ไม่อย ากเ สี ยน้ำต าทั้งชีวิต อ ย่ าเลือ กผู้ชาย 7 แบบมาเป็นสามี

การเลือ กสามีใครเลือ กถูกชีวิตก็เจริญ เหมือนถูกรางที่หนึ่งนั่นแหละจ้า แต่ถ้าใครเลือ กผิ ดชีวิตก็เปลี่ยนไปทันที หาความสุขไม่ได้ เพราะฉนั้นเราควรศึกษาให้ดี ก่อนที่จะเลือ กใครมาเป็นคู่ชีวิต เพราะเชื่อว่าไม่อย ากมีใครอย ากจะมีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวหรอใช่ไหมละ

แล้วเราจะเลือ กยังไงละ ถ้าจะให้เลือ กคงไม่รู้ แต่สิ่งที่เรารู้ได้คือนิสัยยังไงละ ดังนั้นเรามาพิจารณากัน ว่านิสัยแบบนี้เราควรเอามาเป็นคู่ชีวิต หรือเปล่า วันนี้จะมาเผยนิสัย 7 ประเภทที่จะทำให้คุณเ สี ยน้ำต าไปทั้งชีวิต ให้รู้กันอ่ า นก่อน ตัดสินใจจะคบกับ ใครนะคะ

1.ชอบใช้กำลัง

มันคงจะดีกว่าไหม ถ้าเขาจะใช้ข้ อได้ เปรียบของความเป็นผู้ชาย ใช้พละกำลังที่เขามี เพื่อ ดูแลปกป้องช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่ทำตัวเป็นอัธพาลไม่พอใจ ใครก็ใช้กำลังตัดสิน เ ลื อ ด ต กย างออ กกลับมาบ้านบ่อย ๆ นอ กจากจะทำให้คุณ ต้องเป็นห่วงใคร จะรู้ว่าวันหนึ่ง คนที่เขาทำ ร้ า ย อาจเป็นคุณก็ได้

2.หลงไหลอบายมุข

การ พ นั น ของมึนเมาอบายมุขทั้งหล า ย ไม่เคยทำให้ชีวิต ของใครดีขึ้น มีแต่จะทำให้ตกต่ำย่ำ แย่หาได้เท่าไหร่ก็เอาไปลงขวดลงบ่อน หมดอยู่กับคนแบบนี้ มีแต่จะพาคุณไป ลำบาก

3.ไม่รู้จักโต

ผู้ชายที่โตแต่ตัว แต่ยังมีความคิดมีนิสัย เหมือนเ ด็ ก ๆ คนที่ยังแบมือขอเงินพ่อแม่ไม่รู้จักวางแผนชีวิต ไม่คิดทำอาชีพ ที่มั่นคงคนแบบนี้ หรอคะที่คุณ จะฝากชีวิตไว้ด้วยได้

4.เจ้าชู้

ความซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญ ของชีวิต คู่ถ้าคุณเลือ กคนเจ้าชู้ มาเป็นแฟนคุณ จะต้องคอยต ามล้างต ามเช็ดหวาดระแวงเ สี ยน้ำต าให้ กับพฤติก ร ร มนอ กใจ ของเขาไม่รู้จบ และอยู่กับการหลอ กตัวเองว่า สักวันเขาจะหยุดที่คุณ

5.เจ้าอารมณ์

คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำปล่อย ให้อารมณ์อยู่เหนือ เหตุผลนิด ๆ หน่อยๆเดี๋ยวก็วีนเดี๋ยวก็เหวี่ยง ไม่ยอมลงให้ใครเชื่อเถอะว่า อยู่ด้วยกันไป ก็ไม่มีความสุข มีแต่ทะเลาะ

6.ปากร้ า ย

อ ย่ าเลือ กคบคนที่ปากร้ า ย พูดจาไม่ถนอมน้ำใจคนอื่น ตำหนิคุณด้วย ถ้อยคำรุนแรงพูดจา ไม่ให้เกียรติแม้เขาจะเป็นคนปากร้ า ย แต่ใจดีแค่ไหน แต่การต้องฟังคำพูดแย่ ๆ บ่อย ๆ นอ กจากจะทำให้เ สี ยความรู้สึกแล้วจะเหมือนสมอง ของคุณถูกฝังชิปให้เชื่อ อ ย่ างนั้น มีทัศนคติในด้านลบมากขึ้น หรือรู้สึก ดูถูกตัวเอง

7.รักแต่ตัวเอง

รักตัวเองมันก็ดี แต่ถ้ารักตัวเองมากเกินไป มันจะกล า ยเป็น ความเห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบคนอื่นนึกถึงแต่ประโยชน์ และความสุขของตัวเอง เป็นที่ตั้ง คุณต้องเป็นฝ่ายยอมต้องเ สี ยสละ อยู่ตลอ ดรักแบบนี้ไม่ใช่ความรักหรอ กค่ะ ก่อนจะคบกับ ใครอ ย่ าลืมเช็คดู ให้ดีว่าเขามี คุณสมบัติ 7 ข้ อนี้ หรือไม่

ที่มา   yimlamun