เรียกท รั พ ย์เข้าบ้านง่ายๆ ด้วย 5 สิ่งนี้

วันนี้หากคุณอย ากจะหาสิ่งเรียกเงินทองเข้าบ้านละก็ เรามีสิ่งของที่เป็นความเชื่อว่าสามารถเรียกเงินทองเข้าบ้านได้ และช่วยให้มีเงินใช้ไม่ข า ดมืออีกด้วย กับบทความ 5 วิธีเรียกเงินเข้าบ้านแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ โดยการปรับฮวงจุ้ยห้องครัวของคุณ แล้วมาดู ผ ล ที่เกิดขึ้นกัน หากใครทำต ามแล้วดี แล้วร ว ย

1.จาน

เสริมโช ค ถ้าสังเกตจะพบว่าต ามภัตต าคารใหญ่ๆ มักจะใช้ จานทรงกลมสีขาว เป็นเพราะจานทรงกลมนั้นเป็นตัวแทนของร ากฐานที่อุดมสมบูรณ์ จะช่วยให้ฐานะทางการเงินของเรานั้น มีความมั่นคงนั่นเอง

2.ไ ข่ ไ ก่

ก็เสมือนทองคำ การวาง ไ ข่ ไ ก่ 8 ฟอง ใส่ตะกร้าเอาไว้ในห้องครัว เสมือนการวางทองคำไว้ในบ้าน จะช่วยเสริมด วงการเงิน เจ้าของบ้านร่ำร ว ย มีกิน มีใช้ ไม่มีหมดนั่นเอง

3.เ ต า ไ ฟ

เ ต า ไ ฟ เป็นตัวแทนโชคล าภของคนในครอบครัว ฉะนั้น จึงต้องตั้ง เ ต า ไ ฟ ไว้ติดกำแพงที่เป็น ผ นั ง ทึบ ถ้าตั้ง เ ต าไฟ เ ต า แ ก๊ ส ไว้ลอยๆ กลางห้องครัวก็จะทำให้ข า ดพลัง ข า ดโชค แล้วการเงินก็จะมี ปัญหา

4.ข้าวส าร

ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีนั้น จะต้องมี ข้าวส ารเต็มถัง อ ย่ าให้ข า ด เชื่อ กันว่าจะทำให้เจ้าของบ้าน หรือผู้อาศัยนั้น มีกิน มีใช้ตลอ ด มีเงินทอง ไม่ร่อยหรอเหมือนข้าวส ารที่เต็มถังนั่นเอง

5.ตำแหน่งของห้องครัว

ห้องครัวนั้น เป็นเหมือนขุ ม ท รัพย์ของบ้านเลยก็ว่าได้ ฉะนั้น ตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีไม่ควรตั้งอยู่หน้าบ้าน หรืออยู่กลางบ้าน จะทำให้เงินทอง รั่ ว ไ ห ล ได้ โชคล าภอาจถูกคนอื่นเขาเอาไปได้นะ

ที่มา  san-sabai