อ ย่ าเ สี ยด า ย หรือรู้สึกผิ ด ตอนที่ฉันไม่อยู่แล้ว ฝากให้คิด

ทุกๆอ ย่ างบนโลกใบนี้นั้น ล้วนแล้วแต่มีเวลาของมันเสมอ ถ้าวันไหนที่มันไม่มีแล้ว เราจะนึกถึงมัน แต่กลับกันในวันที่เรามีมันอยู่กลับไม่เคยคิดที่จะรั ก ษ ามันไว้เลย เปรียบเช่นดังคนรักก็เช่นกัน ตอน มีไม่รั ก ษ า พอตอนจากไปกลับอย ากได้กลับคืน มา มันก็คงสายไปแล้ว

เหมือนที่โบราณเคยว่าเอาไว้ว่า ไม่เห็นโ ล งศ พ ไม่หลั่งน้ำต า คนเรามักจะชอบรู้สึกผิ ด หรือคิดแก้ตัว ในวันที่ทุกอ ย่ างมันสายจนเกินไปแล้ว ในตอนที่ยังมีโอกาสกลับไม่รู้จักรั ก ษ ามันไว้

พอตอนที่จะต้องเ สี ยมันไปกลับรู้สึกอย ากรั ก ษ า พอถึงตอนนั้นต่อให้ทำดีให้ต า ยแค่ไหน มันก็ไม่มีค่าแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นอ ย่ าคิดที่จะดูแลหรือรั ก ษ าใครไว้ ในวันที่พวกเขาหมดความอ ดทนหรือไม่อย ากให้โอกาสคุณอีกต่อไป

จงรั ก ษ าโอกาสที่คนที่คุณรักมอบไว้ให้ดีๆ อ ย่ ามาคิดอะไรได้ตอนที่สาย เพราะมันไม่ทันการแน่นอน ต่อให้คิดที่จะมากอ ดกัน ในวันที่มันสายเกินไปแล้ว อ้อมกอ ดนั้นก็ไม่ใช่อ้อมกอ ดแห่งความรักอีกต่อไปแล้วนะ ในตอนที่ยังมีโอกาสได้ดูแลรั ก ษ าใครเอาไว้สักคน จงใช้โอกาสนั้นให้คุ้ม และทำมันให้ดีที่สุด แล้วจะไม่ต้องมานั่งเ สี ยใจในภายหลัง

บางคนใช้ชีวิต ทั้งชีวิตอยู่กับความเ จ็ บป ว ดโดยไม่สามารถกลับไปแก้ไขอ ดีตได้ และมักจะโ ท ษฟ้าดิน โ ท ษโชคชะต าที่ทำให้เขาต้องทุ ก ข์ทรมาน แต่ไม่เคยมองการกระทำของตนเองเลยแม้แต่น้อย ถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใคร

จงเอ่ยคำขอโ ท ษ และเปลี่ยนตัวเองใหม่ถ้าวันนี้ทำให้ใครเ สี ยน้ำต า จงบอ กกับเขาว่า จะไม่ทำเช่นนั้นอีก ถ้าวันนี้ทำให้ใครผิ ดหวังจงลบความไม่เอาไหนออ กจากชีวิตไปเถิด อ ย่ าปล่อยให้เวลาเ สี ยไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลย

เพราะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสายไปแล้วก็ได้ตอนที่ฉันจากไป แล้วอ ย่ ากอ ดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึกอะไร อ ย่ าเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้ เพราะฉันไม่ได้ต้องการแล้วอ ย่ าบอ กว่าขอโ ท ษ เพราะฉันตื่นขึ้น มาให้อภั ยเธอไม่ได้ อ ย่ ารอให้สายเกินไป เพราะเวลาไม่เคยรอใครเลยสักคน

ที่มา  predict-j55