เรื่องใกล้ตัว จุดสีเหลือง สีแดงบนย างรถ มีความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูเรื่องใกล้ตัวของเพื่อน เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของคุณทุกๆ วัน คุณนั้นเคยรู้เรื่องจุดสีต่างๆ บนแก้มย างรถยนต์ของคุณบ้างหรือเปล่า วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ เรื่องใกล้ตัว จุดสีเหลือง สีแดงบนย างรถ มีความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าความหมายของจุดสีต่างๆ จะทำให้คุณนั้นมีชีวิตที่ปลอ ดภั ยอยู่บนท้องถนนอย่ างไรบ้าง

การขับรถนั้นหากเรามีความรู้ในเรื่องของรถยนต์ติดตัวไว้บ้างก็ จะช่วยให้เกิดประโ ย ช น์ได้ไม่มากก็น้อย หากวันใดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ขึ้น มาก็จะสามารถพูดอ ธิบา ยให้กับช่างได้เข้าใจตรงกัน ป้องกันความสับสนได้ โดยวันนี้จะนำเรื่องของ ย า งรถยนต์มานำเสนอกัน

ย า ง ร ถ ย น ต์เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญซึ่ง ย า งที่เราใช้ควรเป็นย า งที่มีประสิทธิภาพในการทำงานแบบเต็มร้อยเพื่อความปลอ ดภั ยในการขับรถ ช่วยให้รถสมดุลไม่เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ เรื่องของ ย า งเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจให้ดี ที่ ย า งรถยนต์จะมีเครื่องหมายต่างๆที่บอ กเกี่ยวกับรายละเอียดของ ย า งเอาไว้หากเราสังเกตดีๆก็จะเห็น ดังนี้

CODE บน ย า งรถ

หมายเลข 185 มีความหมายถึงขนาดความกว้างของวง ย า ง ซึ่งมีหน่วยเป็น มม. โดยวัดจากแก้ม ย า งด้านซ้ายสุดไปยังแก้ม ย า งด้านขวาสุด

หมายเลข 75 หมายถึง ความสูงของแก้ม ย า ง ซึ่งเป็นมีขนาดเป็น 75% ของความกว้าง โดยเรียกกันว่า ซีรีย์ เช่น ซีรีย์ 60 สูง 60% ของความกว้าง เป็นต้น

ตัว R หมายถึงประเภทหรือชนิดของ ย า ง ซึ่งจากที่เห็นคือ เรเดียล

หมายเลข 14 หมายถึง เส้นผ่ าศูนย์กลาง ใช้หน่วยเป็นนิ้ว ซึ่งหมายถึงขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลางของล้อ โดยทั่วไปเรียกขอบเช่น ย า งของ 15 เป็นต้น

หมายเลข 82 หมายถึง น้ำหนักในการแบกหรือบรรทุก มีหน่วยเป็น กก.

ตัว S เป็นตัวแสดงถึง ความเร็วรถที่ ย า งสามารถรับได้ คือ อัตราความเร็วโดยมีต ารางเฉพาะ

จุดบนเส้น ย า ง

จุดสีเหลือง การแต้มจุดสัญลักษณ์เอาไว้แบบนี้ แสดงถึงในจุดที่แต้มเป็นบริเวณที่มีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับช่วงหน้า ย า งทั้งหมด สาเหตุที่ต้องติดสัญลักษณ์ไว้เพราะว่า ในการผลิตย า งแต่ละล็อตนั้น ย า งที่ผลิตออ กมาทุกเส้นจะมีน้ำหนักเท่ากันทั้งหมด

ผู้ผลิตจึงทำสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อให้ช่างทำรถได้ทราบว่า ย า งเส้นนั้นมีจุดใดที่เป็นส่วนที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งสำคัญในขั้นตอนการประกอบกระทะล้อ ทำให้รู้ว่าควรให้วาล์วเติมลมตรงจุดสีเหลือง โดยทางผู้ผลิตได้ทำสัญลักษณ์สีเหลืองไว้ก็เพื่อช่วยให้น้ำหนักของ ย า งสมดุลได้ ช่วยให้ทำการถ่วงล้อได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องเปลืองตะกั่วถ่วง ย า ง

จุดสีแดง เป็นการทำสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าในส่วนของหน้า ย า งที่มีความโค้งมากที่สุด หรือ เป็นจุดที่นูนที่สุดของ ย า งเส้นนี้ เป็นการบอ กให้รู้ว่าขอบกระทะล้อที่ส่ งมาด้วยกันจะสามารถประกอบเข้ากันตรงจุดนี้และยังทำให้ ย า ง

มีความกลมอ ย่ างสมบูรณ์ การติดตั้งตัวล้อรถเข้ากับโครงรถนั้น ไม่ว่าจะจุดสีแดงหรือสีเหลืองจะอยู่ด้านในหรือนอ กไม่สำคัญเท่าทิศทางในการหมุนของด อ ก ย า ง

แถบสี

แถบสีที่ปรากฎที่หน้า ย า งจะบอ กถึงความกลมของเส้น ย า ง ซึ่งควรเลือ ก ย า งที่มีเส้นดังกล่าวนี้ อยู่ตรงกลางและสมมาตรกัน เท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา หากมีเส้นอยู่ด้านนอ ก ก็ให้เลือ ก ย า งที่ใส่ให้มีเส้นอยู่ด้านนอ กของ ย า งอีกฝั่งนั่นเอง กล่าวคือถ้าล้อหน้าของ ย า งมีเส้นอยู่ด้านซ้ายทั้งสองวง จะทำให้รถวิ่งกินเลนขวา

หมายเลขบน ย า ง 4 ตัว

หมายเลข 4 ตัวที่อยู่บน ย า งจะบอ กถึง ปีที่ผลิต โดยเลขสองตัวจะหมายถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของปี และตัวเลขสองตัวที่ด้านหลังจะบอ กถึง ปีที่ผลิต เช่น เลข 4202 หมายถึง ผลิตในสัปดาห์ที่ 42 ของปี ค.ศ. 2020 นั่นเอง

เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับ ย า งแม้จะเป็นเรื่องของช่างหรือเรื่องของผู้ช าย แต่ก็การรู้พื้นฐานเล็กๆน้อยๆนี้เอาไว้ก็ไม่เสียห า ย และยังช่วยให้เราสามารถสื่อ ส า รกับช่างได้เมื่อมีความจำ เป็นที่จะต้องนำรถเข้าอู่

ที่มา krustory