10 ข้ อคิดเ ตื อ นใจ ที่คนแก่ทำแล้วชีวิตมีความสุข ไม่สับสนวุ่นว า ย

เห็นคนแก่มากมาย ที่อายุมากแล้ว แต่ยังหาความสุขไม่เจอเลย เพราะไม่รู้จักปล่อยวาง ทั้งที่ตอนหนุ่มๆก็ไม่มีความสุขอยู่แล้ว แต่ทำไม แก่ตัวมายังไม่หาความสุขใส่ตัวเองอีกเล่า ทำไมเราจะต้องทำให้ตัวเองวุ่นว า ย

คนเราอายุมันเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน เรียกง่าย ๆ คือทุกวินาทีเราเเก่มากขึ้นนั่นเอง หากเราอายุเยอะมากแล้วถ้าไม่ยอมวางอะไรลงไปเลยจะทำให้ชีวิตบั้นปล า ยของคุณก็จะสับสนวุ่นว า ยมาก

และยังจะไม่มีความสุขอีกด้วย ลองอ่ านกับ 10 วิ ธีที่ทำให้ฉัน ยิ่งเเก่ก็ยิ่งแกร่ง เ ตื อ นใจให้ดี และนำไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตได้พบกับความสุข แต่ละข้ อมีอะไรบ้างมาดูกันได้เลย

1 หางานใหม่แบบไม่ต้องลังเล

หากกำลังรู้สึกว่างานที่ทำอยู่นั้น มันไม่มั่นคงก็อย่ าไปลังเลเลยที่จะมองหางานใหม่ที่มั่นคงกว่า เพราะว่าการมีงานที่มั่นคงนั้นจะทำให้ตอนเเก่ตัวไปอาจมีสวัสดิ์การอะไรที่ติดออ กมาด้วยในย ามเกษียณ หรือไม่ก็หางานอ ดิเรกอะไรสักอย่ างที่ทำในหลังเกษียณได้ แบบไม่ต้องเปลืองแรงมากแต่ก็ได้เงินกลับ

2 อ ย่ าไปแคร์ว่าคนอื่นจะคิดอ ย่ า งไรกับเรามากนัก

การมัวแต่เอาความคิดของคนอื่น มาใส่ใจนั้น มันก็แลจะเหนื่อยส ม อ ง เหนื่อยใจกันเ สี ยเปล่า ๆ บางครั้งทั้งหน้ากาก และหัวโขนถึงเวลาหนึ่งก็ควรจะวางมันลงเ สี ย จะไปแคร์คนอื่น มากไปทำไมกัน

ลดตัวลงมาบ้างมาอยู่กับความธรรมดา อย่ ามัวไปยึดติดกับอะไร เพราะมิตรภาพที่แท้จริงจะต้องไม่มีโขน ไม่มีหน้ากากอะไรทั้งสิ้น มันจะเข้าถึงใจกัน มากกว่า

3 อ ย่ าทำร้ า ยร่างกายตัวเองในทุกรูปแบบ

ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังแต่เพียงอย่ างเดียว บางอย่ าง บางพฤติก ร ร มความเคยชินของตัวคุณเองก็กล า ยเป็นการทำร้ า ยตัวเองแบบระยะย า วได้เหมือนกัน เช่น การอ ดนอน การเ ม าค้าง การทานอาหารไม่มีประโยชน์ ไม่ออ กกำลังกาย ฯลฯ ฉะนั้นอะไรที่ควรงดได้แล้วก็งดมันเ สี ยก่อนที่โ ร คภั ยจะถามหา มันจะต ามแก้ได้ย า ก บางโ ร คมันก็เเก้ไม่ได้เลย ซึ่งมันไม่คุ้มกันหรอ ก

4 อ ย่ าปิดกั้นใจตัวเอง

การปิดใจจะทำให้มองไม่เห็นความสวยงามที่โลกมันยังมีอยู่ แม้อายุจะเยอะขึ้นแล้วก็ควรจะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ เพราะว่าโลกมันกว้างนัก ยังมีอะไรมากมายที่คุณอาจจะยังไม่รู้ คนรุ่นใหม่ยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าสนใจ อย่ าเอาแต่ความอาบน้ำร้อน มาก่อน แล้วคิดว่าตัวเองจะเก่งไปหมด เพราะแต่ละยุคนั้น มันก็มีทั้งคนเก่ง คนไม่เก่ง และมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เป็นเทรนด์มาต ามสมัยของมันด้วย หากไม่เปิดรับเลยจะกล า ยเป็นคนหัวโบราณ ที่ไม่ทันโลกไปไหน

5 เลิกทำงานหนักได้แล้ว

บางคนทำงาน มาตลอ ดหล า ยปีแทบไม่ได้พักเลย บางคนก็ยังทำงานไปจนถึงอายุ 50 เลย มันนาน มากทีเดียว ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าผิ ดอะไร บางทีก็จะทำให้เ สี ยสุ ข ภ า พไปเลย ฉะนั้นแล้วก็ควรจะอย่ าไปทำงานหนักอะไรมากมายเลย

หาเวลาในการออ กกำลังกายบ้าง ดูแลสุ ข ภ า พตัวเองให้ดี จะทำงานจนสิ้นลมไม่ได้ และอย่ าลืมวางแผนการเกษียณให้ดีจะได้ไม่ต้องลำบากลูกหลาน ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ต ามการวางแผนชีวิตให้ดี งานหนักเลิกได้เลิก เพราะร่างกายมันคงจะไม่ไหว

6 อ ย่ าใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเกินไป

การวางแผนเก็บเงินเอาไว้เผื่อเกษียณนั้นเป็นเรื่องที่ดีเลย ฉะนั้นในวันที่ยังมีแรงหาเงินอยู่ก็สะสมเงินเอาไว้บ้าง หากจะเก็บตอนอายุ 50 ปีคงจะสายเกินไปมาก ๆ จะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินกัน และถ้าหากคุณไม่วางเเผนเก็บเงินเลย พอเเก่ตัวมาย ามป่ ว ย ไ ข้ ย ามจะใช้จ่ายจะเอาเงินที่ไหน จะแบมือขอแต่ลูกหลานกระนั้นหรือ มันไม่ได้น่าภูมิใจสักเท่าไหร่เลย

7 อ ย่ าไปคิดมากกับร่างกายที่เปลี่ยนไป

เเน่นอนว่าพออายุเพิ่มขึ้นร่างกายมันก็เปลี่ยนไปด้วยเป็นของธรรมดา มัน มีใครเป็นอมตะได้เ สี ยที่ไหนกัน ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมัน มากนัก เช่น มีตีนกามา มีเหนียงต าม ริ้ ว ร อ ยต่าง ๆ ผ ม ห ง อ ก ฯลฯ มันคือธรรมชาติของร่างกาย มันเป็นแบบนั้นเราก็แค่เข้าใจและยอมรับมันเท่านั้นเอง

8 อ ย่ าหงุดหงิดโ ม โ หโวยว า ยอะไรโดยไร้เหตุผล

การไม่มีเหตุผลก็ทำหล า ยคนพังมาแล้วไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ต าม ไม่ว่าจะเป็นความไร้เหตุผลแบบไหนก็ต าม ความโลภ ความโ ก ร ธต่าง ๆ ควรจะลดลงและเลิกได้แล้ว แต่ควรจะมีความเมตต าให้มาก ๆ สุขุมให้มากขึ้น ฉะนั้นก็จงมีสติและเ ตื อ นตัวเองอยู่เสมอ ควรทำตัวให้น่าเคารพนับถือจะดีกว่าการทำให้ใครเกรงกลัว

9 อ ย่ าไปคิดแทนลูกหลาน

หล า ยคน มักจะวางแผนและคิดแทนลูกหลานตัวเอง ว่าต้องแบบนั้นแบบนี้ จนลืมไปว่าพวกเขาโตพอจะตัดสินใจหรือทำอะไรด้วยตัวเองได้แล้ว เขามีแนวทางในการใช้ชีวิตในแบบของเขา ลูก ๆ เองก็เหนื่อยเหมือนกัน อย่ าพย าย ามสร้างภาระให้เขามากมายนัก เป็นคนแก่ที่ไม่ต้องขิ้บ่น มากจะทำให้ลูกหลานอย่ างอยู่ด้วยมากกว่า การเป็นคนที่นั่นก็บ่น นี่ก็ด่ า นั่นก็ว่ามันน่ารำคาญจะไป คุณอย ากจะเป็นแบบไหนก็เลือ กเอา

10 อ ย่ าท่องโซเชียลหรือเล่นเน็ตมากไป

อย่ างแรกเลยมันเ สี ยเวลาและเปล่าประโยชน์ย่ างมาก ๆ ฉะนั้นก็เล่นให้มันพอ ดีพอควรจะดีกว่า มองจอนาน ๆ สายต าก็ล้าได้เหมือนกัน สายต าตอนอายุมาก ๆ มันก็ไม่ได้ดีเหมือนสมัยวัยรุ่นอีกด้วย ไปหากิจก ร ร มอย่ างอื่นทำจะดีกว่า หากคู่ชีวิตยังมีก็ควรจะหากิจก ร ร มทำร่วมกัน อยู่กับลูกหลาน อยู่กับสัตว์เลี้ยง ปลูกต้นไม้ ทำอะไรอย่ างอื่นที่มันเพลิดเพลิน มากกว่าการมองแค่ในจอจะดีกว่าเยอะ

ทั้งหมดนี้เป็นข้ อคิดเ ตื อ นใจที่ทุกคนไม่ว่าจะอายุถึง 50 หรือไม่ก็ควรจะอ่ านเอาไว้ เป็นข้ อคิดเ ตื อ นใจของตัวเอง เพื่อจะให้ตัวเองมีความสุข และไม่ต้องเป็นภาระของใครในช่วงเวลานั้น มาถึง คุณจะเป็นคนเเก่ที่น่าเอาแบบอย่ างและยังเก่งเลยทีเดียว

ที่มา  sabuyjaijung