10 จุดที่คนวัยทำงาน เริ่มเข้าใกล้ทุกที

โลกของเราในแต่ละปีมีความเปลี่ยนแปลงในหล า ยๆด้าน ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การทำมาหากินที่ดูเหมือนย ากลำบากขึ้นทุกวัน ฉนั้นเราควรต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรับมือ กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้

ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ดอ กเบี้ยเงินฝาก 0 เปอร์เซนซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้ว เราจะใช้ชีวิตอ ย่ างไร และ ต้องปรับตัวอ ย่ างไร ในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน สรุปออ กมาเป็นข้ อๆได้ดังนี้

1. ผู้คนจะเริ่มห่างไกลคำว่า อิสรภาพทางการเงิน เดี๋ยวนี้เรามักได้ยบินคำว่า Passive Income หรือ มีร า ยได้เข้ามามากกว่าค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องทำงาน ซึ่งเดิมทีการฝากเงินธนาคารก็ยังพอมีดอ กเบี้ยบ้าง แต่ยุคต่อไปถ้าเราลงทุนไม่เป็น ลงทุนในหุ้นผิ ดตัว ซื้ อท รั พ ย์สินที่ไม่ได้สร้างร า ยได้ เราอาจต้องทำงานไปตลอ ดชีวิต ไม่มีคำว่าอิสรภาพทางการเงินอีกต่อไป

2. เงินเฟ้อแฝง หล า ยคนไม่ทราบว่าเงินเฟ้อแฝงก็คือ ค่าครองชีพ การที่ดอ กเบี้ยเงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่าค่าครองชีพจะไม่เพิ่ม เพราะ จากอ ดีตที่ผ่าน มาเราก็เห็นแล้วว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเสมอ เงินที่เรามีจะซื้ อของได้น้อยลงเรื่อย และ ไม่สามารถฝากเงินกินดอ กเบี้ยแบบคนในยุคก่อนได้แล้ว

3. สินท รั พ ย์ต่างร า ค า จะไม่ลดลง เพราะ คน มีเงินไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เงินจะไหลออ กจากธนาคารที่ไม่มีดอ กเบี้ย ไปอยู่ในสินท รั พ ย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ลงทุนหุ้น ลงทุนในกองทุน ที่ได้เงินปันผลแทนดอ กเบี้ย ลงทุนในอสังหาที่ให้ค่าเช่า และ คนที่ถือครอบท รั พ ย์สินเหล่านี้ไว้ไม่คิดจะปล่อยข า ยออ กมา ทำให้ร า ค า สินท รั พ ย์สูงเกินเอื้อมมากขึ้นเรื่อย คิดดูง่ายๆสมัยก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้ อบ้านได้แล้ว เดี๋ยวนี้ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียวที่ดินก็ไม่มี

4. ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงาน เราจะเห็นคนสูงอายุเดิมทีมีเงินเก็บเป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินดอ กเบี้ยได้เรื่อยๆ แต่พอเงินฝากไม่มีดอ กเบี้ยก็เลยใช้จ่ายเงินก้อนหมดไปเรื่อย จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงานหาเงินให้เพียงพอ

5. เงินจะห า ย ากขึ้น เพราะ คนใช้จ่ายน้อยลง ถ้าดอ กเบี้ยเงินฝากก็เท่ากับว่าคนที่มีเงินฝากทั้งหมดไม่ได้ดอ กเบี้ย ซึ่งปกติเงินที่งอ กออ กมาจากในระบบดอ กเบี้ยมีมากถึงแสนล้านบาทต่อปี ลองคิดดูว่าเงินที่ห า ยไปจะทำให้กำลังซื้ อลดลงไปมากแค่ไหน

6. ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น คนร ว ยจะร ว ยขึ้น ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บ โดยที่คนระดับรากหญ้าแทบจะไม่รู้สึกตัวเลย หากวางแผนการเงินไม่ถูก ลงทุนไม่เป็น พวกเขาอาจต้องทำงานหนักไปตลอ ดชีวิต

7. คอรับชั่น และ การโ ก งจะมากขึ้น จากข้ อข้างบน คนจะยอมทำทุกอ ย่ างเพื่อเงิน ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ต ามมา

8. เงินจะเหนือคน มากขึ้น ยุคที่เงินห า ย าก คนส่วนใหญ่จะทำทุกอ ย่ างเพื่อมัน ทำทุกอ ย่ างเพื่อให้ได้มัน มา โดยไม่สนวิ ธีการ และ ไม่แคร์ผลที่ต ามมา

9. ครอบครัวจะแตกแยกมากขึ้น ยุคที่แล้วพ่อทำงาน แม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ยังสามารถทำได้ แต่มายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ทำงาน และ ทำโอทีต่อจนดึกดื่น ทำงานทั้งวันก็ยังแทบไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมลูก ทำให้เราได้เห็นปัญหาในสังคมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

10. หลังจากยุคดอ กเบี้ย 0เปอร์เซน ทุกอ ย่ างจะแย่ลงไปอีก เพราะ เงิน มันล้นระบบ แต่เงินที่ล้นระบบมันอยู่ในมือคนร ว ย ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยที่ไม่ค่อยใช้จ่าย พอ การใช้จ่ายน้อยของก็ข า ยไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่ พอเศรษฐกิจแย่บริษัทก็ต้องปิดตัว คนก็ตกงาน ลูกจ้างที่กู้เงิน มาก็จ่ายห นี้ไม่ไหว ซึ่งระบบการเงินเป็นอะไรที่ซับซ้อน มาก ถ้ามันล้ม มันก็ล้มไปทั้งระบบ

ที่มา   bitcoretech