10 ข้ อคิดเลี้ยงลูกให้โตมามีคุณภาพที่ดี

ความหวังของพ่อแม่คือ การได้เห็นลูกเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ เพราะเมื่อลูกโตขึ้นเราจะไม่สามารถต ามดูลูกได้ตลอ ดเวลาเหมือนในตอนที่เขายังเล็ก ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูข้ อคิดในการสอนเลี้ยงลูกอ ย่ างไรให้เติบโตมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

ถ้าอย า กให้เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสามารถยืนอยู่ในสังคมได้ อ ย่ างมีประสิทธิภาพพ่อแม่ ผู้ปกครองก็อ ย่ ามีแต่คำพูด เพราะคำสั่งสอน ที่ทรงพ ลั งมากที่สุด คือ การทำตัวเป็นแบบอ ย่ างที่ดี

1. การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

2. ลูกเราอาจไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเรา ไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

3. อย่ าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่ลูก ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูก คือให้เขาดำรงชีพ ได้อย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

4. การเลือ กทนเพื่อ ครอบครัวสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ ว ยการ

5. ลูกชายเป็นเ พ ศทางเลือ ก ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์ ตราบเท่าที่ ลูกมีความสุข เป็นคน มีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พ ศสภาพใดๆทั้งสิ้น

6. สอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิงในโลกแห่งความจริง ทุกเ พ ศควร ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์ อย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พ ศอะไร

7. ขา ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกขา ดแม่ไม่ได้ อย่ าเอาเวลา ไปทุ่มต ามยื้อผู้ชาย ที่ทำ ล า ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

8. ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

9. อย่ ากดดันให้ลูก ต้อง เรียนเก่ง แต่จงสอนให้ลูก เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ นั่นคือม ร ด กชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

10. ดุ ฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตต าในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้โตไป แล้วถูก สังคมสั่งสอน

ที่มา Ramettanawangsri   fahhsai