ในยุคที่ทุกอ ย่ างดูปลอม เป็นผู้หญิงต้องรู้ฉลาดทันคน

ทุกคนคงรู้ดีนะว่าทุกวันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครจริงใจกับเรา หรือคนที่เข้ามาหาเรานั้น จะเข้ามาเพื่อหวังผลประแบบไหน ฉนั้นยิ่งเป็นผู้หญิงแล้วด้วย จะต้องรู้ให้ทันในสถาณการณ์ต่างๆให้ได้ เพื่อความปลอ ดภั ยของตัวเราเอง วันนี้เราจะพามาดูว่า ผู้หญิงที่ฉลาดทันคนนั้นเขาต้องทำอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลย

1.ออ กกำลังกายให้เป็นนิสัย

การออ กกำลังกายเป็นประจำ ไม่ได้ทำให้เราแค่หุ่ นดี สวยขึ้น สุ ข ภ า พดีเท่านั้น แต่มีงานวิจัยที่ระบุว่า คนออ กกำลังกายเป็นประจำ จะมีสมาธิดีกว่า อ ดทนได้มากกว่า

2.ต้องมีการจัดการเวลา

ลักษณะนิสัยหนึ่ง ที่โลกยุคใหม่ ต้องการคือ การบริหารจัดการเวลาค่ะซิส เราก็คงเห็นว่า คนเดี๋ยวนี้ ทำงานเยอะขึ้น ทำหล า ยอ ย่ างมากขึ้น แม้เวลาแต่ละคน จะมีคล้ายๆจะเท่ากัน แต่ถ้าเราบริหารจัดการเป็น องค์กรไหนก็ต้องการตัวไปทำงาน

3.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอ ด

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะภาษาใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ๆ การพาตัวเองออ กเดินทาง ไปในที่ใหม่ๆ การเห็นโลกที่กว้างขึ้น หรือมองในมุมที่ต่างออ กไป จะทำให้เราสวยเก่งฉลาดเท่าทันคน ไม่ว่าโลกจะหมุนไปไวแค่ไหน

4.ต้องเช็คก่อนแ ช ร์

คิดจะแ ช ร์อะไร เล่าอะไรต่อ ลองสละเวลาเสิร์ชข่าวนั้น เช็คข่าวนั้นดูอีกสักรอบ ด้วยตัวเองให้ชัวร์ก่อน ไม่ใช่ข้ อมูลผิ ดๆเท่านั้น ที่อั น ต ราย แต่การแ ช ร์ โดยไม่เช็คอะไรเลย ทำให้เราดูเป็นคนไม่ทันโลก ไม่ทันเหตุการณ์ และข า ดความน่าเชื่อถือเอามากๆ

5.ขิ้สงสัย

สาวยุคใหม่ต้องมีลักษณะนิสัยช่างถาม ช่างสงสัย ไม่ใช่ใครบอ กอะไรมา ก็เชื่อต ามเขาไป หมด ลองถามเขาเพิ่มเติมว่า ทำไมเขาคิดอ ย่ างนั้น อะไรทำให้เขาเชื่อแบบนั้น อ ย่ างน้อย ถ้าเราจะเชื่อข้ อมูล หรือสิ่งที่เขาพูด เราก็จะได้รู้ก่อนว่า เขาเข้าใจสิ่งที่เขาเชื่อ แค่ไหนหรือจะตั้งคำถาม จนไปหาข้ อมูลมาเอง เพื่อให้ชั วร์ก่อน ก็ยิ่งดีไปใหญ่

ที่มา  stand-smiling