ไม้มงคลเสริมโชคลาภ ต้นทองอุไร ปลูกไว้เรียกเงินทองเข้าบ้าน

สำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาดูต้นไม้ที่เป็น มงคล ที่ปลูกติดบ้านไว้โบราณว่า ช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน ฉนั้นใครที่กำลังมองหาต้นไม้มาปลูก เราลองไปดูต้นไม้ที่เรามาฝากกันวันนี้ดู ถ้าอย ากรู้ว่าเป็นต้นอะไรเราไปดูกันเลย

เวลาที่เราขั บรถไปเที่ยว หรือไปพักผ่อนต ามสถานที่ต่างๆ ก็อาจจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะขั บรถไปทางไหน ริมถนนต ามข้างทาง ก็จะมีการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ความร่มรื่น บางสถานที่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่

ที่แผ่กิ่งก้านทั้งให้ความร่มรื่น แล้วก็ยังออ กด อ กให้ความสวยงามกับเร าไปตลอ ดก า รเดินทาง หรือ การขั บรถไปต ามถนนสายเล็กบางพื้นที่ ก็มีการปลูกไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ที่จะออ กด อ กให้ความสวยงามด้วยก็มี

และที่เราเห็นไม้ด อ กสีเหลืองๆ ที่ออ กด อ กเต็มต้นถูกปลูกอยู่ริมถนนนั้น หล า ยคนอาจจะสงสัยว่า เป็นต้นอะไร หรือบางคนชื่นชอบกับคว ามสวยงามของด อ กนั้น และต้องการนำมาปลูก

ก็สงสัยกันว่า สามารถนำมาปลูกในบ้านได้หรือไม่ ความจริงแล้วต้นไม้นั้นคือ ต้นทองอุไร ที่เราก็สามารถนำมาปลูก เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กั บบริเวณบ้านของเราได้

โดยต้นทองอุไร บางที่อาจเรียกว่า พวงอุไร สร้อยทอง หรือ ด อ กละคร ถือเป็นไม้มงคล ชนิดที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทอง ทนแดด ทนฝนได้ดี ปลูกขึ้นได้ง่าย ออ กด อ กทั้งปี แต่ด อ กจะร่วงง่าย

เ ชื่ อ กันว่า ทองอุไรจะเสริมโ ชคให้กับผู้ปลูก หรือผู้อยู่อาศัย ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทอง ร่ำร ว ยมั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร

ต้นทองอุไรเป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ อายุหล า ยปี สูง 2 – 5 เมตร บางครั้งมีลักษณ ะเป็นพุ่มเรือนยอ ด ทรงกลม หรือรูปไข่

ใบประกอบแบบขนนกปล ายคี่ออ กตรงข้าม ใบย่อยรูปหอ ก หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปล า ยใบแหลม โคนใบสอบ ขอบจักซี่ฟั น ใต้ใบมีขนละเอียด ด อ กออ กเป็นช่อต ามซอ กใบ และปล า ยยอ ด ด อ กรูปแตรสีเหลืองสดใส

โคนกลีบด อ กเ ชื่ อมติดกันเป็นหลอ ด ปล า ยแยกเป็น 5 กลีบ ด อ กร่วงง่าย ออ กด อ กตลอ ดปี หากออ กสะพรั่งพร้อมกั น

ทั้งต้นจะสวยมาก ผลเป็นฝักรูปทรงกร ะบอ กเกือบกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออ กเม ล็ดแบนสีน้ำต าลอ่อน

ทองอุไรเป็นไม้ที่ไม่ชอบน้ำขัง ควรเลือ กปลูกในพื้นที่ที่เป็นที่ดอน หรือที่สูงที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ดินที่เหมาะสำหรับก ารปลูกคือ ดินร่วน ซึ่งมีธาตุอาหารเพียงพอต่อ การเจริญเติบโต

ควรหมั่นใส่ปุ๋ ยอยู่เสมอ เพื่อที่จะให้ด อ กนั้นออ กตลอ ดทั้งปี และควรตัดแต่งกิ่งอย่ างสม่ำเสมอด้วย

ซึ่งการตัดแต่งก็ควรที่จะตั ดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่ม ซึ่งจะเหมาะสมกับต้นทองอุไรมากที่สุด

นอ กจากนี้ ทองอุไรยังเป็นไม้ที่ชอ บแสงแดดตลอ ดทั้งวัน จึงควรปลูกในที่ที่มีแสงส่องถึงได้

มีความเ ชื่ อว่า วันที่เหมาะสมสำหรับก ารปลูกต้นทองอุไรคือ วันพุธ และควรให้หัวหน้าคร อบครัวเป็นผู้ลงมือปลูก

จะช่วยให้ได้รับพลังง านที่ดีในครอบครัว ทิศทางที่นิยมปลูก ควรเป็นทิศเหนือของตัวบ้าน จะช่วยในการส่งเสริม และหนุนนำในด้านบารมีใ ห้กับเจ้าของบ้านได้

ที่มา  sit-smiling