10 ข้ อเ ตื อ นใจ ที่อย ากให้ลูกคิดก่อนจะเ ถี ย งแม่

ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่นั้นคือผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็ก จนโตขึ้น มีหน้าที่การงาน มีการศึกษา คอยดูแลให้ความช่วยเหลือเราในย ามเดือ ดร้อน ฉนั้นก็จะมีบางครั้งที่ท่านอาจทำให้เราไม่พอใจบ้าง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเ ถี ย งท่าน วันนี้เรามี 10 ข้ อเ ตื อ นใจ ที่อย ากให้คิดก่อนจะเ ถี ย งแม่ เป็นเรื่องราวที่อย ากให้ลูกๆทุกคนได้คิดต าม

เย็นวันหนึ่งลูกชายวัยรุ่นกับแม่ทะเ ล า ะกันเพราะแม่บ่นว่าลูกชายเรื่องไม่ตั้งใจเรียน และเ ที่ ย วกลางคืนดึกดื่น แ ถ มห้องก็ร กไม่ยอมเก็บให้เป็นระเบียบ หนุ่มวัยมัธยมเริ่มห งุ ดห งิ ด และคิดว่าแม่ ยุ่ งกับเรื่องส่วนตัวของตนเองมากเกินไปจึงมีปากเ สี ยงกัน เขาทะเลาะกับแม่และเ ถี ย งแม่ไปหล า ยคำ

เมื่อคุณพ่อเห็นว่า ท่าไม่ได้ จึงชวนลูกชายออ กไปข้างนอ ก ออ กไปเดินเล่นกัน พ่อลูกเดินไปได้สักพักก็พูดกับลูกชายว่า การที่ลูกจะมีสิทธิ์บ่นว่า หรือต่อว่าแม่ได้นั้น ลูกจะต้องคิดถึง 10 เรื่องนี้ไว้ก่อนทุกครั้ง

1 ในตอน ค ล อ ด ลู ก ความเ จ็ บ ป ว ดเหมือนถูกแ ส้ เ ฆี่ ย น กว่า 24 ชั่ วโมง

2 นอนห ง า ยไม่ได้ เวลาจะพลิกตัวก็ลำบาก ตลอ ดเวลา 5 เดือนที่ ท้ อ งเริ่มใหญ่ขึ้น

3 เ จ็ บ หั ว น ม เพราะลูกกัดในช่วงที่ ฟั น เพิ่งเริ่มขึ้นใหม่ๆ แต่ต้องทน เพราะแม่ต้องการให้น มลูกด้วยตัวเอง

4 อ า เ จี ย นหลังอาหารทุกมื้อตลอ ดเวลา 3 เดือน ที่แม่แ พ้ ท้ อ ง

5 ในช่วงที่ลู กอยู่ในท้ อ งแม่ต้องระวังทุกการเดิน ห้ามกระโดดหรือวิ่งเร็วเพราะเ สี่ ยง ห ก ล้ ม อาจเกิดอั น ต ร า ยกับลู ก

6 ลองเอาลู ก บ อ ล ใส่ท้องให็เต็ม และทำกิจวัตรอย่ างไม่สะดวกเลยสักอ ย่ า ง ตลอ ดเวลา 9 เดือนที่ตั้ง ท้ อ ง และต้องคอยระมัดร ะ วั งตัวเองเป็นสองเท่า

7 ตลอ ด 9 เดือนที่ลูกอยู่ในท้อง แม่จะทานย า ป ฏิ ชี ว น ะไ ม่ได้เลย ถ้าป่ ว ยก็ต้องอ ดทนไว้ก่อน

8 เมื่อลูกค ล อ ด ตลอ ด 3 เดือนแรกเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลับๆตื่นๆทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน แม่ไม่เคยได้นอนหลับสนิทตลอ ดในช่วงที่เลี้ยงลูกอ่อน

9 เป็นเวลา 9 เดือนที่ไม่ได้ดื่ ม กาแฟ ช า หรืออาหารที่ชอบ เพราะมีผลต่อลูกใน ท้ อ ง

10 งานของแม่ในทุกวันคือ ซักผ้าอ้อม เ ช็ ด ปั ส ส า ว ะ และอุ จจ า ร ะ คอยล้างตัว เช็ดอ าเ จี ยน และดูแลเมื่อลูกป่ ว ยไ ข้ ไม่มีวันหยุด

พ่อไล่เรืยงเรื่องราวของแม่ในช่วงตั้งท้ อ งลู ก ชายให้ลูกช า ยฟังอ ย่ า งเป็นลำดับ ทำเ อ า เ ด็ กหนุ่มถึงกับน้ำ ต าคลอ เมื่อเดิน มาถึงบ้าน พ่อต บบ่ า ลูกชายเบาๆแล้วพูดว่า

เดี๋ยวเข้าบ้านไปนะแล้วอ ย่ าลืมให้เกียรติกับผู้ ห ญิ งของพ่อด้วย เข้าใจไหม ลูกชายได้ยินคำพ่อ ดังนั้นก็รับปาก และตรงเข้าไปขอโ ท ษคุณแม่ทันที หากคุณคิดที่จะเ ถี ย งแม่หรือต่อว่าแม่นั้น ควรคิดให้ดีว่าคุณเองเคยปร ะส บเรื่องราวหรือมีคุณสมบัติทั้ง 10 ข้ อที่กล่าวมานี้แล้วหรือยัง

ที่มา  krustory