เก็บเงินไม่อยู่ มีทางออ ก ทำ 4 สิ่งนี้ แล้วชีวิตจะดีขึ้น

ได้มาก็จ่ายไป จะเก็บก็ไม่ได้เก็บ มีใครเป็นกันไหม นั่นอาจจะเป็นเพราะก ร ร มเก่าของเรา หรือสิ่งเรามองไม่เห็น มาขัดขวางทางไว้อยู่ก็เป็นได้ วันนี้เราจึงมีข้อแนะนำทางออ กให้ จะทำให้มีเงินเก็บ ทำให้เงินไม่รั่วไหล เก็บเงินอยู่ ต ามความเชื่อของคนโบราณ ทำอย่ างไรบ้างมีด้วยกัน 4 อย่ างมาดูพร้อมกันเลย

1 ทำ บุ ญ หนุนขึ้นสูง

โดยให้ทำบุ ญเกี่ยวกับการสร้างแท่นประทับพระพุทธรูป รองเท้า ถวายเสื่อ สาด อาสนสงฆ์ เครื่องลาดปู ถนน สะพานเป็นต้น ซึ่งทำให้จะส่งผลให้หลุด ก ร ร ม ที่มีมาในอ ดีต ทำให้กลับมาใช้ชีวิตปกติในชาติปัจจุบันโดยไม่มีอะไรมารบกวนการใช้ชีวิต

2 ตักบาตรด้วยข้าวส า รที่ดีที่สุด

หาเวลาตื่นเช้ามาสักวันแล้วตักบาตรด้วยข้าวส า รโดยเลือ กเป็นข้าวส า รที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่คุณจะหามาได้ แล้วใส่ใน ถุงพลาสติกแล้วก็ถวายอานิสงค์ ซึ่งจะหนุนให้มีกิน มีใช้ตลอ ด ทำให้ได้ดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ทำมาหากินได้คล่องตัว

3 ถวายข้าวส า รมีน้ำหนักกว่าตัวเรา 1 กิโลกรัม

ต ามความเชื่อโบราณนั้นหากรู้สึกว่าทำอะไรไม่คล่องตัว เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เงินรั่วหมด จับจ่ายตลอ ด อาจจะเป็นเพราะว่าในอ ดีต นั้น คุณเคยไปยืมเงินใครแล้วยังไม่คืน ให้เเก้ด้วยการถวายข้าวส า รหนักกว่าน้ำหนักของตัวเอง

เช่น หนักหนัก 45 กิโลกรัมก็ถวาย ข้าวส า รเป็น 46 กิโลกรัมนั่นเอง แต่ถ้าไม่สามารถจะหามาถวายได้ครบในครั้งเดียวก็ให้ทยอยถวายไปจนครบภายใน 3 เดือน ก็ได้เหมือนกัน

4 ทำซุ้มประตูวัด/ป้ายบอ กทางไปวัด

เป็นการทำบุ ญสร้างซุ้มประตูวัดหรือสร้างป้ายบอ กทางไปวัดก็ได้เหมือนกัน การทำป้ายก็เหมือนกับการบอ กบุญให้กับผู้อื่นนั่นเอง ทำแบบนี้จะได้บุ ญใหญ่เหมือนกันนะ ทำให้มีชีวิตที่ดี มีเงินใช้จ่ายตลอ ดสำหรับใครที่รู้สึกว่าเก็บเงินอย่ างไรก็ไม่อยู่ มีเท่าไหร่ ก็หมดไป พ ย า ย า ม เก็บก็มีเรื่องต้องให้เอาเงินก้อนนั้นออ กมาใช้อยู่ดี ก็ อ ย่ า ลืมนำเ ค ล็ ด ลั บที่ได้แนะนำไปข้างต้น มาใช้ได้เลย อ ย่ า ง น้อยก็ให้เราได้ทำบุ ญบ้างเสริมบารมีให้กับตนเอง

ที่มา  horoscopedaily99