เก็บเ งิ นให้อยู่ได้นาน มีใช้ย ามจำเป็น ด้วย 15 วิ ธีนี้

ใครๆ ก็อย ากมีเ งิ นเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอใช้เ งิ นจนเหลือเ งิ นเก็บนิดเดียว ร า ยจ่ายในชีวิตประจำวันนั้น มีอยู่มากมายแบบนี้จะมีวิธีอุดร า ยจ่ายอ ย่ างไร

เรามาลองมาดูกันว่าถ้าอย ากมีเ งิ นเก็บมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต มีเ ท ค นิ คอะไรที่ทำได้ในชีวิตประจำวันกันบ้าง เ งิ นแต่ละบาทกว่าจะหามาได้ปาดเหงื่อ ไม่รู้กี่รอบได้มาแล้ว ต้องเก็บรั ก ษ าให้อยู่ กับเรานานเก็บไว้ ใช้ย ามจำเป็น

1.ฝากเ งิ นออม

เอาเ งิ นเข้าบัญชีเ งิ นออมคุณ ก็จะมีเ งิ นออมเข้าทุกเดือน ลองตั้งเอาไว้ ว่าแต่ละเดือน จะออมเข้าธนาคารเท่าไร เพื่อจัดสรรเ งิ น ส่วนที่เหลือ

2.เก็บเ งิ นคืนจากหักภ าษี

พอได้คืนอ ย่ าเอาไปใช้เอาเข้าบัญชีเ งิ นออมซะ ให้คิดซะว่าเป็นเ งิ น ที่เราได้มาจาก น้ำพักน้ำ แรงของเรา

3.ใช้บัตรห้าง ส ร ร พ สิ น ค้ าล ดร า ค า

ถึงจะแค่5เปอร์เซนแต่ก็เ งิ นนะจ๊ะ แต่ละห้างจะมีบั ต ร เ ค ร ดิ ต ของตัวเอง ลองไปสมัครดูค่ะ

4. ถ้าคุณใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต อ ย่ างมีวินัย

ลองดูร า ยการแลกของรางวัล ที่แลกเป็นบัตรเ งิ นสดได้ ตรวจเช็ค แต้มกันบ้างนะคะ

5. หากล่องออมสินซอง ใส่เ งิ นกระเป๋าเศษตังค์

แล้วหยอ ดเ งิ น จำนวนเท่าเดิมเป็นเวลาเท่า ๆ กันทุกวันเช่น 10 บาท ทุก ๆวัน หรือทุก ๆ วันเสาร์ และอ ย่ าไปนับอ ย่ าไปใช้ แนะให้เป็นกระปุกออมสิน แบบไม่มีรู แงะจะดีที่สุด

6. ตกเย็นกลับถึงบ้านเ ทกระเป๋า

เทเอาเศษเหรียญลงในกระปุกให้หมดอ ย่ าดูถูกเหรียญบาท เพราะ 100 เหรียญ ก็เท่ากับแบงก์ร้อยหนึ่งใบนะ พย าย ามเก็บเหรียญและหยอ ดให้ได้มากที่สุด เพราะเหรียญนี่ล่ะ ที่เราไม่ค่อยเอามาใช้ อ ย่ าใส่เอาไว้ในกระเป๋าเยอะเกินไป หนักเ สี ยเปล่า ๆ เอามาหยอ ด กระปุกดีกว่า

7.เวลาที่คุณคืนหนังสือ หรือ หนังเช่าตรงเวลา

ให้เก็บค่าปรับ ที่เราต้องจ่าย ในกรณีคืนช้า ให้ตัวเองดีกว่า แบ่งให้คนอื่นร ว ยนะ ถ้าคิดว่าดูไม่ทัน อ ย่ าเพิ่งเช่าเลยค่ะ เ สี ยดายตัง

8. ใช้การ์ดแคชแบ็ค

ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตแล้ว ได้เ งิ นคืนบ้างก็ยังดีลองดูโปรโมชั่นของ แต่ละบัตรให้ดี ๆ และในแต่ละปี อ ย่ าลืมเอาแต้มไป แลกด้วยนะ อาจจะได้ซื้ อ ของในร า ค า ที่ถูกลอง

9. ซื้ อพันธบั ต รรั ฐ บ า ล

ด อ ก เบี้ยดีๆเก็บไว้ใช้ย ามแก่ลอง ศึกษาหล า ย ๆ ทางก่อนนะคะ

10.แบ่งเ งิ นไปลงทุน ในกองทุนรวม หรือ ซื้ อหุ้นบ้าง

การลงทุน มีความเสี่ยงผู้ลง ทุนควรใช้ วิจารณญาณ

11. ถ้าเปลี่ยนโปรโมชั่น มือถือใหม่

ให้ได้ร า ค าดีกว่าเดิม หรือ ถูกกว่าเดิมให้เก็บเ งิ น ที่เป็นส่วนต่าง เข้าบัญชีเ งิ นเก็บ บางคนใช้โปรร า ค าแพงทั้ง ๆ ที่ใช้จริง ๆ แค่นิดเดียวดูให้เหมาะ กับการใช้งาน ดีกว่านะ

12. จ่ายห นี้ให้หมด

นี่คือหน้าที่สำคัญ ที่คุณต้องทำให้เสร็จ ถ้าคิดจะร่ำร ว ย ในอนาคต การจ่ายห นี้หมด ทำให้เราจัดสรรเ งิ นได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องกังวล คอยแยกเ งิ น มาใช้ห นี้ จะได้เริ่มต้นใหม่ แบบสวย ๆ

13. เก็บแบงค์ใหญ่ ไว้ให้ติดกระเป๋า

จ่ายแบงค์ย่อย ๆ ให้หมดก่อนพอจบวันเก็บแบงค์ ที่เหลือลงกระปุก การมีแบงค์ใหญ่ๆ ทำให้เราไม่อย ากจ่าย เ งิ นสักเท่าไร นะ

14.เก็บเ งิ น เพื่อครอบครัว

คุณจะได้รู้สึกว่า มีภ าระที่ต้องรับผิ ดชอบมากขึ้น เมื่อเก็บได้ถึงเป้า ก็แบ่งเ งิ นส่วนหนึ่ง พาที่บ้านไปเที่ยวบ้าง แต่ไม่ต้อง แพงนะ

15.เริ่มเก็บเ งิ นวันนี้

อ่ า นจบเดินไปหยอ ดกระปุกเลย แค่ 10 บาท ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดี แต่ที่สำคัญเริ่มเ สี ยแต่เดี๋ยวนี้ หรือถ้าพอมีกำลังเริ่มหยอ ดให้มากกว่านั้น แล้วบังคับตัวเองให้ได้ทุกวันจนติดเป็นนิสัย

ที่มา pooyingnaka krungsri   kaeyim