ไม่มีทางร ว ยได้ ถ้าวันนี้คุณยังทำ 6 นิสัยนี้อยู่

หากวันนี้คุณนั้นอย ากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินมีทองใช้ไม่เคยข า ดมือ เราจะแนะนำบทความให้คุณนั้นได้เรียนรู้ กับบทความ ไม่มีทางร ว ยได้ ถ้าวันนี้คุณยังทำ 6 นิสัยนี้อยู่ ไปดูกันว่าคุณเองจะเลิกทำนิสัยแบบนี้ได้หรือเปล่า ถ้าคุณเลิกได้ คุณก็จะร ว ยขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวไม่มีวันลำบากอีก

1 ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

หล า ยคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไร แค่ใช้ชีวิตไปให้พ้นวัน ผ่ านเดือนไปแบบขอไปที จะทำให้เสียช่วงเวลาที่มีค่าไปอย่ างไม่สามารถเรียก

ร้องกลับคืนได้ จงวางเป้าหมายของคุณเอาไว้ล่วงหน้า เช่น ภายในสิ้นปีนี้คุณจะมีเงินเก็บในบัญชีให้ได้ หรือ ภายใน 3 เดือนฉันจะต้องมีสุขภาพที่ดี

กว่านี้ เป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายระยะสั้น ที่สามารถทำต ามได้ง่ายกว่า เมื่อคุณสามารถทำสำเร็จ จะทำให้คุณมีแรงใจที่จะพิชิตเป้าหมายระยะย าวได้ ซึ่งอาจเป็น ฉันจะต้องเป็นคนร ว ยให้ได้ภายใน 5 ปี เป็นต้น

2 นิสัยอิจฉา

ความอิจฉาไม่ทำให้เกิดผลดีใดๆ หากเรามัวแต่นั่งมองคนร ว ยแล้วปล่อยตัวเองให้คิดแต่อิจฉาความสำเร็จและความสบายของพวกเขา เราก็จะยิ่ง

รู้สึกแย่กับตัวเอง จงใช้ชีวิตในแบบของเราโดยที่ไม่ทำให้ตัวเองลำบากจากความพย า ย ามที่จะเลียนแบบไลฟ์ส ไ ต ล์คน ร ว ย แล้วไม่นานคุณจะพบว่า ไม่ต้องมีมากเท่าใครก็สามารถมีความสุขได้

3 ฝากชีวิตไว้กับโ ช ค ช ะ ต า

การเล่นห ว ย ซื้ อล็ อ ตเ ต อรี่ การเ สี่ ย งด ว งทุกรูปแบบ หากเลือ กเล่นในแบบพอดี แค่พอสนุก จะดีกว่าการจริงจังกับการเ สี่ ย ง ด ว งแบบนี้ เพราะมัน

ไม่ใช่การลงทุน มันคือค่าใช้จ่ายในหมวดฟุ่มเฟือย ดังนั้น หากต้องการสร้างเนื้อสร้างตัว จงเก็บเงินของเราไว้กับธนาคารด้วยการออม อ ย่ านำไป ฝากไว้กับพ่อค้าแม่ค้ าห ว ยหรือเจ้ามือเลย

4 ไม่รู้จักคำว่า อ ดทน

คนที่ประสบความสำเร็จหรือร่ำร ว ยจำนวน มาก ที่ไม่ได้ร ว ยมาแต่กำเนิด เศรษฐีทุกคนต่างสร้างฐานะของตัวเองมาจากความย ากลำบาก

และพวกเขาเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ความอ ดทน ให้เราฝึกตัวเองให้มีความอ ดทน ทั้งการพย าย ามทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และการอ ดทนต่อ การ ใข้จ่ายสิ้นเปลือง

5 ปล่อยเวลาผ่ านไปอ ย่ า ง ไ ร้ ประโยชน์

ทุกคนมีเวลา 24 ชั่ วโมงเท่ากัน แต่หากเราปล่อยเวลาในทุกวันไปกับการเล่นโซเชียล เช็คเฟสบุค โดยที่ไม่ได้สาระประโยชน์ใดๆ สู้เราเอาเวลาที่

เสียไปเหล่านี้ ไปหาความรู้หรือทักษะใหม่ๆที่จะช่วยให้เราหารายได้เพิ่มได้มากขึ้น หรือ เอาเวลาไปทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของเราดีขึ้น ด้วยการออ กกำลังกาย ทำอาหารสุขภาพ หรือนั่งสมาธิ จะเป็นการใช้เวลาอ ย่ างรู้คุณค่ามากที่สุด

6 ใช้เงินเกินตัว หน้าใหญ่เสมอ

การใช้เงินเพื่อที่จะทำให้คนอื่นชอบเรานั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ หากใครมีนิสัยชอบเลี้ยงเพื่อนฝูง ทั้งที่ตัวเองก็มีรายได้ไม่สูงมากพอที่จะทำอย่ างนั้น

ได้ ก็จะกล า ยเป็นการสร้างความเดือ ดร้อนให้กับตัวเอง ให้เราคิดให้ดีก่อนที่จะค วั กเงินในกระเป๋าเพื่อจ่ายสิ่งที่ไม่ควร เพียงเพราะว่า กลัวเสียหน้าเท่านั้นเอง

6 นิสัยที่ต้องปรับปรุงทันที หากคุณยังทำนิสัยเหล่านี้อยู่ ลองค้นหาวิธีที่จะสามารถแก้นิสัยเสียๆเหล่านี้ให้ได้ และลงมือฝึกทำนิสัยใหม่อย่ างสม่ำเสมอ ขอเพียงสร้างนิสัยใหม่ขึ้น มาแล้วพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพียงไม่นานคุณก็จะสามารถมีเงินเก็บได้อย่ างที่คนร ว ยๆเขาทำกันได้แล้ว

ที่มา krustory