เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับอายุย างรถยนต์ คนขับรถต้องรู้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้สถาพการใช้งานของย างรถยนต์ว่าถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนย างแล้วหรือยัง กับบทความ เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับอายุย างรถยนต์ คนขับรถต้องรู้ ไปดูกันว่าอายุย างรถยนต์ของคุณยังสามารถใช้งานได้หรือเปล่า หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนย างสักที

ย า งรถยนต์เป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องหมั่นดูแล และตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ เพราะย า งล้อรถนั้น จะมีอายุการใช้งานของตัวเองอยู่ ยิ่งใช้งานหนักมากเท่าไหร่ ด อ ก ย า งรถจะค่อยๆ จางลง รวมถึงค่าต่างๆ

ของย า งรถยนต์ที่มักจะมีบอ กอยู่ที่แก้มย างรถทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีที่ผลิต ขนาดของ ย า งรถยนต์ ตัวเลขที่บอ กถึงความนิ่ม ความแข็งของ ย า ง และอายุการใช้งานของย า งนั้นๆ ตัวเลขสำคัญอีกอ ย่ า งหนึ่งคือ ความสึกของ ย า งที่ผู้ใช้งานควรทราบ

โดยมีวิธีสังเกตดังนี้

‘Treadware’ เป็นคำที่มักจะมีปรากฏอยู่บน ย า งแก้ม และมีตัวเลขต ามหลัง เป็นการบ่งบอ กถึงมาตรฐาน เกรดของ ย า งรถยนต์เส้นนั้นๆ ซึ่งมาจากคำว่า ‘Uniform Tyre Quality Granding’ ( UTQG )

โดยค่า Treadware จะเป็นการบ่งบอ กถึงค่าอัตราความสึกกร่อนของ ย า ง ด้วยตัวเลขที่ต ามหลัง เช่น 200, 260, 350, 400 ไปจนถึง 800 ก็มี โดยหากค่า Treadware สูงหมายความว่า การสึกกร่อนของ ย า งจะช้า มีอายุการใช้งาน ย า วนาน ทนทานกว่าหล า ยเท่า

แต่ในทางกลับกัน หากค่า Treadware ต่ำ หมายถึงมีการสึกกร่อนของ ย า งเร็ว และมักจะมีอ า ยุการใช้งานไม่นานนักด้วย แต่ทุกอ ย่ า งล้วน มีข้อ ดี ข้อเสียในตัวเองทั้งสิ้น แม้ว่าค่า Treadware ที่สูงจะสึกกร่อนช้า มีอายุการใช้งานนาน แต่ความแข็งของ ย า งจะมีมากกว่า ทำให้เมื่อขับขี่เกิดเสียงดัง หรือไม่นิ่มนวลนัก

รวมถึงอาจไม่เกาะถนนได้ดี เหมาะกับรถที่เน้นขับทางไกล หรือใช้งานหนัก เพราะจะยืดเวลาการเปลี่ยน ย า ง และทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่สำหรับ ย า งรถที่มีค่า Treadware ต่ำนั้น จะยึดเกาะถนนได้ดีกว่า ไม่มีเสียงรบกวนในการขับขี่ และนุ่มนวลกว่า เพียงแต่มีอายุการใช้งานสั้น และอาจจะต้องเปลี่ยน ย า งบ่อยๆ ทั้งนี้จึงควรเลือ กประเภทของ ย า งรถยนต์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองก็พอ

อ ย่ า งไรก็ต ามค่า Treadware ของ ย า งรถยนต์แต่ละยี่ห้อนั้น ถูกออ กแบบจากผู้ผลิตเอง ไม่ใช่มาตรฐานของหน่วนงานใดหน่วยงานหนึ่ง อีกทั้งยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ เช่นคุณภาพของวัสดุการผลิต ลวดล า ยของด อ ก ย า งรถ หรือโครงสร้างของ ย า งรถ ผู้ขับขี่ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเลือ กซื้ อ ย า งรถที่เหมาะกับรถของตนเองอีกด้วย

และยังมีการแบ่งเกรดคุณภาพของ ย า งด้วยการระบุถึง Traction และ Temperature โดย Traction ถือความยึดติดเกาะถนนเมื่อพื้นผิวเปียก ไล่ตั้งแต่มากสุดอ ย่ า ง AA, A, B, C และค่า Temperature ที่หมายถึงการทนความร้อนของ ย า ง โดยมีค่าดีสุดไปถึงแย่สุดอ ย่ า ง A, B และ C เป็นต้น

ที่มา krustory