เข้าหน้าทุเรียน คนชอบซื้ อทุเรียนเป็นลูกมาแกะเอง ควรรู้ไว้

วันนี้บ้านเราก็เริ่มเข้าสู่หน้าทุเรียนแล้ว หล า ยๆ คนมักจะซื้ อทุเรียน มาแกะเปลือ กเองที่บ้าน บางคนก็มักจะซื้ อเนื้อทุเรียนที่เขาปลอ กไว้แล้ว เพื่อความสะดวก แต่วันนี้เราก็อย ากที่จะมา เตือ น คนนที่ชอบซื้ อทุเรียนเป็นลูก กับ เข้าหน้าทุเรียน คนชอบซื้ อทุเรียนเป็นลูกมาแกะเอง ควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าทำไม ควรรู้เกี่ยวกับการซื้ อทุเรียน

ฤดูทุเรียน ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราช าแห่งผลไม้บ้านเรา เป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของใครหล า ยๆคน แต่ก็มีร า ค าที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการทางตลาดมากอยู่ดี และวันนี้เราก็อย ากจะเตือนคนที่ชอบกินทุเรียนให้ระวังการโ ก งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ มีรายงานจาก เฟซบุ๊ก สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำร วจแห่งช าติ มีประช าชนจำนวน มากร้องเรียน มา จึงลงไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กองกำกับ

ร่วมกับกรมการค้าภ ายใ น กระทรวงพาณิชย์ ว่ามีพ่อค้าข า ยทุเรียน ที่ข า ยอยู่ บริเวณวัดศรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้โ ก งต าชั่งทุเรียนกับลูกค้าเป็นจำนวนหล า ยราย เมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ ก็พบว่าต าชั่งดังกล่าว มีการดัดแปลงส่วนประกอบภายในต าชั่งไปจากเดิม

และเมื่อทดสอบวางลูกตุ้มแบบมาตรฐาน น้ำหนัก 1 กิโลกรัมลง เครื่องชั่งกลับแสดงน้ำหนัก 2 กิโลกรัม และเมื่อวางลูกตุ้มแบบมาตรฐาน น้ำหนัก 2 กิโลกรัม เครื่องชั่งแสดงน้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม เป็นการโ ก งต าชั่งเพื่อให้มีน้ำหนักที่เกินความเป็นจริง ซึ่งเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภคถึงลูกละ 1 กิโลกรัม เลยทีเดียว เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวคนข า ยทุเรียน

ส่ งให้กับพนักงานสอบสวน ที่ สน.ชนะสงครา ม เพื่อ ดำเนินคดี โดยได้ตั้งข้อหาใช้เครื่องชั่งที่มีการดัดแปลง เพื่อข า ยให้กับประช าชน เป็นคดีอาญา ที่มีความผิดอัตราโทษจำคุ กไ ม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท ดังนั้นจึงอย ากจะเตือนให้ประช าชนที่ซื้ อทุเรียนเป็นลูกๆ

หากไม่แน่ใจน้ำหนักของทุเรียนที่ซื้ อมา ก็ให้ลองใช้ต าชั่งที่บ้านชั่งอีกรอบ โดยทดลองชั่งกับถุงน้ำต าลหนัก 1 กิโลกรัมดูได้ สำหรับใครที่จะไปซื้ อทุเรียนช่วงนี้ ก็ให้ระมัดระวังการโ ก งในลักษณะแบบนี้ และหากพบเห็นร้านไหนโ ก งต าชั่งข า ย ก็ให้รีบโทรแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ได้เลย ช่วยกันเป็นหูเป็นต าด้วยนะคะ เพื่อสังคมที่น่าอยู่

ที่มา : bitcoretech