เรื่องที่คน มีรถควรทำให้ได้ปีละครั้ง ขับขี่ปลอ ดภั ย การงานรุ่งเรื่อง

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่คนมีรถนั้นต้องทำให้ได้ อ ย่ างน้อยปีละครั้งก็ยังดี เพราะเป็นความเ ชื่ อของคน มีรถ นั่นคือ การไหว้แม่ย่านาง เพราะเ ชื่ อ กันว่า แม่ย่านางจะอยู่กับรถ คอยปกปักษ์ รั ก ษ า ให้คนที่ขับรถแคล้วคลาด ปลอ ดภั ย วันนี้เราจึงได้นำ วิ ธีไหว้แม่ย่านางที่ถูกต้อง และสิ่งที่จะต้องเตรียมไหว้ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยไหว้และไม่รู้ว่าจะต้องทำอ ย่ างไร เตรียมอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียมไหว้ ดังนี้

1. ย า สู บ 3 มวน

2. น้ำสะอาด 1 แก้ว

3. ข้าวสวย 1 ถ้วย

4. หมาก พูล ย าเส้นสีฟั น 3 คำ

5. ผลไม้ 5 อ ย่ าง ใช้กล้วยน้ำหว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่นๆอีก 4 อ ย่ าง

ช่วงเวลาที่ควรไหว้ คือ ตอนเช้า ให้จัดเตรียมของต ามที่เขียนไว้ จากนั้นก็สต าร์ทรถ และบีบแตร 3 ที เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย เสร็จแล้วให้จุดธูป 9 ดอ ก และบอ กว่าถวายเฉพาะแม่ย่านางรถอ ย่ างเดียวเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปเป็นการอ่ า นคำถวาย ต ามนี้

คำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหล า ยเทอญ สาธุ ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชค ร่ำร ว ย ทำมาค้ า ข า ยให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา และรอประมาณ 20 นาที แล้วจุด ย า สู บ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็น ย า รั ก ษ า โ ร ค อ ย่ าให้เกิด โ ท ษ เลย

นะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

การเลือ กสีรถ

สำหรับการเลือ กสีรถ ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน เพราะบ้านเรามี ค ว า ม เ ชื่ อ ว่าเวลาที่จะออ กรถ ต้องดูฤกษ์ ดูวันออ กรถ และยังต้องดูสีรถให้ถูกโฉลกกับเจ้าของรถด้วย เพื่อความสบายใจ เ ชื่ อไว้ก็คงไม่ เ สี ย ห า ย อะไรจริงไหมคะ ลองมาดูสีรถต ามวันเกิดกันดีกว่า ว่าแต่ละวันเกิด ควรซื้ อรถสีอะไร

ทราบวิ ธีไหว้แม่ย่านางอ ย่ างถูกวิ ธีกันแล้ว ก็อ ย่ าลืมเตรียมของไหว้ และกล่าวคำถวายต ามขั้นตอนให้ถูกต้องกันนะคะ แม่ย่านางจะได้คอยช่วยปกปักษ์ รั ก ษ า รถของเรา และการเดินทางให้ปลอ ดภั ย

ที่มา  bitcoretech