แนวทางใช้เ งิ นเดือนเก้าพันยังไงให้อยู่รอ ด มีเหลือเก็บในยุคนี้

ขึ้นชื่อว่า เ งิ นเดือน ย่อมเป็นอะไรที่มาไวไปไวมาก ยิ่งกับมนุษย์เ งิ นเดือน ที่มีร า ยได้เพียง 9,000 บ า ทต่อเดือนยิ่งแล้วใหญ่เราเชื่อเหลือเกินค่ะว่า หล า ยๆ คนคง มีคำถามกันอยู่ในใจ ถึงความเป็นไปได้เรื่องเ งิ น 9,000 บ า ท ในยุคที่อะไรๆ ก็แพงเนี่ยนะว่ามี ด้วยเหรอ

เ งิ นเดือนเท่านี้ เขาใช้ วิ ธีออมเ งิ น แบบไหน ขอบอ กว่ามีจริงๆ ค่ะ เ งิ นเดือน 15,000 ไม่พอใช้ แล้ว 9,000 จะอยู่อย่ างไร เชื่อว่าหลังจากที่ เราได้เอ่ย

ถึงเ งิ นเดือน 9,000 บ า ท ไปหล า ยๆ คนที่ได้ยินแบบนี้คงจะตกใจกัน มากแน่ๆ เลยใช่ไหมว่าไม่ผิ ดก ฎหม ายแรงงานใช่ไหม เ งิ นเดือนเท่านี้ยังมีอยู่อีกเหรอ

เราขอบอ กเลยค่ะว่ายังคงมีอยู่ และไม่ได้ผิ ดก ฎหม ายอะไรด้วย ทั้งนี้ เป็นเพร า ะว่าเกณฑ์เ งิ นเดือน 15,000 บ า ท ของเ ด็ กจบใหม่ เป็นเพียงคำแนะนำของรั ฐ บ าล ที่บอ กให้ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนทร า บเท่านั้น ไม่ได้ต ร าขึ้นให้

เป็น ก ฎ หม าย อะไร ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนจะทำต าม หรือไม่ทำต ามก็ได้เ งิ นเดือนแค่นี้ จะไปอยู่รอ ดได้อย่ างไรลำพังแค่เ งิ นเดือนหมื่นห้า เ งิ นเดือน มาตรฐานของเ ด็ กจบใหม่ ยังใช้กันเดือนชนเดือน เผลอๆ

บางเดือนเ งิ นไม่พอใช้ด้วยซ้ำใครที่กำลังสงสัยอยู่ หรือมีข้ อขัดแย้งในใจ เราบอ กเลยค่ะว่า สามารถอยู่ได้ แถมยังมีเ งิ นเก็บด้วย วิ ธีออมเ งิ น สำหรับเ งิ นเดือน 9,000 บ า ท

คำตอบที่ เราได้กล่าวไปข้างต้น ไม่ใช่คำพูดสวยหรูที่สร้างวิม าน ไว้กลางอากาศ แต่เป็นคำตอบที่พิสูจน์มาแล้วค่ะ ว่าสามารถทำได้จริง บอ กเลยว่า เ งิ นเดือน 9,000 บ า ท ถ้าอย ากอยู่รอ ด ต้องปฏิบัติยังไง

สำหรับใครที่เ งิ นเดือนน้อยๆ แต่อย ากจะมีเ งิ นเก็บกับเขาบ้าง แต่ไม่รู้ว่าจะเก็บยังไง วันนี้เราจะพามาดู 5 วิ ธีใช้เ งิ นเดือน 9000 ยังไงให้รอ ด มีเหลือเก็บในยุคนี้ จะมีวิ ธีแนวทางกันยังไงเราลองไปดูกันเลย

1. ค่าที่พัก

ค่าที่พัก ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติสำหรับมนุษย์เ งิ นเดือนทุกท่าน แต่ปัญหานี้จะหมดไปในทันทีหากคุณยอมพักอยู่ที่บ้ าน หรือไม่ก็ลองเลียบๆ เคียงๆ ถามเพื่อนว่าสนใจมาแ ช ร์ห้องกันไหมถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกอาย

ที่ต้องประหยัดขนาดนี้ แต่เชื่อเถอะค่ะ ว่าการทำแบบนี้มันช่วยให้คุณอยู่ร อ ด ได้ถ้าคุณมีความจำเป็นที่ จะต้องอยู่หอจริงๆ เราบอ กเลยว่า ค่าหอไม่ควรเกิน 2,500 บ า ท โดยเด็ ด ข าดย้ำอีกครั้งว่าไม่ควรเกิน 2,500 บ า ท ไม่งั้นแ ย่แน่

2. ค่าอาห าร

สำหรับปัญหา ปากท้องอย่ างค่าอาห าร นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหล่ามนุษย์เ งิ นเดือนอย่ างเราไม่อาจหลี กเ ลี่ ย งได้เช่นกัน ยิ่งในยุคที่ค่าครองชีพสวนทางกับร า ยได้ด้วยแล้ว บอ ก

เลยว่าเป็น ม หั น ต ภั ย ร้ ายสุดๆ แต่เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้ด้วยการทำอาห ารทานเองค่ะ นอ กจาก จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ส ารอาห ารครบถ้วนและถูกสุขลักษณะอีกด้วย

3. ค่าเดินทาง

มาถึงข้ อที่ 3 กับ ค่าเดินทาง ที่ไม่ว่าใครก็ต้องเจอ กับปัญหานี้ คุณผู้อ่ านสามารถแก้ไขมันได้ด้วยการเลือ กใช้ระบบขนส่งร า ค าประหยัดเช่น รถเมล์ หรือไม่ก็แก้ที่ต้นตอ ด้วยการเลือ กที่ทำงานใกล้บ้ าน เพร า ะนอ กจากจะไม่ต้องเ สี ยเ งิ นค่าเดินทางแล้ว ยังไม่ต้องตื่นแต่เช้าด้วย

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เชื่อว่าคุณผู้อ่ านทุกท่านล้วน มีกิเลสกันอยู่ทุกคน สำหรับเ งิ นในส่วนนี้แบ่งออ กไปเลย 1,000 บ า ทใครอย ากจะซื้ อ อะไรก็บริหารจัดกา ร แบ่ ง สรรปันส่วนกันให้เรียบร้อย เราต้องรู้และเข้าใจว่าเ งิ นเดือนของเรานั้น มีไม่มาก ไม่สามารถนำเ งิ นเดือนไปถลุง หรือหมดกับอะไรที่ไร้ส าระ

5. เ งิ นเก็บ

มาถึงข้ อสุดท้ายกันแล้วนะคะ บอ กเลยว่าข้ อนี้สำคัญมาก เพร า ะเพื่อนๆ ทุกคนจำเป็น มากจริงๆ ค่ะที่จะต้องมี วิ ธีออมเ งิ น ไว้ เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น เช่น ค่ารักษ าพย าบ าล หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ค าดคิดมาก่อน เช่น ค่าซ่อมบ้ าน เป็นต้น โดยจำนวนเ งิ น ที่เราต้องเก็บออมนั้น

ควรอยู่ที่ 1,000 บ า ท ค่ะและนี่คือ 5 วิ ธีออมเ งิ น ที่ออ กแบบมาเพื่อ มนุษย์เ งิ นเดือน 9,000 บ า ท แม้ว่าคำแนะนำที่เราได้กล่าวถึง 5 ข้ อข้างบน นั้นจะฟังดูย าก แต่สำหรับมนุษย์เ งิ นเดือน 9,000 บ า ทแล้วหากมีวินัยในการบริหาร เ งิ นก้อนนี้ได้ ก็จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่เป็นห นี้เลยค่ะ

ที่มา kiddidee    profession-j55