อ ย่ ามองคนอื่นว่าดูโ ง่ เพียงแค่ตัวเองเรียนจบมาสูง

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ สอนให้เรานั้นเรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆ แต่การที่มีการศึกษาสูงก็ใช่ว่าจะเด่นกว่าคนที่เรียน มาน้อย วันนี้เรามีนิทานสอนใจเรื่องหนึ่งที่อย ากจะฝากถึงหล า ยๆคน ซึ่งสะท้อนถึงชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอ ย่ างมาก

เรื่องมีอยู่ว่า เ ด็ กหนุ่มคนหนึ่ง เป็นชาวสงขลา เรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนอเมริกา ตั้งแต่เ ด็ กจนจบด็อ กเตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน บ้านของเ ด็ กหนุ่มอยู่อีกฟากหนึ่ง ของทะเลส า บสงขลา ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป เ ด็ กหนุ่มพูดกับคนแจวเรือว่า

เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอลุง ลุงตอบกลับเ ด็ กหนุ่ม ไม่มีหรอ กหลาน ที่นี่มันบ้านนอ ก มันห่างไกล ความเจริญมีแต่เรือแจว เ ด็ กหนุ่ม โอ ล้าสมัยมากเลยนะลุง โบราณมาก ที่อเมริกา เขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุง ลุงยังมานั่งแจวเรืออยู่อีก

ไปส่งผมฝั่งโน้นเอาเท่าไหร่ลุง ลุง 80บ า ท เ ด็ กหนุ่มOK ไปเลยลุง ในขณะที่ลุง แจวเรือ หนุ่มนักเรียนนอ ก ก็เล่าเรื่องความทันสมัย ความก้าวหน้า ความศิวิไลซ์ของอเมริกาให้ลุงฟัง เมืองไทย เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้ว ล้าสมัยมาก ไม่รู้คนไทยอยู่กันได้ยังไง

ทำไมไม่พัฒนา ทำไมไม่ทำต ามเขา เลียนแบบเขาให้ทัน เ ด็ กหนุ่มถามลุงแจวเรือลุงลุงใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไหม ลุงไม่รู้หรอ กใช้ไม่เป็น เ ด็ กหนุ่มโอโหลุงไม่รู้เรื่องนี้น่ะ ชีวิตลุงห า ยไปแล้ว25เปอร์เซน

แล้วลุงรู้ไหมว่า เ ศ ร ษ ฐ กิ จของโลกตอนนี้เป็นยังไง ลุงลุงไม่รู้หรอ ก เ ด็ กหนุ่มลุงไม่รู้เรื่องนี้น่ะ ชีวิตของลุงห า ยไป 50เปอร์เซน ลุงลุงรู้เรื่องนโยบายการค้าโลกไหมลุง ลุงลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหมลุง ลุงไม่รู้หรอ กหลานเอ๊ย ชีวิตของลุง ลุงรู้อยู่อ ย่ างเดียว ว่าจะทำยังไง ถึงจะแจวเรือให้ถึงฝั่งโน้น

ถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้ ชีวิตของลุงห า ยไปแล้ว 75เปอร์เซน พอ ดีช่วงนั้นเกิดลมพายุ พัดมาอ ย่ างแรง คลื่นลูกใหญ่มาก ท้องฟ้ามืดครึ้ม ลุงนี่พ่อหนุ่มเรียนหนังสือมาเยอะ จบด็อ กเตอร์จากต่างประเทศ ลุงอย ากถามอะไรสักหน่อยได้ไหม

เ ด็ กหนุ่มได้จะถามอะไรหรือลุง เอ็งว่ายน้ำเป็นไหม ไม่เป็นจ้ะลุง ถ้างั้นชีวิตของเอ็ง กำลังจะห า ยไป 100เปอร์เซน แล้วพ่อหนุ่ม อ ย่ าคิดว่าตัวเราเหนือ กว่าคนอื่น เพียงแค่มีการศึกษาสูง ยังมีประสบการณ์ชีวิต ที่ต้องศึกษาอีกมาก แม้จะไม่มีใบประกาศมอบให้

ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอ ด สำนวนนี้หมายถึง คนที่มีวิชาความรู้ดี หรือรู้สารพัดเกือบทุกอ ย่ าง แต่ถึงคราวเกิดเรื่อง มีปัญหาขึ้นกับตัวเอง กลับจนปัญญาแก้ไข หรือมีความหมายอีกทางหนึ่งว่า มีความรู้อยู่มากมาย แต่ใช้วิชาหากินไม่ถูกช่อง ทำให้ต้องตกอยู่ในฐานะ

ที่ลำบากย ากจนเรื่อยมา สู้คนที่ไม่รู้หนังสือเลย แต่หากินจนร่ำร ว ยไม่ได้ จึงเป็นที่มาของสุภาษิต สำนวนไทยที่ว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอ ด คนฉลาดย่อมไม่อวดวิเศษ แม้แต่น้อยอ่อนน้อม ถ่อมตนเอง ย่อมมีอะไรดีกว่าการอวดเบ่งเป็นแน่

ที่มา   yakrookaset