เลขที่บ้าน บอ กความทุ ก ข์ สุข ของคนในบ้าน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเลขที่บ้านของคุณว่าจะบอ กความทุ ก ข์สุข ของคนในบ้านได้อย่ างไร กับบทความ เลขที่บ้าน บอ กความทุ ก ข์ สุข ของคนในบ้าน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ใครกำลังไปดูคอนโดหรือดูบ้าน เพื่อจะซื้ อเป็นที่อยู่อาศัย พูดเลยว่างานนี้บ้านเลขที่ สำคัญไม่แ พ้บ้านเช่นกัน ความหมายของตัวเลขนั้นเป็นตัวทำน าย

ความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยด้วย มันส่ งผลไรบ้างกับบ้านและเจ้าของบ้าน แล้วความหมายของตัวเลข 1-9 ต ามหลัก ฮวงจุ้ย พร้อมวิธีการคำนวณ เลขที่บ้านหาผลลัพธ์มาฝากกัน

เช่น หากเลขที่บ้านของคุณคือ 123/119 ก็ต้องคำนวณ 1+2+3+1+1+9 = 17 และนำ 1 + 7 = 8 ผลลัพธ์สุดท้าย ของบ้านคุณก็คือ เลข 8 ส่วนความหมายของแต่ละเลขจะเป็นยังไง ก็ ม า ดู กัน

เลข 1 บ้านนี้อยู่แล้วจะมีชื่อเสี ยง เป็นที่รู้จักของใครๆ

มีความมั่นคงความเจริญ เจ้าของบ้านจะก้าวหน้า ในด้านการงานเป็นที่รู้จักในสังคม เป็นที่พึ่งให้ กับคนรอบข้าง แต่ต้องเหนื่อยกับปัญหาของคนใกล้ชิดตลอ ด ภาระค่าใช้จ่ายในบ้านค่อนข้างสูง บ้านหลังนี้ ไม่ควร ให้หลอ ดไ ฟ ดับ ถ้าไฟเสี ยเปิดไม่ติดควร รีบเปลี่ยนให้มีความสว่าง เพราะแสงไฟจะทำให้ฮวงจุ้ย ของบ้านนั้นดี

เคล็ดลับเสริมด วง = ควรทำบ้านให้สว่าง เพื่อเป็นการเสริมอิท ธิ พล ของดาวอาทิตย์ ทำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง

เลข 2 บ้านนี้อยู่แล้วมีเส น่ ห์ เมตต ามหานิยม

เจ้าของบ้านเป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จะอยู่ไม่ติดที่ หรือมีการปรับเปลี่ยนจัดบ้านอยู่เสมอๆ มีการหมุนเวียนของเงินทองต่อเนื่อง เหมาะกับการเปิดทำเลค้ าข าย ด้านการงานต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับการติดต่อเจรจา ไม่ก็ต้องเข้าไปช่วยงานของผู้อื่น อยู่บ่อยครั้ง ควรดูแลเรื่องน้ำ อ ย่ า ให้ น้ำรั่ วไหลเพราะมันหมายถึงการรั่ วไหลของเงินทองเป็นเหตุให้สิ้นเปลืองและเป็นห นี้ได้

เคล็ดลับเสริมด วง = ควรหาน้ำพุ หรือรูปภาพน้ำมาประดับตกแต่งในบ้าน จะทำให้การเงินคล่องตัวมี โชคลาภมากขึ้น

เลข 3 บ้านนี้ สู้แล้วร วย

เจ้าของบ้านเป็นคนใจดี จะอยู่ไม่ติดที่ หรือมีการปรับเปลี่ยนจัดบ้านอยู่บ่อยๆ มีการหมุนเวียนของเงินทองต่อเนื่อง เหมาะกับการเปิดทำเลค้ าข าย ด้านการงานต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับการติดต่อเจรจา หรือต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของผู้อื่น อยู่บ่อยครั้ง ควรดูแลเรื่องน้ำ อ ย่ า ให้น้ำรั่ วไหล เพราะนั้นหมายถึง การรั่ วไหลของเงินทองเป็นเหตให้เป็นห นี้ เป็นสินได้

เคล็ดลับเสริมด วง = ควรหาน้ำพุ หรือรูปภาพน้ำมาประดับตกแต่ง ในบ้าน เพื่อเสริมด วง จะทำให้การเงินคล่องตัวมีโชคลาภ

เลข 4 อยู่แล้ว กิจการดี ทำมาค้าขึ้น

เจ้าของบ้านจะเป็นคนพูดคุยเจรจายิ้มง่ายน่าคบหา มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม เป็นที่รู้จักของใครต่อใคร และที่บ้านจะเป็นศูนย์กลางของเพื่อน เหมาะกับการที่จะเปิดร้านค้ าข าย บ้านหลังนี้มักไม่ข าดเสียงเพลง หรือต้องเปิดโทรทัศน์ไว้ตลอ ด ควรปลูกต้นไม้ใบเขียว ไว้จะเป็นการเสริมฮ วงจุ้ยของบ้านได้ดี

เคล็ดลับเสริมด วง = ควรปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อเป็นการเสริมด วงการค้ าขา ย ให้โดดเด่น มากขึ้น

เลข 5 อยู่แล้วมีแต่คำว่าร วย

บ้านนี้จะสงบเหมาะกับการพักผ่อนมีความเป็นส่วนตัว เจ้าของบ้านมักมีมุมสงบส่วนตัว ไว้หนังสือ เป็นบ้านที่มีบรรย ากาศ ของความเป็นธรรมช าติมาก และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การดูแลดี

ควรจัดของให้เรียบร้อย หรือ ถัง ข ยะ หน้าบ้านจะทำให้การเงินไม่หมุนเวียน การงานไม่ก้าวหน้า และอาจมีปัญหาสุขภาพ หิ้งพระหรือห้องพระ จัดให้สะอาดเรียบร้อย

เคล็ดลับเสริมด วง = อานิสงส์จะส่ งผลให้ร วยแล้วร ว ยอีก ถ้าอยู่บ้านนี้ควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาบ่อยๆ

เลข 6 อยู่แล้วค้ าข ายร่ำร ว ย

บ้านหลังนี้มีบรรย ากาศแห่งความสุขและมีความสะอาดเรียบร้อยดี เครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม การตกแต่งบ้านเน้นความสวยงามเป็นหลัก ถ้าเปิดร้านค้าก็จะได้รับการตอบรับดี คนที่อยู่บ้านนี้ไม่เหมาะ

กับการทำงานราชการมากนัก และควรตกแต่ง ห้องนอนให้สะอาดจะช่วยเสริม ด้านความรักให้มั่นคง ส่วนภายนอ กบ้านถ้ามีอ่างบัวที่มีปลา และน้ำในอ่างต้องใสก็จะนำความมั่งคั่งของการเงิน มาให้

เคล็ดลับเสริมด วง = ควรหาปลูกดอ กไม้สวยงามไว้ในบริเวณบ้าน เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ เป็นต้น จะช่วยเสริมด วงให้ทำการค้ าราบรื่น

เลข 7 อยู่แล้วจะร วยมากถ้าอ ดทน

ถ้าบ้านของคุณตกเลขนี้คงต้องทำใจ กับการเก็บกวาด และความไม่เป็นระเบียบ ของคนในบ้าน เงินทองไม่ค่อยหมุนเวียน มากนัก รวมถึงสุขภาพ ของคุณอาจมีการ เ จ็ บ ป่ ว ย อยู่บ่อยครั้ง

แต่ข้อดีของบ้านหลังนี้ คือ ความเงียบ หากมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง จะทำให้ได้รับโชคล าภอยู่บ่อยๆ หากมีน้ำนอง ก็ควร ถมหรือปิดร่องน้ำนั้น จะช่วยให้เงินทองสะพัดมือ คนในบ้านมีความสุข

เคล็ดลับเสริมด วง = หมั่นทำบ้านให้ใหม่ สะอาดอยู่ตลอ ดเวลา ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

เลข 8 บ้านนี้ อยู่แล้วมีแต่ร ว ย

บ้านหลังนี้ส่ งผลดีในเรื่องโชคล าภและการสะพัดของเงิน คนในบ้านจะเฮฮา กันอยู่บ่อยครั้ง จุดดีของบ้านนี้ ถ้าคุณด วงดี เรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใด จะสมปราถนารวมถึงการได้โชคล าภก้อนใหญ่

แต่ถ้าวันใดที่คุณด วงตก ก็มักจะมีปัญหาเข้ามา รวมถึงปัญหาด้านความรัก ที่อาจมีเรื่องรักซ้อนทำให้เกิดความทุ กข์เสี ยใจอยู่บ่อยครั้ง ควรมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้าง

เคล็ดลับเสริมด วง = หมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน ผลบุญจะช่วยให้คุณอยู่อาศัยนี้บ้านนี้มีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

เลข 9 อยู่แล้วหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

บ้านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคนในบ้าน ยิ่งถ้ามีการสวด มน ต์ เป็นประจำจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านมีความสุขทำสิ่งใด ก็จะได้รับความสำเร็จ

ในด้านการงานก็จะมีโอ กาสดีๆ เข้ามาบ้านหลังนี้ไม่เหมาะกับการเปิดทำเลค้ าข าย แต่ถ้าคุณทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะส่ งผลดีให้กับคุณมาก

เคล็ดลับเสริมด วง = หมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆ อานิสงส์จะทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว

ที่มา khoddeeja