เลิกทำก่อนสาย สาเหตุที่ทำให้ หล า ยคู่ต้องเลิกกัน

เหมือนที่เคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ความรักเป็นสิ่งสวยงาม แต่สิ่งต่างๆ หากจะสวยงามได้จริงก็ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ช่วยทำให้มันสวยงามได้ด้วย และต่อให้สวยงามจริง ก็ใช่ว่าจะมั่นคงยั่งยืนอ ย่ างใจหวัง ความรักยิ่งสวยงามในแรกเริ่มมากเท่าไหร่ เมื่อมาถึงกลางทาง อาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าอาจจะจบไม่สวย

คงมีใครอะไรคู่มากมายที่ชีวิตคู่นั้นจะต้องสิ้นสุดลง ทั้งๆที่ยังรักกันบ้าง บางคู่ก็ไม่ได้รักกัน นั่นเป็นเพราะอะไร มีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดขึ้นแบบนั้น ในวันนี้เรามาดูกัน

จุดมุ่งหมายของชีวิตคู่แท้จริงแล้วจะต้องเป็นอ ย่ างไร ไม่ใช่การจะทำอ ย่ างไรให้อยู่ด้วยกันนานจนถึงวินาทีสุดท้าย แต่การใช้ชีวิตคู่นั้น คือ การอยู่ยังไงให้เกื้อ กูลต่อ กัน มากที่สุด ไม่เบียดเบียนกัน หรือเบียดเบียนกันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยสาเหตุที่ชีวิตคู่แต่ละคู่นั้นไปกันไม่รอ ดนั่นก็คือ ต่างฝ่ายต่างข า ดการเคารพกฎขั้นพื้นฐานซึ่งกันและกัน ไม่เคารพสิทธิ์การอยู่ร่วมกัน ไม่เหมือนกับอ ดีตที่ผ่าน มา ต่างฝ่ายนั้นต่างโหยหาเพื่อที่จะต้องการมาครอบครอง กันและกัน

ข า ดความเอาใจใส่ ไม่มีการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ เพราะคิดว่าอยู่ด้วยกัน มานานแล้ว อยู่บ้านเดียวกันแล้ว ไม่ต้องพูดก็ได้ คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งควรที่จะรู้ เลยละเลย ตรงนี้คุณควรที่จะเข้าใจให้มากว่า อีกฝ่ายนึงเขาก็ต้องการเอาใจใส่เช่นเดียวกัน

อ ย่ าคิดไปเองว่าไม่เป็นไร หากชีวิตของคนนั้นข า ดความยับยั้งชั่งใจ ทำแบบนี้เมื่อไหร่ก็ต าม การประพฤติ นิสัย ใจคอ ทุกสิ่งทุกอ ย่ างมันจะไม่เหมือนเดิม เหมือนกับว่าเป็นสั น ด า นของความเป็นคนแย่ลงไป

ชีวิตก็จะเริ่มไม่โหยหา ไม่ตื่นเต้น ไม่เติมเต็มรสชาติที่เคยมีอยู่ หล า ยคู่มักจะเอากิเลสนำทางชีวิต แม้ฉันรู้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผิ ดและไม่ควร แต่ก็ทำเพื่อตอบสนองอารมณ์ความต้องการของตนเองในช่วงที่ไม่มีคติในการคิดการทำ

จนปัญหาเกิดขึ้นและกระทบกระทั่งเรื่องต่างๆมากมาย เกิดการไม่ประนี ประนอมกัน บอ กว่าฉันถูกอ ย่ างนี้ ฉันถูกอ ย่ างนู้น ฉันทำมาแบบนี้ตั้งนานแล้ว ตอนสุดท้ายก็ไม่มีใครยอมใคร การเอาชนะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรเลย แต่การพูดคุยให้เข้าใจ จะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า

สุดท้ายแล้วเรื่องที่ไม่ดี ก็ตกไปอยู่ที่ลูกของคุณ ที่จะต้องมาเจอ กับพ่อแม่ที่หลงในเรื่องต่างๆที่ไม่ควรเกิดขึ้น อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้รักกัน สุดท้ายก็เลิกลาจากกันไปเอง

ชีวิตคู่นั้นถ้าเริ่มด้วยการต้องการที่จะอวด เหมือนกับว่าคนอื่น มีตนเองก็ต้องการที่จะมีบ้าง เห็นคนอื่น มีรถก็ต้องการที่จะมีรถ ชีวิตแบบนี้มันไม่มีความสุข ถ้าทำบางสิ่งบางอ ย่ างเกินตัวไป สุดท้ายปัญหาก็จะตกมาอยู่กับคุณอ ย่ างแน่นอน

ดังนั้นแล้วควรพิจารณาให้รอบคอบ พิจารณาเรื่องระยะเวลา บางสิ่งบางอ ย่ างจะต้องรู้ จะต้องเข้าใจในเรื่องของนิสัยอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้ว จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นต ามมา

เมื่อเงียบ เมื่อไม่พูดไม่จา จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในวินาทีต่อไป เราเองจะต้องมานั่งคิดทบทวน มานั่งบ่นกับตัวเองนั้นว่า ในชาติปางก่อนทำอะไรไว้ ทำไมจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้

ไม่ต้องคิดถึงชาติไหนๆ สิ่งเหล่านี้มันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองทั้งนั้น ทำอะไรไว้ก็ย่อมได้อ ย่ างนั้น จะต้องแก้ด้วยตนเอง แก้ด้วยการกระทำและคำพูด

คำว่าขอโ ท ษ ไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรีของคุณล ดต่ำลงไปเลย แต่มันจะทำให้ชีวิตคู่ของคุณยืนย าวมากขึ้น ดังนั้นแล้วควรพิจารณาก่อนที่จะเลือ กคู่ชีวิต หรือถ้าใครมีคู่ชีวิตแล้ว ก็ควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการยอมรับตัวตนของกันและกัน และรู้จักการเดิน มาอยู่ตรงกลางทีละก้าวเล็กๆ

ที่มา   postsod