แก้ปัญหานอนกรน ทำเองๆได้ หล า ยคนไม่รู้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการแก้ปัญหาการนอนกรน กับ แก้ปัญหานอนกรน ทำเองๆได้ หล า ยคนไม่รู้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้คุณนั้นได้นอนหลับสบาย และคนในครอบครัวมีสุขกับการนอน มากขึ้น

อาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นปัญหาและ โ ร ค ในการนอนหลับที่พบบ่อย ในคนอายุ 3O-35 ปี พบในกลุ่มผู้ช ายมากถึง 2O-3O% ส่วนผู้หญิงพบได้ 1O-15% โดยเฉwาะคนที่อยู่ในวัยทำงาน อาการนอนกรนนั้นเกิดจาก

การที่ช่องทางเดินหายใจส่วนต้นของเรา เกิดการตีบแคบลง ทำให้ลมหายใจที่ผ่านเข้ามาผ่านช่องที่แคบนี้ เกิดการกระพือ และกล า ยเป็นเสียงกรนขึ้น เสียงกรนที่เกิดขึ้นนี้ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ อ วั ยว ะ ที่เกิดการสั่น สร้างความน่ารำคาญให้แก่คนนอนข้างๆ เป็นอย่ างมาก

สาเหตุการนอนกรน ที่เจอได้บ่อยๆ มีดังต่อไปนี้

น้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เบื้องต้นดูได้จากค่าดัชนีมวลกาย ( BMI )

ไขมันในช่องคอหนา

ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอล ก อ ฮ อ ล์ เป็นประจำ ก็ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนได้

อายุมากขึ้น

สูบ บุ ห รี่ เป็นประจำ

นอนหงายเป็นประจำ

สาเหตุนอนกรนที่เจอได้ไม่บ่อยนัก เช่น

ช่องจมูกคด

ช่องจมูกตีบตัน อาจเนื่องจากภูมิแพ้

การรับประทานย าบางชนิด ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ

สรีระผิดปกติ เช่น คางเล็ก ลิ้นไก่ใหญ่กว่าปกติ โคนลิ้นอ้วน เป็นต้น

7 เทคนิคแก้ปัญหาการนอนกรน

1 หยุดกินอาหารก่อนนอน 3 ชั่ วโมง

2 งดการสู บ บุ ห รี่ ก่อนนอน

3 อังห น้ ากับช ามน้ำร้อน ให้จ มู กอยู่เหนือน้ำประมาณ 15 เซ็นติเมตร หายใจเข้าลึกๆ 5-7 นาที เพื่อให้จมูกโล่ง หายใจสะดวก

4 เปิดเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

5 ลดความอ้ ว น

6 นอนหมอนสูงและสะอาด

7 ฝึกนอนตะแคงข้าง

เwราะการนอนหงายทำให้โคนลิ้น และเwดานอ่อนปิดกั้นช่องทางการหายใจ

ท่าบริหาร เพื่อให้หายจากการนอนกรน

1 แ ล บ ลิ้ นลงด้านล่าง เกร็งเอาไว้ นับ 1-1O

2 กระด ก ลิ้ นขึ้นด้านบน เกร็งเอาไว้ นับ 1-1O

3 ใช้นิ้วดั น ก ระ พุ้ งแก้มด้านใน นับ 1-1O

4 สลับมาอีกข้างใช้นิ้วดั น ก ระพุ้ ง แก้มด้านใน นับ 1-1O

5 อมลมแล้วกลั้ นหา ยใจนับ 1-1O จากนั้นค่อยๆเป่าลมออ ก

ทำซ้ำไปอย่ างนี้ 3-5 รอบ ก็จะสามารถลดการนอนกรนได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

วิธีแก้การนอนกรนด้วยวิธีธรรมช าติ

1 หอมแดง ทุบแล้ววางใกล้ๆ ตัวไว้ ยิ่งแก่ยิ่งดี กลิ่นฉุนของหอมยังช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในลำคอ และช่วยให้ระ บ บ ห า ยใจทำงานดีขึ้น

2 นำพริกขี้หนูไปประกอบอาหาร เช่น แกง ต้มยำ หรือต้มโคล้ง จะช่วยให้ระบบหายใจทำงานสะดวกขึ้น ปัญหาการกรนอาจลดลงได้

3 ใช้เหง้าขิงแก่สด ขนาดเท่าหัวแม่มือ หรือประมาณ 5 กรัม ทุบให้แตก โดยต้มเอาน้ำดื่ม จะช่วยให้สดชื่น ระบบทางเดินหายใจทำงานสะดวกขึ้น

4 น้ำมัน มะกอ ก กินสัก 4-5 หยดก่อนนอนทำอย่ างต่อเนื่อง และทำควบคู่ไปกับวิธีดูแลสุขภาwอื่นๆร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการควบคุมน้ำห นั กให้อยู่ในระดับมาตราฐาน จะช่วยแก้ปัญหาการนอนกรนให้หมดไปได้

5 ใบแมงลัก มี ฤ ท ธิ์ แก้หวัด และหลอ ดลมอักเสบ นำใบไปประกอบอาหาร จะช่วยให้ระบบหายใจทำงานดีขึ้น

นอนกรน อั น ต ร า ยไหม คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับ ‘ประเภทของการนอนกรน’

อาการนอนกรนนั้น ทางการแwทย์สามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

นอนกรนแบบธรรมดา และ การนอนกรนแบบ อั น ต ร า ย

หากผู้ที่นอนกรนแบบธรรมดาข้างต้น มีอาการแย่ลง คือ กล้ามเนื้อในช่องคอมีการหย่อนตัวลงมากขึ้น ช่องทางเดินหายใจที่ตีบแคบ ก็จะแคบลงมาจนปิดสนิท!! และเมื่อช่องทางเดินหายใจปิดสนิท ก็จะไม่มีอากาสไหลผ่านเข้าสู่ร่า่งกายเราได้เลย และแน่นอน เมื่อไม่มีอากาศไหลผ่าน ก็ไม่มีการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อ เสียงกรน ก็จะหายไปด้วย ( ชั่ วคราว ) แต่! อั น ต ร า ยได้เริ่มขึ้นแล้ว

เราเรียกภาวะเช่นนี้ว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Obstructive Sleep Apnea หรือส่วน มากจะนิยมเรียกกันง่าย ๆ ว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือ OSA ดังนั้นการนอนกรนแบบ อั น ต ร า ย ก็คือ การนอนกรนแบบที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ( Sleep Apnea ) ร่วมด้วยนั่นเอง

ที่มา poobpub