10เ ท ค นิ คช่วยให้ในกระเป๋ามีเ งิ นเพิ่มขึ้นได้ในหนึ่งเดือน

อย ากมีเ งิ นเก็บกับเขาบ้าง แต่เก็บยังไงก็เก็บไม่ได้ เ งิ นเดือนออ กก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้ว หากคุณกำลังพบปัญหาเช่นนี้อยู่ละก็

วันนี้เราขอนำเสนอวิ ธีเก็บเ งิ นหรือเพิ่มเ งิ นให้กับกระเป๋าของคุณ เชื่อว่าถ้าใครทำได้ต้องมีเ งิ นเพิ่มขึ้น มาอ ย่ างแน่นอน จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกันเลย

ทำงานหนักงานเยอะ จุกจิก วุ่นวาย แต่ร า ยได้สวนทางถึงขนาดที่บางคนอุทานว่า นี่เ งิ นเดือนหรือเ งิ นทอน สิ่งเหล่านี้สะท้อนความเป็นจริงของ ชีวิตมนุษย์เ งิ นเดือน

ได้อ ย่ างดี สถิติของมนุษย์เ งิ นเดือนส่วนใหญ่ อยู่ในภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง บางคนเดือนชนเดือนก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงครึ่งเดือน ก็แทบจะไม่มีกินกันแล้วปัญหา

เหล่านี้มองว่าเป็นกัน มานานและคงจะหาทางให้ทุเลาเบาบางได้ ย าก ถ้าไม่ถูกหวยร ว ยท รั พ ย์กันขึ้น มา ก็ต้องวนเวียนอยู่ในภาวะเดิมๆ หล า ยคนก็พูดถึง

วิ ธีเก็บเ งิ น ออมเ งิ น เพิ่มเ งิ นในกระเป๋าซึ่งก็มีวิ ธีการหลากหล า ยเราก็ลองรวบรวมมาให้ดู ส่วนจะเลือ กใช้วิ ธีไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคน

1. แบ่งเ งิ นใช้ต ามวัน

วิ ธีการที่ยกตัวอ ย่ าง ให้เห็นภาพ เช่นตั้งเป้าจะใช้เ งิ นไม่เกินวันละ 150 บ า ท ก็แยกเ งิ นออ กมาไว้เลย หรือแบ่งเ งิ น 150 บ า ท ออ กเป็น 30 ถุง

สำหรับใช้ 1 เดือน แล้ว ใช้แค่เท่าที่มี อาจมีเ งิ นสำรองติดตัวไว้หน่อยเผื่อเหตุฉุ ก เฉิ น ถ้าวันไหนเ งิ นเหลือ ก็เอามาหยอ ดกระปุกเก็บออมเพิ่มได้อีก

2. เพิ่มเ งิ นด้วยสู ต ร 30-45-25

ไม่ใช่สู ต รปุ๋ ย นะครับ แต่เป็นสู ต รจัดการเ งิ นเดือนสำหรับคนบริหารเ งิ นไม่เก่ง สำคัญคือเราต้องมีวินัยพอสมควรถ้าจะเลือ กวิ ธีนี้ โดย 30 เปอร์เซน คือเ งิ นออม 45เปอร์เซน คือร า ยจ่าย

ที่ต้องจ่ายทุกเดือน และ 25เปอร์เซน คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ยกตัวอ ย่ างง่ายๆ ถ้ามีเ งิ นเดือนเข้าบัญชี 15,000 บ า ทจะเป็นเ งิ นออม 3,000 บ า ท ร า ยจ่ายทุกเดือน 4,500 บ า ท

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 2,500 บ า ทแต่ต้องมีคนแย้งแน่ๆ ว่า ร า ยจ่ายต่อเดือนแค่ 4,500 จะไปพอได้ไง แล้วเดือนนึงจะให้กินแค่ 2,500 เองนี่นะ เข้าใจว่าทฤษฏีกับ

ปฏิบัติมักจะสวนทางกันคนส่วนใหญ่จึงทำแบบนี้ไม่ได้ ด้วยปัจจัยแวดล้อมหล า ยอ ย่ าง แต่วิ ธีนี้ก็เป็นไกด์ไลน์แบบหนึ่งให้มนุษย์เ งิ นเดือนได้ลองไปใช้ เริ่มจากการปรับ เปลี่ยนพฤติกรร มใช้เ งิ นตัวเอง จะช่วยเพิ่มเ งิ นในกระเป๋าได้ แต่อาจต้องใช้เวลาพอตัวเหมือนกัน

3. ออมเ งิ นต ามวันที่

การออมเ งิ น ต ามวันที่ใช้ได้ทั้งแบบ 365 วันและแบบ 30 วัน วิ ธีการก็คือเก็บเ งิ นต ามวันที่ เช่น วันที่ 1 เก็บ 1 บ า ท วันที่ 2 เก็บ 2 บ า ท วันที่ 3 เก็บ 3 บ า ท

ไปเรื่อยๆ ใน 1 เดือนเราจะมีเ งิ นจากวิ ธีนี้ เพิ่มขึ้น 465 บ า ท ดูเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยแถมบางคนยังบอ กอีกว่าวุ่นวายถ้างั้นก็เอาเ งิ น 400-500 มาเก็บไว้เลย

ไม่ดีกว่าเหรอ แต่อ ย่ าลืมว่าวิ ธีนี้คือ การฝึกวินัยการออม ถ้าคุณบอ กว่าเก็บเ งิ น มาเลยเดือนละ 400-500 อันนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่คำว่าเ งิ นออมคือเ งิ นที่เราจะไม่เอามาใช้ จนกว่าจะจำเป็นจริงๆ จะใช้วิ ธีไหนก็ได้ถ้าคุณออมได้ ก็ถือเป็นเรื่องดีทั้งนั้น

4. ซื้ อ ของฟุ่มเฟือยแค่ไหน ก็หยอ ดกระปุกแค่นั้น

บางทีห้ามไม่ได้ ก็ต้องหาวิ ธีผสมผสานกันไปซะเลย บางคนเลิกไม่ได้กับการช็อปปิ้งซื้ อ สินค้าฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นต่างๆ ถ้าห้ามไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลย แต่ทุกครั้งที่ซื้ อ ของฟุ่มเฟือย

ไปก็ต้องมาหยอ ดกระปุกไปต ามร า ค าของด้วยเช่น ซื้ อ เสื้อผ้ามา 500 ก็ต้องหักใจเอาเ งิ นอีก 500 ไปหยอ ดกระปุกด้วยแต่เชื่อว่าในกระบวน การออมเ งิ น เพิ่มร า ยได้ให้ตัวเอง วิ ธีแบบนี้ย ากที่สุดคงไม่มีใครทำได้ แต่ก็ถือเป็นอีกวิ ธีที่ใครทำต าม รับรองว่าได้ผลมีเ งิ นเป็นก้อนในอนาคตแน่

5. เปิดบัญชีเ งิ นฝากประจำปลอ ดภาษีแบบ 24 เดือนหรือ 36 เดือน

วิ ธีนี้อาจไม่ เพิ่มร า ยได้ภายใน 30 วัน แต่วิ ธีนี้ให้ผลตอบแทนดีโดยอัตราผลตอบแทนประมาณ 2.25-3เปอร์เซน ต่อปี เป็นการบังคับให้เราต้องนำเ งิ นไปฝากธนาคารทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 1,000-25,000 บ า ท ยิ่งฝากเยอะ ยิ่งฝากนาน ก็ยิ่งได้ ด อ ก เบี้ยเพิ่มขึ้น

6.ล ง ทุ น ในแฟรนไชส์ร า ค าเบาๆ

การล ง ทุ น มีความ เสี่ ย ง เรื่องนี้ทุกคนเข้าใจ แต่ปัจจุบันการล ง ทุ น กับแฟรนไชส์เป็นวิ ธีที่น่าสนใจมากที่สุดมีหล า ยแฟรนไชส์ที่ให้เลือ กล ง ทุ น ในแพคเกจสบายๆ ร าค าไม่แรงเกินไป

เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 ไปถึงหลัก 10,000 ต้นๆ สำคัญคือแฟรนไชส์เหล่านี้มีอุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบให้เราพร้อมเปิดร้านได้ทันที แต่คนล ง ทุ น ก็ต้อง มีทำเลการล ง ทุ น ที่ดี และต้องขยัน ตั้งใจทำจริงๆ อาจทำให้มีเวลาพัก ผ่ อ น น้อยลง แต่ถ้าเห็นเ งิ นในกระเป๋าเพิ่มขึ้น ก็คุ้มค่าที่จะเหนื่อย

7. ออมเ งิ นเท่าค่ากาแฟ

ไม่ปฏิเสธว่า ร า ยจ่ายของมนุษย์เ งิ น เดือนส่วนหนึ่งหมดไปกับค่ากาแฟ ยิ่งแบรนด์ใหญ่ ร า ค ายิ่งแพง แต่บางคนก็เลิกดื่มไม่ได้ และต้องซื้ อ ทุกวัน แถมบางวันกิน วันละ 2-3 แก้วอีกด้วย การออมเ งิ นเท่าค่ากาแฟลอง

คิดดูเล่นๆถ้าเราซื้ อ กาแฟแก้วละ 60 บ า ททุกวัน ใน 1 สัปดาห์ 5วันที่ทำงาน มีร า ยจ่ายส่วนนี้ 300 บ า ท ใน 1 เดือน ทำงานประมาณ 20 วัน จันทร์-ศุกร์ ร า ยจ่ายค่ากาแฟประมาณ 1,200 บ า ท ถ้าเปลี่ยนพฤติกรร มการดื่มกาแฟไม่ได้ก็ลองเก็บเ งิ นจากวิ ธีนี้ดูแล้วจะรู้ว่าได้ผลจริงๆ

8. ซื้ อ กองทุนรวมที่ไม่เสี่ ย ง

คนที่ไม่อย ากฝากเ งิ นไว้ในธนาคารเพราะด อ ก เบี้ยต่ำ อาจเลือ กวิ ธีออมด้วยการซื้ อ กองทุนรวม ซึ่งได้ผลตอบแทนประมาณ 1เปอร์เซน กว่าๆ หรือจะเลือ กกองทุนตราส าร ห นี้

ที่ความเสี่ ย ง ต่ำก็น่าสนใจให้ผลตอบแทนราวๆ 1-3เปอร์เซน เ งิ นต้นก็ไม่ห า ย แต่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเ งิ นฝากออมท รั พ ย์ที่ให้ด อ ก เบี้ยไม่เกิน 0.5เปอร์เซน ด้วย

9. เก็บแต่เ งิ นเหรียญเท่านั้น

อ ย่ าดูถูก พลั ง ของเ งิ นเหรียญเด็ดข า ด เหรียญ 1 บ า ท 2 บ า ท 5 บ า ท 10 บ า ท ลองเก็บให้ได้รวมๆได้จำนวน มากเมื่อไหร่ได้นับกันจนเมื่อยนิ้วแน่ ถามว่าจะเก็บยังไง

วิ ธีไม่ย าก แต่เอาเ งิ นที่ได้จากการใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเ งิ นทอนจากค่ารถ ค่าข้าว ซื้ อ ของร้านสะดวกซื้ อ ส่วนใหญ่มีทั้งแบงค์และเหรียญรวมกัน มา แยกไปเลย

เอาแบงค์ไปใช้ แต่เหรียญทุกบ า ททุกสต างค์ เก็บเอาไว้ห้ามใช้ วิ ธีนี้ไม่เห็นผลทันทีแต่จะเห็นผลในระยะย าวทีสำคัญไม่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดเรื่องการใช้เ งิ นในแต่ละวันด้วย

10. ล ง ทุ น ข า ยของอ อ น ไ ล น์

วิ ธีการออมเ งิ นต่างๆ อาจจะไม่สร้างร า ยได้ในทันที ใครที่อย ากมีร า ยได้เพิ่มขึ้นชัดเจน ลองเลือ กข า ยของอ อ น ไ ล น์ดูน่าจะเข้ากับยุคสมัยนี้มากที่สุด แต่ก็ต้องทำความ เข้าใจด้วยว่าสมัยนี้พ่อค้าแม่ค้าอ อ น ไ ล น์

มีเกลื่อนเมื อ ง สินค้าในอินเทอร์เนตมีให้เลือ กมากมาย การที่เราจะข า ยสินค้าอะไรก็ต้องรู้จักวิ ธีทำตลาดให้ลูกค้ารู้จักตัวตน ของเรา รู้จักร้านค้าของเราในโลกอ อ น ไ ล น์ ซึ่งก็มีวิ ธีการโป ร โ ม ท และ กล ยุ ทธ์ การตลาดมากมาย ถ้าเบื่อ การออมก็ลองเลือ กล ง ทุ น แบบนี้ได้วิ ธีเพิ่มเ งิ นที่ดีที่สุด

ในยุคนี้ คือบริหารเ งิ นให้เป็น อันไหนที่ไม่ควรจ่ายก็อ ย่ าจ่าย และพย าย ามหาร า ยได้เพิ่มทั้งจากการล ง ทุ น ในรูปแบบต่างๆ แม้ภาวะเศรษฐกิจจะไม่ได้ดีนัก การช่วยเหลือ ตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยุคที่การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อ ย่ ารอว่าเศรษฐกิจจะดี ทุกอ ย่ างเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ต้องรอใครมาช่วยทั้งนั้น

ที่มา thaismescenter    fahhsai