เพียงดื่มวันละ 1 แก้ว ได้รับประโยชน์เยอะมาก

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์มากที่สุด กับบทความ เพียงดื่มวันละ 1 แก้ว ได้รับประโยชน์เยอะมาก ไปดูกันว่า จะต้องดื่มแบบไหน และผสมอะไรบ้าง เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเอง

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันทั่วไป ซึ่งการดื่มกาแฟก็มีประโยชน์กับร่างกายแต่ควรเป็นกาแฟดำเท่านั้น คือ ไม่ใส่น้ำต าล น ม หรือค รี ม เ ที ย ม เลย โดยในวันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ทานกาแฟเป็นประจำและต้องการได้รับประโยชน์จากการดื่มกาแฟจริงๆ

สำหรับคนที่ไม่เคยชินกับการดื่มกาแฟดำ ให้ลองค่อยๆปรับมาดื่มแบบหวานน้อยก่อน แล้วค่อยๆเปลี่ยน มาทานกาแฟดำล้วนๆ ประมาณ 7 วันก็จะเริ่มคุ้นเคยและดื่มได้ง่ายขึ้น สำหรับสูตรการทานกาแฟดำให้ได้ประโยชน์ มีดังนี้

สูตรกาแฟดำ ผสมมะนาว

สูตรนี้ช่วยเรื่องการขั บถ่ า ย แก้ปัญหาการถ่ า ยไม่เป็นเวลาหรือถ่ า ย ย า ก ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่นในช่วงเช้า หากใครมีอาการท้องผูกบ่อยๆ ให้ลองดื่มกาแฟดำผสมกับมะนาวสด 1 ลูก จะช่วยให้ระบบร่างกายทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการ ไ ห ลเวียน ของ เ ลื อ ด

การดื่มกาแฟดำผสมมะนาวจะช่วยให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์ และประโยชน์จากมะนาว ช่วยกำ จั ดของเสียที่ตกค้างในร่างกายรวมทั้งไขมันที่เก า ะ ต ามลำไ ส้ ให้หลุดออ กไปง่ายขึ้น ควรดื่มอ ย่ า งน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

สูตรกาแฟดำ ผสมมะนาวและน้ำผึ้ง

กาแฟสูตรนี้เหมาะกับคนผิวแห้ง ข า ดน้ำ ผิวพรรณไม่สดชื่น ให้ชงกาแฟดำผสมกับมะนาว 1 ลูกและน้ำผึ้ง 1 ช้อนช า ดื่มในตอนเช้าจะช่วยให้รู้สึกสดชื่น ระบบขั บ ถ่ า ยดีขึ้น แก้อาการ ป ว ดศี ร ษ ะและไมเกรนได้

ประโยชน์ของกาแฟดำ

1 การดื่มกาแฟดำสามารถชะลอความ จำเ สื่ อ ม ได้มากกว่า 65% โดยมีการวิจัยจากป ระ เ ท ศ ฟิ น แ ล น ด์

โดยทำการทดสอบกับคนที่อายุ 30-40 ปี ให้ดื่มกาแฟดำวันละ 5 แก้ว ผลที่ได้คือช่วยในเรื่องของความทรงจำได้อ ย่ า งดี

ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยจากทางอเมริกาเหนือที่บอ กไว้ว่า กาแฟดำวันละ 2 แก้วจะช่วยพัฒนาความทรงจำ และเพิ่มประสิทธิภาพของความทรงจำระยะสั้นได้ ก ร ะ ตุ้ น ส ม อ งให้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2 จากงานวิจัยบอ กไว้ว่า การดื่มกาแฟดำวันละ 3-4 แก้ว ช่วยลดความเ สี่ ย ง การเกิด โ ร ค หั ว ใ จไ ด้และช่วยลดระดับคลอเลส เตอ ร อลได้ ทำให้เลื อ ด ใ นร่างกายไม่อุดตันและไม่แ ข็ งตั ว ทำให้ภาวะไ ข มั นในเ ลื อ ด ลดลงได้

3 ลดการเกิด โ ร ค เ บ า ห ว า นได้กว่า 60% มีการตีพิมพ์งาน วิจั ยลงวารส าร โ ภชนาการทางการ แ พ ท ย์ จากมหาวิ ท ย าลั ย ฮ าร์ วา ร์ด กล่าวว่า

การดื่มกาแฟดำวันละ 4 แก้ว สามารถช่วยลดความเ สี่ ย งการเป็นโ ร ค เ บ า ห ว าน ได้มากกว่า ผู้ ที่ไม่ดื่มกาแฟดำเ ลย

เพราะในกาแฟดำมีสา รต้ าน อนุ มู ลอิ ส ระเช่นเดียวกับส า รที่อยู่ในองุ่น แต่มีคุณภาพสูงกว่าและมีประโยชน์กว่าผลไม้ตระกูลเบอรี่ด้วย

หากใครที่ชอบดื่มกาแฟอยู่เป็นประจำ ลองปรับมาดื่มกาแฟดำแบบไม่หวานดูบ้าง จะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากกาแฟได้มากขึ้นและยังไม่ทำให้อ้ ว นหรือเ สี่ ย ง กับ โ ร ค เ บ า ห ว า น อีกด้วย

ที่มา krustory