เมื่อเกิดเป็นผู้หญิงในยุคนี้ที่ความแก่ไม่ใช่อุปสรรค อย่ าหยุดทำ 13 สิ่งนี้

เมื่อทุกวันนี้มีผู้หญิงหล า ยๆ คนที่คิดว่าตัวเองแก่แล้ว ไม่สามารถที่จะทำทุกๆ อย่ างได้เหมือนผู้หญิงสาวๆ เราอย ากแนะนำให้คุณได้อ่ า นบทความนี้ กับบทความ เมื่อเกิดเป็นผู้หญิงในยุคนี้ที่ความแก่ไม่ใช่อุปสรรค อย่ าหยุดทำ 13 สิ่งนี้ ไปดูกันว่าความแก่ที่มีมันไม่ใช่อุปสรรคในการหยุดทำสิ่งที่มีความสุขหล า ยๆ อย่ าง

1 อย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอ กาส ทำได้ ก็ให้รีบทำเสียเถิด

2 อย่ าหยุดทำงาน

มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่าไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ย แล้ว

3 อย่ าหยุดออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้ อพันธบัตร รั ฐ บ า ล ซื้ อหุ้ น ฝากธนาคารออมผ่านบริษัท ป ร ะ กั น ชีวิต หรือจะซื้ อทอง ซื้ อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือ ดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

4 อย่ าหยุดสวย

จงสวยต ามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ด ข า ด

5 อย่ าหยุดฉลาด

จงอย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

6 อย่ าหยุดหาเงิน

พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

7 อย่ าหยุดท่องโลกกว้าง

นอ กจากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรังสู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆ จากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟ ให้กับชีวิตและใจเราเอง

8 อย่ าหยุดคบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลา ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลัง อย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาด ความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

9 อย่ าหยุดหาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะ เรารู้จักเ ส พ อย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

10 อย่ าหยุดเล่นกีฬา

ออ กกำลังกาย เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่ เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

11 อย่ าหยุดรักตัวเอง

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเอง ก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

12 อย่ าหยุดกตัญญู

คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนและ คนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

13 อย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบานและ ส่ งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

ที่มา sabailey