็นตัวตน ของเรา

1 เลี้ยงลูกไม่เป็น

เ ด็ ก ไ ท ย ข า ดความอ ดทนจิตใจ ไม่เข้มแข็ง เพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินไม่สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ไม่กระตือรือร้น ในการขวนขวายค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

2 ไม่จริงจัง ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคน ญ ี่ ปุ่ น หรือยุโรป ที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้อตกลง อ ย่ า ง เคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะ ย า ว คนไ ท ย จึงถูกลดเครดิต ความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

3 การศึกษายังไม่ทันสมัย

คน ไ ท ย เก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ข า ดโอ กาสในการแข่งขัน กับต่างช าติในเวทีต่าง ๆไม่กล้าแสดงออ กข ี้อายไม่มั่นใจใน ตัวเองจึงต ามหลังช าติอื่น คนมีฐานะจะส่ งลูกไปเรียนเมืองนอ ก เพื่อโอ กาสที่ดีกว่า

4 การกระจาย ความเจริญยังไม่เต็มที่

ประช ากร ประมาณ 60-70 ที่อยู่ห่างไกล จะข า ดโอ กาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเองและชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ที่ต้องส่ งเสริม

5 คน ไ ท ย รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ ต่อสังคมเป็นประเภทมือใคร ย า ว สาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการธุรกิจการศึกษาทำให้ประเทศ ช าติล้าหลังไปเรื่อย

6 มองอนาคตไม่เป็น

คน ไ ท ย มากกว่า 7 0 ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวัน ๆน้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็น ขั้นเป็นตอนมีเป้าหมาย ในอนาคตที่ชัดเจน

7 การบังคับกฎหมาย ไม่เข้มแข็งและไม่ต่อเนื่อง

ทำงานแบบลูบหน้า ปะจมูกปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการต ามกฎหมายกับผู้มีอำนาจหรือ บริวารจะทำแบบเอาตัวรอ ดไป ก่อนไม่มีมาตรฐาน

8 ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลก ยังข า ดทักษะและทีมเวิร์คที่ดี ทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อ ย่ า ง สิงคโปร์ไม่ได้

9 เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้ง ที่ต้องเสียโอ กาส อ ย่ า ง มหาศาลเพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

10 อิจฉาต าร้อน

สังคม ไ ท ย ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเก่ง เป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจมีเงินโดยไม่สนใจ ภูมิหลังโดยเฉพาะคนที่ล้มบน ฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอ ดคนพวกนี้ ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อ การร้ ายดี แต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้าทำให้คนดี ไม่กล้าเข้ามา เพราะกลัวเปลืองตัว

เ จ็ บ ป ว ด จริง ๆ แต่มันคือเรื่องจริง ที่เถียงไม่ออ กเห็นที ไ ท ยเ ราจะต้องปรับตัว อ ย่ า ง หนักเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคม ตลอ ดจนหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐบาลต้ องร่วมกันตระหนัก และหาทางแก้ไข อ ย่ า ง จริงจัง

ที่มา horoscopedaily99