เพิ่มเ ส น่ ห์ความมั่นใจให้ตัวเอง ด้วยการทำ 9 สิ่งนี้เป็นประจำ

สาว ๆ รู้หรือไม่คะว่าการมีความมั่นใจในตัวเองนั้น จะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อ ย่ างมีความสุข ทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อีกด้วย เพราะหากเรามีความมั่นใจในตัวเองแล้ว ก็จะช่วย

ให้เราสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอ ย่ างดี สำหรับผู้ที่มีนิสัยชอบเก็บตัว หรือมีปัญหาในการสื่อสารกับคนอื่น ยินดีด้วยคุณมีความหวังแล้ว เ ส น่ ห์ไม่ใช่คุณสมบัติที่ติดตัวคนเรามาตั้งแต่เกิด ทว่าเป็นผลลัพธ์จากพฤติก ร ร มการเรียนรู้ต่างหาก

1. เลียนแบบคนที่คุณกำลังพูดคุยอยู่ด้วย

กลุ่มนักจิตวิทย าพบว่า เมื่อคนสองคนกำลังพูดคุยเข้าขากันดี พวกเขาจะเริ่มเลียนแบบท่าทางของอีกฝ่าย ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอ กถึงความเชื่อใจ และความอุ่นใจ ถ้าอีกฝ่ายนั่งไขว่ห้าง คุณก็จะนั่งท่าเดียวกัน หรือถ้าคุณจิบน้ำ อีกฝ่ายก็จะจิบน้ำเหมือนกัน หากต้องการประสบความสำเร็จในการเจรจา งานวิจัยชี้ ว่าคุณควรเลียนแบบพฤติก ร ร มของฝ่ายตรงข้าม

2. แสดงความรู้สึกของตัวเอง

ผู้ที่มีเ ส น่ ห์จะแสดงความรู้สึกของตัวเอง ออ กมาอ ย่ างเป็นธรรมชาติและจริงใจ ซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วย นี่คือ การแพร่ระบาดทางอารมณ์ หรือ การเลียนแบบ และเชื่อมต่ออารมณ์ ดังนั้น ถ้าคุณรู้สึกตื่นเต้นคนอื่นก็จะรู้สึกตื่นเต้นต ามไปด้วย

3. อ้าแขนกว้าง เพื่อส่งสัญญาณว่าคุณยินดีต้อนรับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากาย เห็นด้วยว่าการแสดงท่าทาง ย่อมเห็นได้ชัดเจนกว่าคำพูด การเอามือล้วงกระเป๋าและห่อไหล่ คือ การส่งสัญญาณว่าคุณไม่สนใจ แต่การอ้าแขนกว้าง จะเป็นการสื่อว่าคุณพร้อมแล้ว

4. ใช้คำพูดที่คนอื่น ๆ สามารถเข้าใจได้

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย แทนที่จะเป็นภาษาที่คลุมเครือ

5. พูดถึงศักยภาพของคุณ เพราะมันน่าประทับใจกว่าความสำเร็จของคุณ

ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้อื่น แต่เป็นความสามารถของคุณต่างหาก ดูเหมือนว่าความไม่แน่นอนที่มาพร้อมกับโอกาส จะน่าสนใจกว่าการสะท้อนถึงความเป็นจริงที่มีอยู่แล้ว

6. ให้คนอื่นพูดถึงตัวเอง

การพูดถึงตัวเองจะกระตุ้นสมองส่วนเดียวกับที่พูดถึงเรื่องเพศ หรืออาหารอร่อย เมื่อคนเราพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองพวกเขา จะรู้สึกอ่อนแอ จากนั้นก็จะสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคม และมีอารมณ์ร่วมกับความรู้สึกของอีกฝ่าย

7. เดินด้วยความเร็วพอ ๆ กับคนอื่น พวกเขาจะคิดว่าคุณมีความเป็น มิตร

การศึกษาจากมหาวิทย าลัยเดอแรม พบว่าการก้าวเดิน สามารถบ่งบอ กถึงบุคลิกภาพของคน ๆ หนึ่งได้ ผู้ที่เดินช้าจะมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย ส่วนผู้ที่เดินเร็วจะถูกมองว่ามีความผิ ดปกติทางจิตหรือโ ร คประสาท ขณะเดียวกัน การศึกษาจากมหาวิทย าลัยอิลลินอยส์ พบว่าผู้ชายจะเดินด้วยความเร็วเท่ากับผู้หญิง หากเขารู้สึกสนใจผู้หญิงคนนั้น

8. จงพาสุนั ขไปเดินเล่นด้วย

เนื่องจากมันจะทำให้คุณดูเป็นคนที่เอาใจใส่ กลุ่มนักวิจัยสรุปว่า การมีสั ต ว์เลี้ยงสามารถสื่อได้ว่าคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ และพร้อมมีความสัมพันธ์ในระยะย าว นอ กจากนี้ยังทำให้คุณดูเป็นคนผ่อนคล า ย เข้าถึงได้ง่ายและมีความสุขด้วย

9. ยิ้มให้มากขึ้น

กลุ่มนักวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์ได้ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการมีเ ส น่ ห์กับการยิ้ม และพบว่า ยิ่งคนเรายิ้มมากเท่าไหร่ ใบหน้าก็จะยิ่งมีเ ส น่ ห์ ชวน มองมากเท่านั้น อันที่จริงการแสดงสีหน้า คือ การแก้ปัญหาการไม่มีเ ส น่ ห์ เชิงเปรียบเทียบ

ที่มา   aansanook